xkansi_laitos_palmenia
VOK-perusteiden taustalla olevaoppimiskäsitys ja rakenne
Antti Kauppi
6.9.2007
Koulutus- ja kehittämiskeskus Palmenia
rgb-vaaka-logo
Oppiminen
Tieto
Todellisuus
Ajatus
Kehitys
rgb-vaaka-logo
Oppimisympäristöt
Koulutus
Toiminta-
ympäristö
Verkko
rgb-vaaka-logo
rgb-vaaka-logo
Oppiminen VOK-perusteiden lähtökohtana
Arjen valmentamisen ja ohjaamisen tarpeet
Osaamistavoitteet
Uusin tieto
Joustavat oppimisstrategiat
Yksilölliset oppimispolut
Erilaiset oppimisympäristöt koulutuksessa ja työssä
Oppimistehtävät
Arviointi oppimisen ohjaajana ja tukena
Oppimaan oppiminen
Oppimisen soveltaminen arjessa
rgb-vaaka-logo
VOK-perusteiden rakenne
Sisältöalue (esim. Valmentajana ja ohjaajanakehittyminen)
Teema (esim. Itsensä kehittäminen)
Osaamistavoitteet
Oppisisällöt
Oppimistehtävät ja työtavat
Oppimisen ja osaamisen arviointi
rgb-vaaka-logo
Osaamistavoitteet
Tuntee
Tietää
Ymmärtää
Osaa
Hallitsee
Millaista osaamista tarvitaan arjessa?
rgb-vaaka-logo
Oppisisällöt
Kokemukset
Tiedot
Taidot
Asenteet
Olennaisen erottaminen epäolennaisesta
rgb-vaaka-logo
Oppimistehtävät ja työtavat
Oppimistehtävät
Perehtyminen
Kuvaaminen
Analysoiminen
Reflektoiminen
Soveltaminen
Työtavat
Itsenäisesti
Ryhmässä
Koulutuksessa / arjessa
Vaikuttava oppiminen näkyy soveltamisessa
rgb-vaaka-logo
Oppimisen ja osaamisen arviointi
Oppimisen arviointi
Itsearviointi
Vertaisarviointi
Ulkoinen arviointi
Palaute
Osaamisen arviointi
Kohteet
Kriteerit
Ympäristö
Menetelmät
Arviointi ohjaa oppimista
rgb-vaaka-logo
VOK-perusteiden rakenne taulukkona
Sisältöalueet jateemat
Osaamistavoitteet
Oppisisällöt
Oppimistehtävät jatyötavat
Osaamisen jaoppimisenarviointi
Sisältöalue 1
Teema 1
Teema n
Sisältöalue 2
Teema 1
Teema n
Sisältöalue 3
Teema 1
Teema n