Mitä on fundamentalismi?Fundamentalismin ja uskonnollisensuvaitsevaisuuden rajankäyntiä
Kimmo Ketola
Kirkon tutkimuskeskus
Esitelmärunko
Käsitteellisiä taustoja
Fundamentalismin piirteet
Väärinkäsityksiä fundamentalismista
Fundamentalististen strategioiden kirjo
Fundamentalismi, liberalismi jamodernisaatio
Fundamentalismin ideologisetpiirteet
1.Reaktiivisuus uskonnonmarginalisoitumiseen
2.Selektiivisyys
3.Moraalinen dualismi
4.Absolutismi ja erehtymättömyys
5.Millennialismi ja messianismi
Fundamentalisminorganisatoriset piirteet
1.”Valittujen” jäsenyys
2.Jyrkät rajat
3.Autoritäärisyys
4.Käyttäytymisvaatimukset
Fundamentalistinenuskonnollinen järjestelmä
Väärinkäsityksiä
”Fundamentalismi on välttämättäväkivaltaista.”
”Fundamentalismi ei ole aidostiuskonnollinen ilmiö.”
”Fundamentalismi on uskontoaaidoimmillaan.”
Fundamentalistiset strategiat
Maailman valloittaminen
Maailman muuttaminen
Maailman luominen
Maailman kieltäminen
Fundamentalismi ja liberaaliuskonnollisuus
Liberaalit
Pyhän tekstinkontekstuaalinenmerkitys
Inhimillinen tietoJumalasta rajallista javajavaista
Tiedon ja uskon ero
Usko henkilökohtainen jayksilöllinen asia
”Hedelmistään puutunnetaan”
Fundamentalistit
Pyhän tekstin välittömästihahmottuva merkitys
Ilmoituksessa välittyytäydellinen ja virheetöntieto Jumalasta
Usko on tietoa
Usko yhteisöllinen jajulkinen asia
”Päämäärä pyhittääkeinot”