vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Liikkuminen oppimisen ja yhteisöllisyydentukijana peruskoulussa 2009-2010
7.9.2014
Marko Kielinen
PoPLin pyöreä väri
Oulun yliopisto - Etusivulle
Pääkohderyhmä: opettajiksi ja lastentarhanopettajaksiopiskelevat
Muut kohderyhmät: lehtorit, opettajat, vanhemmat jalapset
Aihepiiri: Peruskoulun liikunnan ja toiminnallistenoppimistapojen kehittäminen
Näkökulmat: Työyhteisökohtainen kehittäminen,verkostotyö, osaamisen lisääminen, olosuhdetyö
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Taustaa
Tutkimustulosten perusteella liikunnan lisääminenkoulupäivän aikana on vaikuttanut erittäin positiivisestikaikkien lasten keskittymiskykyyn ja sitä kauttaoppimistuloksiin (Ericsson 2007, Nupponen ym.2008,Borremans ym. 2010).
Myönteiset vaikutukset ovat myös havaittavissa erityisentuen tarpeessa olevilla oppilailla (Rintala 2005).
Amerikkalaisen tutkimuksen mukaan liikunnan merkityskeskittymiskyvyn lisääntymiseen ja ylivilkkaudenvähentymiseen mm. ADHD –lapsilla on verrattavissavastaavaan vaikutukseen, mitä lääkkeillä saadaanaikaiseksi (Kuo & Faber 2008).
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Norsuntopsi
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Hankkeen keskeisiä teemoja :
liikunnan merkitys päiväkoti- ja kouluikäisellelapselle
koululaisten liikunnan ydinsisällöt
koulun mahdollisuudet liikuttajana
koko koulupäivän ja päiväkotipäivänliikunnallistamista tukevat keinot ja harjoitteet
-Liikkujaksi – koulutus
Liikkujaksi-koulutuksessa etsitään keinoja vähänliikkuvien ja erityistukea tarvitsevien lastenliikkumisen lisäämiseksi.
Liikuttava lauantai
7.9.2014
Marko Kielinen
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Tavoitteet:
Hankkeen yksi keskeisistä tavoitteista on kodinja koulun välisen toiminnallisen yhteistyönmallintaminen.
Koulutukset loivat pohjan Liikuttavan lauantaintoteuttamiseen
 Kenttäpäivissä haetaan käytännön kokemustakodin ja koulun välisen yhteistyön lisäämisestäliikunnan keinoin.
Hankkeella on myös tarkoitus lisätä valmiuksiayhteistoiminnallisten työtapojen käyttöön jatyöskentelyyn moniammatillisessa työryhmässä.
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Muisti ja toiminnallisuus
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
liikunnan merkitys erityisesti vähän liikkuvallelapselle
lasten motivointi ja kannustava ilmapiiri vähänliikkuvien lasten rohkaisijoina
vähän liikkuvien ja erityistä tukea tarvitsevienlasten innostamista tukevat keinot ja ohjaustavat
yhteisen toiminnan erilaiset keinot
Vanhempien rohkaiseminen
Opettajien rohkaiseminen
Tutkimusta linkitettynä opinnäytetöidenmuodossa
7.9.2014
Marko Kielinen
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Tuloksia
Hankkeessa on vahvistettu tulevien perusopetuksenopettajien valmiuksia liikkumisen huomioimisessa,opetuksen suunnittelussa ja liikunnan mahdollisuuksienhuomioimisessa akateemisten taitojen opetuksessa(mm. toiminnalliset opetusmenetelmät, ryhmä- jatiimityötaidot, sosioemotionaalinen ja kognitiivinenkehitys sekä itsetunnon vahvistaminen)
Hankkeessa on kehitetty toimivia menetelmällisiäratkaisumalleja opettajan työhön. Koulutuset ovatlisänneet opiskelijoiden tietoa siitä, miten liikunnan avullavoidaan opettaa toiminnallisesti ja samallasosioemotionaalista ja kognitiivista kehitystä tukevastioppiaineita
Väitöskirjat: Virpi Louhela  ja  toiminnallistenopetusmenetelmien käyttöä luokassa, jossa erityisentuen tarpeessa olevia lapsia.
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Matikka ja toiminnallisuus
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Hankkeen toimijat
Oulun yliopisto ja kasvatustieteiden tiedekunta:
Lehtori LL Susanna Takalo, liikunnandidaktiikka
Yliopisto-opettaja Ari Rahikkala, liikunta
Yliopitosnlehtori fil.tri Marko Kielinen,erityiskasvatus
Tohtorikoulutettava Virpi Louhela
Toteuttava liikunnan aluejärjestö:
Pohjois-Pohjanmaan Liikunta ry
Lasten liikunnan päällikkö Lassi-Pekka Risteelä
vaaka_suomi_rgb
Kulmakuvio
OYT_nelio
ede_logo_vaaka
Tasapainoilua liikuttavassa vanhempainlauantaissa
Kiitos!