Minä oppijana ov.Minä oppijana ov.
TAVOITTEETTAVOITTEET
OpiskelijaOpiskelija
ottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtääoman toiminnan merkityksen oppimisprosessissaottaa vastuun omasta oppimisestaan ja ymmärtääoman toiminnan merkityksen oppimisprosessissa
tunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisenkasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleentavoitteitatunnistaa oman oppimistyylinsä ja ammatillisenkasvun vaiheen sekä pystyy asettamaan opiskelulleentavoitteita
löytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitojalöytää itselleen sopivia oppimis- ja opiskelutaitoja
oppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekäarvioimaan itseäänoppii ottamaan vastaan ja antamaan palautetta sekäarvioimaan itseään
tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppiitoimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä.tutustuu ryhmän muihin opiskelijoihin ja oppiitoimimaan vastuullisesti työryhmän jäsenenä.
SISÄLTÖSISÄLTÖ
Oppimiseen liittyvät perusasiat:Oppimiseen liittyvät perusasiat:
           motivaatio           motivaatio
           muisti           muisti
           oppimistaidot           oppimistaidot
           erilaiset oppimistyylit           erilaiset oppimistyylit
           oman oppimistyylin tunnistaminen           oman oppimistyylin tunnistaminen
OpiskelutekniikatOpiskelutekniikat
Itsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen,tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselleItsetuntemus, omien vahvuuksien ja heikkouksien tunnistaminen,tavoitteiden asettaminen omalle kehittymiselle
Ammatillisen kasvun käsiteAmmatillisen kasvun käsite
Itsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen,vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluoteItsearviointitaidot, palautteen antaminen ja vastaanottaminen,vastuullinen ja itseohjautuva opiskeluote
Ryhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvätlainalaisuudetRyhmässä toimiminen ja ryhmän toimintaan liittyvätlainalaisuudet
Yksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidotYksilö-, pari ja ryhmätyöskentelytaidot
ARVIOINTIARVIOINTI
Opintojakso arvioidaan suoritetuksi, kun opiskelijaOpintojakso arvioidaan suoritetuksi, kun opiskelija
osallistuu aktiivisesti opetukseenosallistuu aktiivisesti opetukseen
tekee oppimistehtävättekee oppimistehtävät
ottaa vastuuta omasta oppimisestaanottaa vastuuta omasta oppimisestaan
tunnistaa oman oppimistyylinsätunnistaa oman oppimistyylinsä
tunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaantunnistaa omia vahvuuksiaan ja kehittämisalueitaan
ottaa vastaan palautetta ja pyrkii muuttamaantoimintaansa saamansa palautteen perusteellaottaa vastaan palautetta ja pyrkii muuttamaantoimintaansa saamansa palautteen perusteella
toimii ryhmän jäsenenä noudattaen sääntöjätoimii ryhmän jäsenenä noudattaen sääntöjä
hakee lisätietoa, ohjausta ja tukea.hakee lisätietoa, ohjausta ja tukea.
Ryhmänohjaajan rooliRyhmänohjaajan rooli
Ryhmänohjaajan osuus kurssinonnistumisessa on tärkeä. Ohjaajan tulisi ollaläsnä ja saatavilla kannustajana silloinkin, kunryhmä tekee harjoituksiaan. Moni nuori kokeeopettajan läsnäolon itsetuntoa vahvistavanaarvostuksena. Samalla ohjaaja tutustuuryhmäänsä ja opiskelijoiden yksilölliset piirteettulevat tutuiksi. Varsinaisten ammatillistenaineiden opetus ja ohjaus on tällöinhelpompaa.Ryhmänohjaajan osuus kurssinonnistumisessa on tärkeä. Ohjaajan tulisi ollaläsnä ja saatavilla kannustajana silloinkin, kunryhmä tekee harjoituksiaan. Moni nuori kokeeopettajan läsnäolon itsetuntoa vahvistavanaarvostuksena. Samalla ohjaaja tutustuuryhmäänsä ja opiskelijoiden yksilölliset piirteettulevat tutuiksi. Varsinaisten ammatillistenaineiden opetus ja ohjaus on tällöinhelpompaa.
    (www.edu.fi Ytyä opiskeluun)    (www.edu.fi Ytyä opiskeluun)
Opiskelijan ohjeetOpiskelijan ohjeet
Jokainen voi osallistua keskusteluihin omienkykyjensä ja halujensa mukaan.Jokainen voi osallistua keskusteluihin omienkykyjensä ja halujensa mukaan.
Itsestään ja ajatuksistaan  voi kertoa senverran kuin itse haluaa.Itsestään ja ajatuksistaan  voi kertoa senverran kuin itse haluaa.
Kurssin aikana ryhmissä puhutut asiat jätetäänmukana olleiden tietoon.Kurssin aikana ryhmissä puhutut asiat jätetäänmukana olleiden tietoon.