6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
1
VERENKIERTO; lämpötasapainostahuolehtiminen
Hypertermia, febris ja hypotermia
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
2
LÄMMÖNSÄÄTELY
Lämmönsäätökeskus hypothalamuksessahuolehtii, että ydinlämpö  pysyy vakaana,kun ympäristön lämpötila on < kehon lämpö.
Ydinlämpö = keskusverenkierron eli verenlämpötila sydämessä ja keuhkoissa.
Ydinlämpö mitataan suoraan keuhko-valtimokatetrilla, ruokatorvesta tai korvantärykalvosta.
Normaalisti ydinlämpö ~37˚C
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
3
Kehon lämpötilan muutostenvaikutuksia
42-44°- korkea (hypertermia)
Jos lämpö>40°C, tajunnan muutoksia ja jos >42°C,valkuaisaineet alkavat hajota ja > pysyvä aivovaurio.>37°C - kuumetta (febris)
36-37°- normaali
34-35°- lievä alilämpö (hypotermia)
30-33°C- kohtalainen alilämpö
28-29°C - vaikea alilämpö
  <28°C - kuolema
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
4
Liikalämpöisyys (hypertermia)Sahi ym. Ensiapuopas 2002
Voi olla seurausta kuumastaympäristöstä; hellesää, sauna,
   kova fyysinen rasitus helteellä =>
a) auringonpistos,
b) lämpöuupuminen,
c) lämpöhalvaus
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
5
Liikalämpöisyyden oireet
Auringonpistos;
päänsärky, phv, huimaus, ärtyneisyys.
Lämpöuupuminen;
sekavuus, oksentelu, kylmänhikinen, nihkeäiho, hengityksen, pulssin ja tajunnanmuutokset.
Lämpöhalvaus;
heikotus, sekavuus, kouristelu, kuiva, kuumaiho, oksentelu, äkillinen tajunnan menetys.
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
6
Liikalämpöisyyden hoito
Potilas pois kuumasta, soita 112,
Riisutaan vaatteet,
Jäähdytettään kehoa viileällä vedellä,erityisesti päätä,
Tehostetaan tuulettimella taiviuhtomalla ilmaa märällä vaatteella.
Toimitetaan potilas kiireellisestisairaalahoitoon.
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
7
Kuume (febris)
Osoitus sairaudesta, jolloin lämmöntuottolisääntynyt patologisella tavalla.
On puolustusreaktio, joka käynnistääinfektiontorjuntamekanismit.
Lämmönsäätökeskus reagoi pyrogeeneille, joitabakt. ja virusten kuorikerroksessa.
Liittyy myös elimistön valkuaisaineiden taisolujen hajoamisen kiihtymiseen (esim.sydäninfarktin jälkeen, kudostuhossa,allergisissa reaktioissa ym.)
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
8
Kuumeen oireet
Potilaalla on kuumeen nousun yhteydessä;
Palelua, vilunväristyksiä, tahatontalihasvärinää, joka lakkaa kun lämmönkohoaminen loppuu, mutta EI hikoilua.
Iho kylmä ja kalpea.
Kuumeen noustua;
Iho punainen ja kuuma.
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
9
Kuumeen hoito
Kuumeen noustessa (palelu)
Peittoa lisätään ja annetaan lämmintäjuotavaa.
Kun kuume pysyy tasaisena,lämmöntuotanto ja haihtuminen ontasapainossa.
Vähennetään vaatetusta ja peittoja.
Kuumeen laskiessa alkaa hikoilu.
Vaihdetaan riittävän usein kuivat vaatteetja vuodevaatteet. Riittävä nesteytys.
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
10
Kuumeen hoito jtk.
Nesteentarve lisääntyy 10% / 1 C°hikoilun ja hengityksen kiihtymisenvuoksi =>
Juotavaa aina saatavilla ja  NTP:ntarkkailu.
Energiatarve myös nousee n. 13%
Kuumetta alentavat lääkkeet.
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
11
Alilämpöisyys (hypotermia)
Norm. kehon lämpöä säätelevä mekanismiylläpitää ydinlämmön 37°C:ssa eikä salli yli0,5°C vaihtelua.
Hypotermia on epänorm. ja vaarallinen tila
Usein erotellaan toisistaan lievä ja vakavahypotermia:
lievä hypotermia = ydinlämpö onkorkeintaan 2°C alle normaalinydinlämmön eli 35-34°C
vakava hypotermia=ydinlämpö < 30°C.
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
12
joskus leikkauksen aikana hypotermiasta onhyötyä potilaalle. (esim. sydänleikkaus)
leikkauksen aikanakin hypotermia on yleensähaitallinen tila.
leikkauksen jälkeen se on aina haitallinen javaarallinen tila, jota tulee välttää.
vakavan hypotermian vaarallisuus on tiedostettujo useiden vuosien ajan.
lievän hypotermian vaarallisuus ja merkitys onkorostunut vasta 90- luvulla. Tähän asti esim.leikkauksen aikaista hypotermiaa on pidettyvälttämättömänä pahana, jota ei voi estää.
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
13
Hypotermiaa aiheuttavatleikkauksen aikana
viileä huoneenlämpö (usein 18-20°C)
vähäinen vaatetus
kylmät suonensisäiset nesteet (veri 6°C,keittosuolaliuos ym. noin 18°C)
viileät huuhtelunesteet
lämmönsäätely rajoitettua nukutettuna
kuivat, kylmät anestesiakaasut
iällä vaikutusta
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
14
Hypotermian seurauksia
potilaan epämukavuuden tunteminen,lihasvärinä, haavainfektioiden lisääntyminen
sydämen toiminnan epävakaisuus, kuten RR-nousu, sydänlihaksen hapenpuute
hengityksen dysfunktiot; hapenkulutus ja CO2-tuotanto kasvaa
kylmä potilas vuotaa enemmän
lääkeaineiden vaikutusaikojen piteneminen
toipumisajan piteneminen
kuolleisuuden lisääntyminen
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
15
Lämmön seuranta
Hypotermian tehokkaan ehkäisyn ja hoidonkannalta potilaan ydinlämmön tarkkailu ontärkeää.
esim. leikkauksen aikana ja teho-osastollajatkuva monitorointi.
Perifeerinen lämpötila poikkeaa usein paljonkinydinlämmöstä.  (30-32° on jo “lämmin”)
jatkuva seuranta esim. teho-osastolla
6.9.2014
Savonia-amk, Terveysala Kuopio,
16
Lämmön seuranta jtk..
Lämpö vaihtelee myös eri mittauspaikkojenkesken;
Suusta mitattu lämpö on lähes aina korkeampikuin kainalosta mitattu, joka puolestaan onkorkeampi kuin iholta mitattu lämpö.
Lämpövaihtelu näiden mittauspaikkojen välillä voiolla useitakin asteita.
Rutiiniseurannassa vuodeosastolla riittäälämmön mittaaminen suusta tai korvasta (taikainalosta)