SÄHKÖISET INFOTAULUTSAIRAALAOLOSUHTEISSA
– esimerkkitapauksessa TYKS:n leikkausosasto 250
NYKYTILA
Osastolla ei ole käytävänäyttöjä(infotauluja)
Henkilökunta joutuu käymään useasti”lennonjohdossa” tarkistamassatyövuoronsa
Heräämön paikkatiedot ”lennonjohdosta”
Etäisyydet siedettävät
Kuluttaa resursseja
TULEVAISUUS
Osasto siirtyy uuteen T-sairaalaan
Useita näyttöjä käytävillä ja taukotiloissa
Vapauttaa resursseja itse työhön
Näkee myös heräämön vuodepaikkatiedot
Tiedot näkyvät reaaliajassa mm.salitilanne
RAJOITUKSET
Potilasturvallisuuden vuoksipotilaskohtaista informaatiota ei saanäkyä
Tietoja ei voi muokata näytöiltä
INFOTAULUT KÄYTÖSSÄ
Käytössä monissa yrityksissä esim.liikenneviraston valvontahuoneissa
INFOTAULUT KÄYTÖSSÄ
Telepulssin Info 2000 –järjestelmä
Näkyvissä osaston potilaspaikat, potilaat,osaston kutsut ja hälytykset, sekähoitajien läsnäolo omilla paikoillaan.
Ei tue käytävänäyttöjä
Potilastiedot eivät saa
   näkyä