ELY_su+ru+eng_värilliselle pohjalle
sosiaali.png
vipuvoimaaEU.png
Työhönvalmentajan käyttö henkilöstönpalkkaamisessa
Taina Piispa, Opin Ovi
Kirsi Leskinen ja AnneAsiedu, UusiTaito
sosiaali.png
vipuvoimaaEU.png
ELY_su+ru+eng_värilliselle pohjalle
7.9.2014
UusiTaito – välityömarkkinoiden kautta avoimille työmarkkinoille (F10649)
2
Yrityskysely työhönvalmentajan käytöstä henkilöstönpalkkaamisessa
Digium- kysely tehty keväällä 2011
Kysely lähetettiin UusiTaito- projektin kahdentyöhönvalmentajan v. 2010 kontaktiyrityksille 33kpl
Kyselyyn vastasi 30% kyselyn saaneista
Vastaajista suurin osa pk- ja pienyrityksiä (1-15 hlöä)
Yritykset rakennus-, siivous-, kaupan- jakiinteistönhuollon aloilta
sosiaali.png
vipuvoimaaEU.png
ELY_su+ru+eng_värilliselle pohjalle
Työhönvalmentajan rooli palkkaamisessa
Työhönvalmentajan rooli koettiin tärkeäksi
Eniten työllistetty palkkatuella (muut työharjoittelu,avoin työ)
Työhönvalmentaja- käsite ei ole työnantajille tuttu
Toivotaan enemmän tietoa työhallinnonpalvelumahdollisuuksista
Yhteyshenkilöä toivotaan työllisyyskysymyksiin
Ajantasaisen tiedon vs. palvelun saatavuus
7.9.2014
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
3
sosiaali.png
vipuvoimaaEU.png
ELY_su+ru+eng_värilliselle pohjalle
Työllistymismahdollisuudet tukijakson jälkeen
Hyvät mahdollisuudet työllistymiseen, jopa vakituiseentyöhön, jos esim. osaamista lisätään
Perehdytystä järjestetään tukijakson aikana, mutta eivarsinaista koulutusta
Useimmiten työllistymisen esteenä kielitaidon puute
Oppisopimuksen ja työharjoittelun jälkeenpalkataan/tarjotaan vakinaista työsuhdetta
7.9.2014
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
4
sosiaali.png
vipuvoimaaEU.png
ELY_su+ru+eng_värilliselle pohjalle
Ohjaus- ja neuvontapalveluiden tarve yrityksissä
Kyselyyn vastanneista suurimmalla osalla ei tarvettaerityisille ohjauspalveluille, mutta osalla oli
Kysymyksessä ei määritelty tarkemmin, millaisiaohjaus- ja neuvontapalveluita tarkoitetaan
Yritykset etsivät henkilöstön kehittämiseen liittyvääneuvontaa ja ohjausta verkosta, Suomen yrittäjiltä,Kauppakamarilta ja muilta yrittäjiltä
7.9.2014
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
5
sosiaali.png
vipuvoimaaEU.png
ELY_su+ru+eng_värilliselle pohjalle
Tiedottaminen työhallinnon tukimahdollisuuksistahenkilöstön palkkauksessa
2/3 vastaajista kokee, että heillä ei ole riittävästi tietoaja tietoa toivotaan lisää (esim. palkkatuki)
Tietoa toivotaan eniten työhönvalmentajalta, myös TE-toimisto ja ELY- keskus mainittu
Tiedottamiskanavat: sähköiset välineet, tiedotteet jatilaisuudet
Suurin osa vastaajista on valmis osallistumaantilaisuuksiin, jossa tietoa palkkaamiseen liittyvistätukiasioista ja osaamisen kehittämisenneuvontapalveluista
7.9.2014
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
6
sosiaali.png
vipuvoimaaEU.png
ELY_su+ru+eng_värilliselle pohjalle
Yhteenveto
Informaatiota palkkatuesta ym. Palveluista halutaan
Työllistymismahdollisuudet tukijakson jälkeen hyvät
Yhteistyötä toivotaan
Tiedottaminen/tiedotuskanavat yrittäjien tarpeidenmukaiseksi esim. henkilökohtaiset kontaktit jasidosryhmät, tilaisuudet
7.9.2014
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
7
sosiaali.png
vipuvoimaaEU.png
ELY_su+ru+eng_värilliselle pohjalle
Lisätietoja kyselystä
Taina Piispa, Opin Ovi, taina.piispa@ely-keskus.fi,puh. 050-314 0023
Anne Asiedu, UusiTaito, anne.terho-asiedu@ely-keskus.fi, puh. 050-395 5169
Kirsi Leskinen, UusiTaito, kirsi.leskinen@ely-keskus.fi,puh. 050-314 0057
7.9.2014
Lisää viraston nimi, tekijän nimi ja osasto
8