SHORT_THL_LOGO_RGB_large.jpg
7.9.2014
Tieto-osasto / PATI
1
Suun terveydenhuollon hoitoonpääsy
Kysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreille
Lokakuu 2012
banneri_7b (1)
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
7.9.2014
Tieto-osasto / PATI
2
Tiedonkeruu suun terveydenhuollonhoitoonpääsystä lokakuussa 2012
Hoitotakuukysely terveyskeskusten ylihammaslääkäreilletoteutettiin lokakuussa 2012.
Vastausprosentti oli 99 %.
Eri ajankohtien tuloksia vertailtaessa on huomioitava, ettävastanneet terveyskeskukset ovat osittain vaihdelleet.
Ahvenanmaa on kyselyn ulkopuolella.
Tuloksia tarkastellaan suhteessa alueiden väestöön.
THL:n perusterveydenhuollon hoitoonpääsysivut ovatosoitteessa www.thl.fi/fi/tilastot/hoitoonpaasy/pth ja myöswww.thl.fi/tietokantaraportit
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Välittömän yhteydensaannin toteutuminensuun terveydenhuollossa 3/2010–10/2012Suhteessa väestöön, %
7.9.2014
3
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteydensaanti puhelimitse suunterveydenhuollon ajanvaraukseen
7.9.2014
4
STM antoi keväällä 2011 ohjeen välittömän yhteydensaannintoteuttamisesta. Lokakuun kysely sisälsi asiaa koskevia kysymyksiä.
63 % väestöstä asui sellaisen terveyskeskuksen alueella, missä suunterveydenhuollossa on käytössä soittopyyntö- jatakaisinsoittojärjestelmä (48 % maaliskuussa 2012).
46 % terveyskeskuksista ilmoitti puheluihin vastattavan keskimäärin2,7 minuutin kuluessa. Puhelinoperaattoriseuranta oli käytössä noin42 % terveyskeskuksista.
Puhelujen määrän (soitetut ja vastatut) ilmoitti 62 % vastaajista.Soitetuista puheluista 86 % kirjautui vastatuksi.
(Jos soittaja katkaisee puhelun ennen kuin vastaajaäänite käynnistyy, puhelu kirjautuu ei-vastatuksi.)
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Hoidon tarpeen arvioinnin toteutuminenkolmen arkipäivän kuluessa suunterveydenhuollossa 3/2010–10/2012Suhteessa väestöön, %
7.9.2014
5
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollon hoitojonossa olevatpotilaat/10 000 asukastaaluehallintovirastoittain 10/2010–10/2012
7.9.2014
6
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Hoitoonpääsyn toteutuminen hoidon tarpeenperusteella kuudessa kuukaudessa suunterveydenhuollossa 3/2010–10/2012Suhteessa väestöön, %
7.9.2014
7
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollossa yli kolme kuukauttahoitoa odottaneiden lukumäärä  10/2008–10/2012
7.9.2014
8
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollossa yli kuusi kuukauttahoitoa odottaneet potilaat 10/2012sairaanhoitopiireittäin
7.9.2014
9
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
Sairaanhoitopiiri
Lokakuu, 2012
Jonottajien lukumäärä / 10 000
asukasta
 
 
 
 
Etelä-Karjalan SHP
0
 
0
Etelä-Pohjanmaan SHP
131
 
7
Etelä-Savon SHP
0
 
0
Helsingin ja Uudenmaan SHP
327
 
2
Itä-Savon SHP*
0
 
0
Kainuun SHP
2 652
340
Kanta-Hämeen SHP
455
26
Keski-Pohjanmaan SHP
491
65
Keski-Suomen SHP
584
21
Kymenlaakson SHP*
0
0
Lapin SHP
206
 
17
Länsi-Pohjan SHP
105
 
17
Pirkanmaan SHP
1 511
 
31
Pohjois-Karjalan SHP
500
 
29
Pohjois-Pohjanmaan SHP
0
 
0
Pohjois-Savon SHP
0
0
Päijät-Hämeen SHP
0
0
Satakunnan SHP
0
0
Vaasan SHP
64
4
Varsinais-Suomen SHP
179
 
4
Koko maa
7 205
 
 
*Korjattu 17.12.2012. Taulukkoon lisätty Itä-Savon ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollossa 3–6 kuukautta hoitoaodottaneet potilaat 10/2012sairaanhoitopiireittäin
7.9.2014
10
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
Sairaanhoitopiiri
Jonottajien lukumäärä
 
 
Etelä-Karjalan SHP
287
Etelä-Pohjanmaan SHP
417
Etelä-Savon SHP
66
Helsingin ja Uudenmaan SHP
1 640
Itä-Savon SHP*
0
Kainuun SHP
961
Kanta-Hämeen SHP
248
Keski-Pohjanmaan SHP
493
Keski-Suomen SHP
321
Kymenlaakson SHP*
0
Lapin SHP
438
Länsi-Pohjan SHP
482
Pirkanmaan SHP
2 037
Pohjois-Karjalan SHP
784
Pohjois-Pohjanmaan SHP
2 639
Pohjois-Savon SHP
130
Päijät-Hämeen SHP
622
Satakunnan SHP
236
Vaasan SHP
435
Varsinais-Suomen SHP
1 353
Koko maa
13 589
*Korjattu 17.12.2012. Taulukkoon lisätty Itä-Savon ja Kymenlaakson sairaanhoitopiirit.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollon odotusaikojenjulkaiseminen
79 % terveyskeskuksista ilmoitti julkaisevansatiedot hoitoonpääsystä vähintään neljänkuukauden välein, kuten terveydenhuoltolaki(1326/2010 § 55)  edellyttää (72 % maaliskuussa 2012).
5 % terveyskeskuksista ei ollut vielä lainkaanjulkaissut odotusaikoja (5 % maaliskuussa 2012).
7.9.2014
11
Tieto-osasto / PATI
Lähde: THL, Suun terveydenhuollon hoitoonpääsykysely terveyskeskusten johtaville ylihammaslääkäreille
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto lokakuun 2012 suunterveydenhuollon hoitoonpääsyn tuloksista 1/2
7.9.2014
12
Tieto-osasto / PATI
Välittömän yhteyden saanti oli parantunut:
lokakuussa 2012 väestöstä 24 % asui alueella, jossa välittömässäyhteydensaannissa oli ajoittaisia ongelmia (maaliskuussa vastaavaluku oli 42 %).
Hoidon tarpeen arviointi toteutui lähespoikkeuksetta kolmen arkipäivän kuluessa.
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Yhteenveto lokakuun 2012 suunterveydenhuollon  hoitoonpääsyn tuloksista2/2
7.9.2014
13
Yli 3 kuukautta hoitoa odottaneiden määräväheni  8 800:lla maaliskuusta 2012.
Yli 3 kk hoitoon pääsyä odottaneita oli yhteensä 20 700.Maaliskuussa 2012 heitä oli 29 500.
Yli 3 kk odottaneista 7 200 oli odottanut yli 6 kk. Maaliskuussa2012 vastaava luku oli noin 12 200.
Väestöön suhteutettuna yli 6 kk jonottaneita oli enitenKainuun sairaanhoitopiirin alueella.
Kaikki terveyskeskukset eivät ole vieläjulkaisseet lainkaan terveydenhuoltolainedellyttämällä tavalla tietoja hoitoonpääsystä.
Tieto-osasto / PATI