powerpoint_amo_sisa
powerpoint_amo_etu
Valmistuvien ryhmienryhmänohjaajakoulutus
powerpoint_amo_sisa
OMNIA40924223947
Arviointilomake: Omnia – valmistuvat 2009
powerpoint_amo_sisa
OMNIA30924223947
powerpoint_amo_sisa
Mikä seuraavista vaihtoehdoista kuvaaparhaiten tilannettasi opintojen päättyessä?
n
%
 
Minulla on työpaikka koulutusta vastaavalta alalta
70
37
 
Minulla on työpaikka muulta alalta
24
13
 
Haluan mennä töihin, mutta minulle ei ole vielätyöpaikkaa
38
20
 
Työllistän itseni yrittäjänä
0
0
 
Minulla on jatko-opiskelupaikka nykyiseltäkoulutusalalta
3
2
 
Minulla on jatko-opiskelupaikka muulta alalta
6
3
 
Haluan jatkaa opiskelua mutta minulle ei ole vieläopiskelupaikkaa
10
5
 
Menen armeijaan / siviilipalvelukseen
14
7
 
En ole vielä varma mitä aion tehdä tulevaisuudessa
11
6
 
Muu
13
7
powerpoint_amo_sisa
INKA-kysely valmistuville
Tutkinnoittain vastaaminen
Avoinna koko lukuvuoden
Tunnukset ja salasanat lähetetään suoraan teille
Ryhmänohjaajan aktiivisuus vaikuttaa vastausprosenttiin
Kannustakaa opiskelijoita antamaan palautetta!
powerpoint_amo_sisa
 Valmistuville opiskelijoille jaetaan opintokortit vanhasta Procapitasta vanhoillaarvosanoilla ja uudesta Procapitasta uusilla arvosanoilla.
 Opiskelijoiden kanssa yhdessä on tarkistettava, että kaikki arvosanat ovat siirtyneet
 Kesällä tehdyssä muutoksessa opintosihteerit ovat syöttäneet 14000 riviä käsin.
 Mitään tietoja ei ole kadonnut, kaikki arvosanat ovat tallessa vanhassajärjestelmässä
 Opettajat pääsevät näkemään vanhasta Web-arvioinnista arvosanat, mutta eivätpääse enää muuttamaan arvosanoja
Jos kevään arvosanoja jäi viemättä Procapitaan 15.6. mennessä tai arvosanojahalutaan korottaa, vientejä voivat tehdä vain opintosihteerit, joille jätetään arvosanatkirjallisesti.
Arviointiasteikko on nyt kaikillaopiskelijoilla T1, H2, K3
powerpoint_amo_sisa
 Jokainen ryhmänohjaaja tarkistaa, että opiskelijalla on opintokortissa arvioinnit, myösammattiosaamisen näytöt
 Opiskelija ei voi valmistua, jos ammattiosaamisen näyttöjä ei ole suoritettu.
 Omnian Ammattiopiston kotisivulla ammattiosaamisen näyttöjen kohdalla on kunkintutkinnon näyttösuunnitelma, josta näkyy montako näyttöä ja osanäyttöä tutkintoonkuuluu.
 Näyttö tulee jokaisesta ammatillisesta tutkinnon osasta. Jos kaikki osanäytöt onsuoritettu viimeisen näytön vastaanottaja neuvottelee muiden kanssa lopullisestaarvosanasta
Ryhmänohjaaja tarkistaa opintokortin
powerpoint_amo_sisa
 Opintokortista tarkistetaan näytön kuvauksen tekstin oikeinkirjoitus
 Opintokortista tarkistetaan opinnäytetyön nimen oikeinkirjoitus ja arvosana
 Uusissa tutkinnoissa vain opinnäytteen nimi
 Jos opintokortista puuttuu näyttöjä, tarkistetaan, onko näytöt vain merkitsemättä vaionko näytöt antamatta
 Jos näyttöjä on rästissä, kirjataan hopsiin, milloin ja missä näytöt annetaan
 Opiskelijalle ja alaikäisen huoltajalle tiedotetaan puuttuvista näytöistä
 Ammatillisten opintojen nollasuorituksia on tarkasteltava erikseen ja tutkittava, onkonäyttö sisältänyt opintojaksossa vaadittua osaamista vähintään T1 tasolla.
 Otetaan käyttöön kaikki olemassa olevat tukitoimet
Ryhmänohjaaja tarkistaa ja tiedottaa