dia_7_2.jpg
Miten yhteishaussa haetaan
Yhteisvalinnassa haetaan vähintään yhteen opiskelupaikkaan.
 Kannattaa kuitenkin aina laittaa varavaihtoehtoja.
 Yhteensä hakuvaihtoehtoja voi olla enintään viisi.
 Hakea voi pk- eli peruskoulupohjaisille linjoille tai
   er- eli erityisopetuksen pienryhmiin.
Haku on sitova; hakuajan päätyttyä hakutoiveita ei voi muuttaa.
Yhteishaun tulokset julkistetaan torstaina 13.6.2013
Opiskelupaikka on otettava vastaan to 27.6.2013 mennessä.
dia_10.jpg
dia_11.jpg
dia_18.jpg
\\w3kotih1\homedir\janne.kaskenviita\My Documents\Yhteishaku\HaeNyt.ppt\2011_dia3.jpg
\\w3kotih1\homedir\janne.kaskenviita\My Documents\Yhteishaku\HaeNyt.ppt\2011_dia16.jpg
LUKIOKOULUTUS
Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan lukuaineiden arvosanojen keskiarvon
osoittamassa järjestyksessä. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella.
Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin huomioon
hakutoivejärjestys
ja sen jälkeen tarvittaessa hakijoiden kaikkien aineiden keskiarvo.
Jos koulutuksen järjestäjä käyttää opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuus-
kokeita, saadaan kokeiden tulokset ottaa valinnassa huomioon siten, että niiden
vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä 20.
Esim. lukuaineiden ka 8,25  8,25 pistettä + pääsykoe 7,50 p. = 15,75 pistettä
Lukioon ei voi päästä alle 7,00 lukuaineiden keskiarvolla pääkaupunkiseudulla.
Sisäänpääsyyn vaadittiin vuonna 2012:
Tikkurilan lukio ka 7,54     Lumon lukio ka 7,17 esittävän taiteen linja 12.33 pist.
Sotungin lukio ka 8,08 urheilulinja 12,43 pistettä
Vaskivuoren lukio ka 7,54 musiikkilinja 15.08 pistettä, medialinja 15.27 pistettä
Martinlaakson lukio ka 8,08 luonnontiedelinja ka 7,92
Helsingin kuvataidelukio 12.58 pistettä   Helsingin YO Viikin normaalikoulu ka 9,33
Kallion lukio 16.08 pistettä     Sibelius-lukio musiikkilinja 16.70 pistettä
Mäkelänrinteen lukio ka 8,75 urheilulinja 15.73 pistettä
AMMATILLINEN KOULUTUS
Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja
hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Valintapisteitä
saa seuraavasti:
1)peruskoulun suorittamisesta hakeutumisvuonna tai lisäopetus aiemmin
2)kaikkien aineiden keskiarvosta
3)kolmen parhaan taitoaineen keskiarvosta
4)työkokemuksesta
5)ensimmäisestä hakutoiveesta 3 pistettä sekä toisesta yksi piste
6)sukupuolen perusteella, jos 30% vähemmistönä
7)mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
Pisteitä saa suunnilleen 5,50 keskiarvolla 13-15 p./ 6,50 keskiarvolla 19-21 p.
7,50 keskiarvolla 24-26 pistettä.
Pisteitä sisäänpääsyyn vaadittiin vuonna 2012 (Helsinki-Vantaa):
LVI-asentaja (talotekniikka) 22-24 pistettä     Talonrakentaja 17-21 pistettä
Autonasentaja Varia 21 pistettä, Heltech pääsykoe 22 pistettä
Lähihoitaja, pääsykokeisiin max 21 pistettä, sisään max 25 pistettä
Ravintolakokki tai tarjoilija, pääsykokeisiin 20-25 pistettä, sisään 21 – 36.50 pistettä
Kuva-artesaani, pääsykokeisiin 23 pistettä, sisään 6.50 pistettä
Merkonomi, pääsykokeisiin 21-24 pistettä, sisään 23-34 pistettä
JOUSTAVA HAKU
Erityinen syy, jonka perusteella hakija voidaan valita ammatillisen tutkinnon
opiskelijaksi tai sen pääsykokeisiin vaikka pisteet eivät riittäisi normaalihaussa.
Esimerkkejä erityisistä syistä:
 terveydelliset syyt (esim. sairaus vähentää aloja joille voi hakea)
 oppimisvaikeuden (esim. lukivaikeus) vuoksi suoritukset jääneet alle oman tason
 tai esim. yksilöllistetyt oppiaineet yksittäisissä tai kaikissa aineissa
 sosiaaliset syyt (esim. lastensuojelun asiakkuus)
 työllistymisen turvaaminen (esim. perheyritys opiskeltavalta alalta)
 ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen
 koulutodistuksen vertailuvaikeus (usein ulkomainen todistus)
 harrastustoimintaan liittyvät syyt (hakija harrastaa haettavaa alaa)
 urheilijan joustava haku (esim. tarve päästä kouluun, joka lähellä harrastuspaikkaa)
 muut syyt (esim. hakenut jo aiemmin ja/tai suorittanut yksittäisiä opintoja alalta)
C:\Documents and Settings\janne.kaskenviiita\My Documents\Yhteishaku\Vantaa_hakuopas_2010_kansi.jpg
2011
www.haenyt.fi
www.studieval.fi
Nettihaun demo on kokeiltavissa
haenyt -sivustolla
Kevään yhteishaku 25.2.-15.3.2013
syksyllä 2013 alkavaan koulutukseen