TEKSTINYMMÄRTÄMINEN
Tekstin analyysia, tulkintaa, arviointia
Eksplikaatio (Ranskassa)
Interpretaatio (Saksassa)
Tekstin selittämistä omin sanoin
— Parafraasia (asian selittämistä toisin sanoin)
— Pinnallisempaa tai syvällisempää
_ Kieli, tunteet, kannanotot, todenmukaisuus
Hermeneuttinen ja uuskriittinen traditio
kirjailijan tarkoituksen mukaisen esteettisen lukemisentavoittelu sopii kirjallisuustieteeseen, kirjallisuudentutkijalle, mutta ei kouluun, jossa halutaan oppilaaninnostuvan lukemisesta ja löytävän siitä itselleenrakennusaineksia oman persoonallisuutensakehittämiseen
Reseptioteoria
tekstin merkitys syntyy lukijan ja tekstinkohtaamisesta
ei uskota eikä etsitä yhtä ”oikeaa vastausta” ja yhtä”oikeaa tulkintaa”
painotetaan yksilöllistä lukemista
tulkintoja on monia
Transaktioteoria
IMG.pdf
Trans.psd
Louise Rosenblatt: The Reader, the Text, the Poem(1978).
Esteettisen lukemisen tuloksena on poem (runo) taitaideteos (work of art)
kaikenlaisen lukemisen tuloksena on teos (work)
Näkymöintiteoria
Judith A. Langer
 näkymöinti tai mielikuvitusmaailmanmuodostaminen (envisionment)
Tila 1. Ulkopuolella olo ja näkymöintiin astuminen
Lukemisen alussa tekstiä hahmotellaan aiempientietoja ja kokemusten perusteella. Tulkinnoissapysytään tekstin pintatasolla.
Tila 2. Sisälläolo ja näkymöinnissä liikkuminen
Lukija alkaa lukea ”rivien välistä” ja tehdä päätelmiä.Hän pääsee pintatasoa syvemmälle. Hänellä tuleeoletuksia ja kysymyksiä kirjan henkilöiden motiiveista,tunteista, syistä, vuorovaikutussuhteista jaseurauksista.
Tila 3. Ulosastuminen ja uudelleenajattelu
Lukija voi saada lukemastaan malleja oman elämänongelmien ja tilanteiden ratkaisemiseen. Näkymöintivaikuttaa lukijan elämään ja lukijan elämä näkymöintiin.
 
Tila 4. Ulosastuminen ja kokemuksen objektifiointi
Lukeminen on analyyttista ja arvioivaa. Lukijallemuodostuu lukukokemus, hän rakentaa tekstillemerkityksen