ToimintasuunnitelmaToimintasuunnitelma
15.4.2006 – 31.12.200815.4.2006 – 31.12.2008
rahislogo
NY-logo-gif
Lapin sosiaali- ja terveysalanjärjestöjen yhteistyöhankeLapin sosiaali- ja terveysalanjärjestöjen yhteistyöhanke
PerustiedotPerustiedot
Toiminta-alue: Lapin lääniToiminta-alue: Lapin lääni
Toimipiste: Pohjois-Suomen sosiaalialanosaamiskeskus, RovaniemiToimipiste: Pohjois-Suomen sosiaalialanosaamiskeskus, Rovaniemi
Hallinnoija: Nuorten Ystävät ryHallinnoija: Nuorten Ystävät ry
Yhteistyö: järjestöt ja julkinen sektoriYhteistyö: järjestöt ja julkinen sektori
Rahoittaja: Raha-automaattiyhdistysRahoittaja: Raha-automaattiyhdistys
Suunnittelija: Marko PalmgrenSuunnittelija: Marko Palmgren
rahislogo
NY-logo-gif
PäämääräPäämäärä
Lappilaisten hyvinvointierojenkaventaminenLappilaisten hyvinvointierojenkaventaminen
rahislogo
NY-logo-gif
TavoitteetTavoitteet
1.Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rooli kirjataanLapin läänin kuntien kuntastrategioihin1.Sosiaali- ja terveysalan järjestöjen rooli kirjataanLapin läänin kuntien kuntastrategioihin
2.Luodaan Lapin läänin sosiaali- jaterveysjärjestöjen järjestöpankki internetsivustolle2.Luodaan Lapin läänin sosiaali- jaterveysjärjestöjen järjestöpankki internetsivustolle
3.Järjestetään toimintaa järjestöjen keskinäisensekä järjestöjen ja julkisen sektorin välisenyhteistyön kehittämiseksi3.Järjestetään toimintaa järjestöjen keskinäisensekä järjestöjen ja julkisen sektorin välisenyhteistyön kehittämiseksi
rahislogo
NY-logo-gif
StrategiatasoStrategiataso
Kuntakartoitus järjestöjen roolista kaikissa Lapin lääninkunnissa (21 kuntaa).Kuntakartoitus järjestöjen roolista kaikissa Lapin lääninkunnissa (21 kuntaa).
Kuntakartoituksen tulokset Lapin läänin kuntiin ja järjestöjenaluetyöntekijöille sekä kartoitus aluetyöntekijöidennäkemyksistä.Kuntakartoituksen tulokset Lapin läänin kuntiin ja järjestöjenaluetyöntekijöille sekä kartoitus aluetyöntekijöidennäkemyksistä.
Järjestökartoituksen tulokset kuntiin ja järjestöihinJärjestökartoituksen tulokset kuntiin ja järjestöihin
Dialogilla järjestöjen rooli strategioihinDialogilla järjestöjen rooli strategioihin
rahislogo
NY-logo-gif
JärjestöpankkiJärjestöpankki
Sosiaalikollega.fi sivustolleSosiaalikollega.fi sivustolle
Lapin läänissä toimivat järjestöt ja hankkeetLapin läänissä toimivat järjestöt ja hankkeet
aakkosjärjestyksessäaakkosjärjestyksessä
kuntakohtaisestikuntakohtaisesti
toimialoittaintoimialoittain
Yhteistyön edellytyksenä toimijoidentavoitettavuusYhteistyön edellytyksenä toimijoidentavoitettavuus
rahislogo
NY-logo-gif
Yhteistyön kehittäminenYhteistyön kehittäminen
Järjestöjen keskinäinen yhteistyöJärjestöjen keskinäinen yhteistyö
Hankkeiden ja projektien yhteistyöHankkeiden ja projektien yhteistyö
Julkisen ja järjestösektorin yhteistyöJulkisen ja järjestösektorin yhteistyö
Monipuolisen yhteistyön kehittäminen javakiinnuttaminenMonipuolisen yhteistyön kehittäminen javakiinnuttaminen
rahislogo
NY-logo-gif
Järjestöjen rooliJärjestöjen rooli
Verkostoja, joissa kansalaiset toimivat oman jalähiympäristönsä hyvinvoinnin edistämiseksiVerkostoja, joissa kansalaiset toimivat oman jalähiympäristönsä hyvinvoinnin edistämiseksi
Väestöryhmien hyvinvoinnin turvaaminen jaedistäminenVäestöryhmien hyvinvoinnin turvaaminen jaedistäminen
Kansalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kanavaKansalaisten osallisuuden ja vaikuttamisen kanava
Uusien toimintamallien kehittäjiäUusien toimintamallien kehittäjiä
rahislogo
NY-logo-gif