Palaminen
Esimerkki tehtävä
Nimi…….
Luokka…..
fire_tetrahedron
Selitä mitä on palamiseenreaktio?
Palaminen on aineenyhdistymistä happeen siten,että vapautuu runsaasti lämpöä
Tavallisimmin palamisellatarkoitetaan niin nopeaareaktiota, että aineen lämpötilanousee useisiin satoihinasteisiin.
taydellinen_palaminen.jpg
Mikä ovat palamisen kolmeedellytystä?
    Liekkipalo vaatii yllä pysyäkseen:
 syttyvää ainetta
 riittävän korkeaa lämpötilaa
 riittävästi happea sekä katkeamatonta ketjureaktiota.
371590_fire_triangle
Ota selvää, mitä palamistuotteitaauton pakokaasu sisältää?
Dieselmoottorin pakokaasu sisältää tavallisesti typpeä,happea, hiilidioksidia, vesihöyryä, typen oksideja,rikkidioksidia, nokea ja hiilivetyjä
Pakokaasun koostumus riippuu mm. polttoaineesta,kuormituksesta, moottorin kunnosta ja iästä.
earthcarpollution
palotapatuma_designer.jpg
Selvitä, miten katalysaattoripuhdistaa nämä kaasut?
katalysaattorin_rakenne.jpg
Miten kemiallinenpalosammuttimen toimi?
Palaminen loppuu, jos happi loppuu. Kemiallisen Pyrogen –sammuttimen toiminta pohjautuu tähän perustotuuteen.
     Pyrogen on säiliö, joka sisältää kaliumkarbonaattia.
  Palon sattuessa sisältö purkautuu sumuna ympäristöönsäkäynnistäen kemiallisen reaktion vapaiden happiatomien jakaliumin välillä
Pyrogen laukeaa, kun lämpötila nousee 175 asteeseen
amerexk
extinguisher03
370218_300
286308
Dry-Chemical-Cartridge-Type-Fire-Extinguisher
fire-extinguishers-2-07
Cadet_Ext1
Dry-Chemical-Powder-Fire-Extinguishers-