Avoin-Web Pro -projekti
SISÄLLÖNTUOTANTO
Eija Varis
Info 13.11.2000
A:\esrlogo.gif
nTuotettiin verkko-oppimateriaalia 22 ovOAMK:n käyttöönnTuotettiin verkko-oppimateriaalia 22 ovOAMK:n käyttöön
nSaatiin tuotettujen verkko-oppimateriaalienkuvaukset verkkoon kirjaston sivuillenSaatiin tuotettujen verkko-oppimateriaalienkuvaukset verkkoon kirjaston sivuille
nPohdittiin tekijänoikeuskysymyksiä/laadittiintekijänoikeussopimusnPohdittiin tekijänoikeuskysymyksiä/laadittiintekijänoikeussopimus
nKokeillaan verkko-opintojen (monimuoto-/etäopintojen) valinnaisuutta syksyllä 2000 -suosio lupaavaanKokeillaan verkko-opintojen (monimuoto-/etäopintojen) valinnaisuutta syksyllä 2000 -suosio lupaavaa
Tietoverkko-oppimisenpilottiprojektin tuloksiaTietoverkko-oppimisenpilottiprojektin tuloksia
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000
nnAikataulu sisällöntuotannossa 1.10.2000 –1.6.2002
nnSisällöntuotantoon varattu rahaa 500 000 mk,josta 400 000 mk palkkioihin
nnOpettajien resursointi yksikkökohtaista –projekti takaa tietyn rahallisen resurssin
nnTavoitteena 40 opettajan mukanaolo
nnOpettajia motivoidaan verkko-opintojaksojenkehittämiseen tarjottavalla koulutuksella
TaustaaTaustaa
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000
nMillaisia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksiaavoimen opetuksen tulee tarjota, jotta nepalvelevat sekä opiskelijoiden että työ- jaelinkeinoelämän tarpeita?nMillaisia opintojaksoja ja opintokokonaisuuksiaavoimen opetuksen tulee tarjota, jotta nepalvelevat sekä opiskelijoiden että työ- jaelinkeinoelämän tarpeita?
nMillaisilla sisällöllisillä ja pedagogisillaratkaisuilla avoimen opetus toteutetaan, jotta seedistää elinikäistä oppimista ja opetuksenjoustavuutta sekä vähentää ajan ja paikansidonnaisuutta?nMillaisilla sisällöllisillä ja pedagogisillaratkaisuilla avoimen opetus toteutetaan, jotta seedistää elinikäistä oppimista ja opetuksenjoustavuutta sekä vähentää ajan ja paikansidonnaisuutta?
KysymyksetKysymykset
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000
nnAvoimen amk:n opetustarjonnanmonipuolistaminen ja laajentaminentuottamalla ja kehittämällä avoimeenoppimisympäristöön soveltuvia uusiaopintojaksoja sekä opetus- jaopiskelumateriaalia ja -menetelmiä
nnTuottaa verkko-opintojaksoja 40 ov OAMK:nkäyttöön (erityisesti huomioiden avoimenamk:n tarpeen)
Tavoitteet (1)Tavoitteet (1)
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000
nnSelvitellään tekijänoikeuskysymyksiä –tekijänoikeussopimusten malleja tulossavirtuaaliamk-työryhmältä
nnPalkkiot (opettajien palkat, tekijänoikeusmaksut)– osittain yksikkökohtaisia sopimuksia
Tavoitteet (2)Tavoitteet (2)
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000
nnVerkko-opintojakso tulee olla toistettavissa(kokonaisuuden huomioiminen)
nnKehitettävillä verkko-opintojaksoilla tulee ollakoodi valmiina/tulossa
nnVerkko-oppimateriaalin muoto on vapaa(riippuu aiheesta/opintojakson luonteesta)
HuomioitavaaHuomioitavaa
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000
nn…lähteä suunnittelemaan uutta verkko-opintojaksoa
nn… kehittää edelleen jo olemassa olevaa verkko-opintojaksoa
nn… suunnitella verkko-opintojakso ryhmässä
nn… myydä valmiin verkko-oppimateriaalintekijänoikeudet OAMK:lle
Mahdollisuus...Mahdollisuus...
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000
nnMukaan otettavat opintojaksot valitaanhakemusten perusteella
nnValmista yhden vai kahden vuoden jälkeenopettajan valinnan mukaan - viimeistäänkeväällä 2002
nnVerkko-opintojakson pilotointi keväällä2001/syksyllä 2001/keväällä 2002
AikataulujaAikatauluja
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000
nnOULUSSA olevat OAMK:n yksiköt/Koulutussuunnittelija Johanna Karppinen(johanna.karppinen@oamk.fi)
nnRAAHESSA olevat OAMK:n yksiköt/Suunnittelija Eija Varis(eija.varis@ratol.fi)
VastuualueetVastuualueet
Sisällöntuotanto
A:\esrlogo.gif
Eija Varis
Info 13.11.2000