Opettamisella on eroa!Opettamisella on eroa!
Opettamisella on eroa!Opettamisella on eroa!
Miten hyvä opetus eroaa huonosta?Miten hyvä opetus eroaa huonosta?
Tutkimus Normaalikoulunlukiolla
Hyvän ja huonon opetuksen ja etenkinopettajien eroa kartoittavahaastattelu
Tuloksena hyvän ja huonon opettajaneroja, joista osa opetustavassa ja osaopettajan persoonassa
Haastattelu
Mieti mielessäsi, kuka koulusiopettajista on mielestäsi huonoin jakuka paras opettamaan.
Hyvää opettajaakoskevat kysymykset 1/2
Miksi opettaja on mielestäsi hyvä?
Millaisia asioita opettaja mielestäsiarvostaa oppilaissa?
Millaisia asioita opettaja mielestäsipitää oppilaissa huonoina?
Miten opettaja kohteleearvostamiaan oppilaita?
Hyvää opettajaakoskevat kysymykset 2/2
Miten opettaja kohtelee mielestään huonojaoppilaita?
Mitä eroja opettajan toiminnassa on tyttöjen japoikien kohtelussa?
Mitä asioita arvostat opettajassa?
Mitä asioita arvelet muiden arvostavanopettajassa?
Opettaako opettaja eri tavoin poikia kuin tyttöjä?
Miten haluaisit muuttaa tämän opettajantoimintaa?
Huonoa opettajaakoskevat kysymykset 1/2
Miksi opettaja on mielestäsi huono?
Millaisia asioita opettaja mielestäsiarvostaa oppilaissa?
Millaisia asioita opettaja mielestäsipitää oppilaissa huonoina?
Miten opettaja kohteleearvostamiaan oppilaita?
Huonoa opettajaakoskevat kysymykset 2/2
Miten opettaja kohtelee mielestään huonojaoppilaita?
Mitä eroja opettajan toiminnassa on tyttöjen japoikien kohtelussa?
Mitä asioita arvostat opettajassa?
Mitä asioita arvelet muiden arvostavanopettajassa?
Opettaako opettaja eri tavoin poikia kuin tyttöjä?
Miten haluaisit muuttaa tämän opettajantoimintaa?
Molempia opettajiakoskevat kysymykset
Kumman tunneilla olet mieluiten jamiksi?
Kumman opettamaa ainetta osaatmielestäsi paremmin? Osaatkokertoa, miksi?
Tuloksien analysointia
Vastaukset huonojen ja hyvienopettajien osalta olivat yllättävänsamanlaisia.
Samaa 1/3
Sekä hyvät että huonot opettajattuntuivat arvostavan oppilaissa näidenpärjäämistä ja kiltteyttä.
Molemmat pitivät häiriköintiä, meluamistaja huonoa asennetta ongelmina
Samoin myös oppilaiden osalta: huonoistaopettajista pidettiin usein ihmisinä jaheidän kanssaan tultiin toimeen.
Samaa 2/3
Myöskin tuntien valmistelu näyttäisiolevan tekijä, joka ei vaikutaopettajan hyvyyteen.
Tunteja valmistelleet javalmistelemattomat olivat yhtä laillahyviä ja huonoja.
Samaa 3/3
Huonon opettajan merkkinäselvästikin oli oma osaamattomuus
Aihepiirin ja opetettavan aineentuntemus eivät tuntuneet kuitenkaantekevän opettajasta automaattisestiyhtään parempaa.
Eroja
Ero huonon ja hyvän opettajan välillänäyttäisi muodostuvan pääasiallisestituntien pitämisen tavoitteista.
Hyvä opettaja miettiiopetustapaansa
Tietoinen oppilaidensa tasosta ja onmuodostanut oppilaista kuvanoppijana.
Tämän perusteella hän on miettinyterilaisille osaamilleen opetustavoilleperusteita
Itsetutkiskelu
”miten tämä tapa opettaa oppilaita tässäaiheessa?”
”miksi opetan juuri näin?”
”mitä haluan oppilaiden oppivan?”
”miksi haluan oppilaiden oppivan?”
”mitä oppilaat toivovat opettajan heilleopettavan?”
”miten oppilaat toivovat heitäopetettavan?”.
Hyvien ja huonojenopettajien ero ihmisinä.
Hyvät opettajat pyrkivät olemaanjokaisen oppilaan ystäviä ja olemaankärsivällisiä opetuksensa tulostensuhteen ja kannustavatonnistumisessa, mutteivät teeepäonnistumisesta hävettävää.
Hyvien ja huonojenopettajien ero ihmisinä.
Huonoilla opettajilla on selkeämminolemassa aina ennakkoasenteita,jotka asettavat jo valmiiksi osanoppilaista parempaan asemaan jaheille muodostuu useimmiten hyvinselviä suosittujen oppilaiden ryhmiä.
 Huonot opettajat useineivät vaadi paljoa
Kotiläksyjä on vain vähän tai ei ollenkaan
Tehtävien taso aliarvioi tai joskus yliarvioiselvästi oppilaiden tasoa.
Huonoille opettajille tyypillistä on myösoman aineen arvokkuuden korostaminen jajopa muiden aineiden haukkuminen.
Hyvät opettajat vaativatoppilailta riittävästi
Esimerkiksi arvostelevat kokeet kunnolla
Pysyvät maltillisina ja kärsivällisinä.
Esimerkiksi äänen korottamista on vainvähän
Ilkeilyä sekä oppilaiden ongelmienvähättelyä tai välinpitämättömyyttä ei ole.
Hyvien opettajien ominaisuutena ilmenimyös selkeä paneutuminen kysymyksiinvastaamiseen.
Hyvät opettajat vaativatoppilailta riittävästi
Hyvä opettaja myöskään ei arvostalahjakkuutta enempää kuin yrittämistä jahalua oppia.
Hyvä opettaja on mahdollisimman hyvinläsnä opetustilanteessa ja käyttää vainrajatusti erilaisia videoita taitietokoneympäristöjä opettamiseen.