Polynomien kertaus:Polynomien kertaus:
Polynomien kertaus:Polynomien kertaus:
Valitse seuraaviinvaihtoehtotehtäviin oikeavastaus…Valitse seuraaviinvaihtoehtotehtäviin oikeavastaus…
Lauseke 6x+ 4x – 5 on
VÄÄRIN!
Monomi on lauseke tai lausekkeenosa, jossa on joko pelkkä:
1.luku
2.kirjain tai kirjainten tulo
3.luvun ja kirjaimen/kirjainten tulo
Kyseisessä lausekkeessa on siis kolmemonomia!
Binomissa on kaksi monomia elitermiä, mutta tässä polynomissa niitäon kolme, joten
VÄÄRIN!
OIKEIN!
Kyseinen lauseke on siispolynomi ja koska siinä onkolme monomia eli termiä, se olisi nimeltään trinomi.
Polynomissa 7x4 – x - 8-8 on
Kerroin on aina kirjainosan edellä- ei yksinään, joten -8 ei olekerroin (,mutta 7 ja -1 olisivat)
VÄÄRIN!
x4 ja x ovat lausekkeessakirjainosia, mutta -8 ei ole!
VÄÄRIN!
OIKEIN!-8 on tosiaan vakio taivakiotermi.
Suorakulmion piiri on
pituus = 4m
leveys = 2m
2m
4m
Piiri saadaan laskemallasuorakulmion kaikkien sivujenpituudet yhteen. Yksikkö eitietenkään muutu yhteenlaskussa!
VÄÄRIN!
HYVÄ!
Suorakulmion pinta-ala on
pituus = 4x
leveys = 2x
2x
4x
Pinta-ala saadaan kertomallakanta ja korkeus, eli pituus jaleveys keskenään!
VÄÄRIN!
Myös kirjainosat onmuistettava kertoa: x*x = x2
VÄÄRIN!
OIKEIN!
Kuution (jokaisen) särmänpituus on 3a
Mikä on kuutiontilavuus?
3a
3a
3a
Unohdit kertoa kertoimetkeskenään, tai kerroit väärin:(3*3*3 =?)
VÄÄRIN!
Unohdit kertoa kirjainosatkeskenään: a*a*a = a3
VÄÄRIN!
HYVÄ!3a*3a*3a = 27a3
Mikä on alla olevansuorakulmaisen särmiöntilavuus?a) 10xb) 24x3c) 24x
pituus = 6x
korkeus = 2x
leveys = 2x
2x
2x
6x
VÄÄRIN
Tilavuus lasketaan kertomallasuorakulmaisen särmiönpituus, leveys ja korkeuskeskenään.
Myös kirjainosat on kerrottava!
Oikein!
Oheisen suorakulmionpiirin lauseke on
x+2
x
Piiri saadaan laskemallasuorakulmion kaikkien sivujenpituudet yhteen.
VÄÄRIN!
HYVÄ!
Monomien 3x2, -8x, 9 ja7x summa on
VÄÄRIN!
Vain samanmuotoisia (= samankirjainosan omaavia)monomeja/termejä voi yhdistää.
VÄÄRIN!
Muistathan merkkisäännöt:
a + (-b) = a – b
a + (+b) = a + b
a - (-b) = a + b
a - (+b) = a - b
OIKEIN!
x2 – (-9x) - 7 + (-6x) + 2on sievennettynä
Vain samanmuotoisia (= samankirjainosan omaavia)monomeja/termejä voi yhdistää.
VÄÄRIN!
Muistathan merkkisäännöt:
a + (-b) = a – b
a + (+b) = a + b
a - (-b) = a + b
a - (+b) = a - b
VÄÄRIN!
OIKEIN!
Alla olevan nelikulmionpiirin lauseke on
2y
4y
4y-1
4y+2
VÄÄRIN! Piiri saadaan laskemallanelikulmion kaikkien sivujenpituudet yhteen. Vain samanmuotoisia termejävoi  kuitenkin yhdistää, eli y:täja vakioita (lukuja) ei voi laskeayhteen.
HYVÄ!
Monomien 2x ja -5x3tulo on
VÄÄRIN
Monomien tulossa kerrotaankertoimet erikseen jakirjainosat erikseen.
Muista kertolaskunmerkkisäännöt: - * + = -
+ * - = - - * - = + + * + = +
OIKEIN!
Päättele puuttuvamonomi:-2a*__ = 8a3
Muista kertolaskunmerkkisäännöt: - * + = -
+ * - = - - * - = + + * + = +
Ei ole!
HYVÄ!
Sievennä:(3y-2y +1) - (y+ 4) =
Muista vaihtaa kaikkien suluissaolevien monomien merkit(miinusmerkin takia).
VÄÄRIN!
OIKEIN!
4x2(3x - 5) onsievennettynä
4x2 pitää kertoa erikseensekä 3x:llä että -5:llä.
VÄÄRIN!
OIKEIN!
Pystytkö laskemaanseuraavan suorakulmion alan?
vastaukseni on
3x
4x+2
HYVÄ!Pääsit kaikki tehtävätläpi!!!