MIKÄ ON
TOPKAUHA?
TOPKAUHA
TOPKAUHA
MIKÄ ON TOPKAUHA?
TOPKAUHA on suomalaisten asiantuntijoiden kehittämätyössäoppimisjärjestelmä kaupan ja hallinnon alalle:
kaupan ja hallinnon alan oppilaitoksille
opiskelijoille
ammattiliitoille
luottamusmiehille
työsuojeluvaltuutetuille
koulutiedottajille
kaupan alan yrityksille
kaupan alan yrittäjäjärjestöille.
TOPKAUHA
TOPKAUHA -projektintavoitteina ovat mm.
työssäoppimisen ja siihen liittyvien käytännön seikkojentunnetuksi tekeminen kaupan ja hallinnon aloilla.
lisätä ja syventää tietämystä työssäoppimisennykytodellisuudesta ja uusista mahdollisuuksista
kehittää työssäoppimisen metodeja ja käytäntöjä
vähentää kaupanalan työntekijöiden ja työnantajienennakkoluuloja työssäoppimista kohtaan
TOPKAUHA
Mitä työssäoppiminen on?
TOPKAUHA
Mitä työssäoppiminen on?
Kaikkiin 120:n opintoviikon laajuisiin ammatillisiinperustutkintoihin tulee sisältyä vähintään 20opintoviikkoa (noin 1/2 vuotta) kestävätyössäoppimisjakso, joka toteutetaan työpaikoilla.
TOPKAUHA
Mitä työssäoppiminen on?
Kaikkiin 120:n opintoviikon laajuisiin ammatillisiinperustutkintoihin tulee sisältyä vähintään 20opintoviikkoa (noin 1/2 vuotta) kestävätyössäoppimisjakso, joka toteutetaan työpaikoilla.
Työssäoppiminen on kiinteä osa ammatillista koulutusta,
jossa osa tiedoista ja taidoista opitaan työpaikalla
Käytännössä tehdään niitä työtehtäviä,
joita tullaan tekemään ammattiin valmistuttua
TOPKAUHA
Työssäoppiminen on yhteistyötä
TOPKAUHA
Työssäoppiminen on yhteistyötä
johon osallistuvatoppilaitos
TOPKAUHA
Työssäoppiminen on yhteistyötä
johon osallistuvatoppilaitostyönantaja
TOPKAUHA
Työssäoppiminen on yhteistyötä
johon osallistuvatoppilaitostyönantajaopiskelija
TOPKAUHA
Oppilaitoksille ja opettajille
työssäoppiminen on mahdollisuus
TOPKAUHA
Oppilaitoksille ja opettajille
työssäoppiminen on mahdollisuus
parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä
TOPKAUHA
Oppilaitoksille ja opettajille
työssäoppiminen on mahdollisuus
parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä
vahvistaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä
ja koulutuksen kehittämistä
TOPKAUHA
Oppilaitoksille ja opettajille
työssäoppiminen on mahdollisuus
parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä
vahvistaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä
ja koulutuksen kehittämistä
kehittää ja pitää yllä opettajan työelämätuntemusta
TOPKAUHA
Oppilaitoksille ja opettajille
työssäoppiminen on mahdollisuus
parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä
vahvistaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä
ja koulutuksen kehittämistä
kehittää ja pitää yllä opettajan työelämätuntemusta
tutustua uusien tai harvinaisempien koneiden,
laitteiden tai teknologian käyttöön
TOPKAUHA
Oppilaitoksille ja opettajille
työssäoppiminen on mahdollisuus
parantaa koulutuksen tunnettavuutta työelämässä
vahvistaa oppilaitoksen ja työelämän yhteistyötä
ja koulutuksen kehittämistä
kehittää ja pitää yllä opettajan työelämätuntemusta
tutustua uusien tai harvinaisempien koneiden,
laitteiden tai teknologian käyttöön
monipuolistaa opiskelijan arviointia
TOPKAUHA
Yritykselle ja sen henkilökunnalletyössäoppiminen on mahdollisuus
TOPKAUHA
Yritykselle ja sen henkilökunnalletyössäoppiminen on mahdollisuus
olla mukana kouluttamassa osaavaa
ja työpaikkaan soveltuvaa työvoimaa
TOPKAUHA
Yritykselle ja sen henkilökunnalletyössäoppiminen on mahdollisuus
olla mukana kouluttamassa osaavaa
ja työpaikkaan soveltuvaa työvoimaa
kehittää työpaikan oppimiskulttuuria
ja työntekijöiden koulutusta
TOPKAUHA
Yritykselle ja sen henkilökunnalletyössäoppiminen on mahdollisuus
olla mukana kouluttamassa osaavaa
ja työpaikkaan soveltuvaa työvoimaa
kehittää työpaikan oppimiskulttuuria
ja työntekijöiden koulutusta
vaikuttaa alan koulutuksen kehittämiseen
TOPKAUHA
Yritykselle ja sen henkilökunnalletyössäoppiminen on mahdollisuus
olla mukana kouluttamassa osaavaa
ja työpaikkaan soveltuvaa työvoimaa
kehittää työpaikan oppimiskulttuuria
ja työntekijöiden koulutusta
vaikuttaa alan koulutuksen kehittämiseen
hyödyntää oppilaitoksen osaamista,
asiantuntemusta ja koulutuspalveluja
TOPKAUHA
Yritykselle ja sen henkilökunnalletyössäoppiminen on mahdollisuus
olla mukana kouluttamassa osaavaa
ja työpaikkaan soveltuvaa työvoimaa
kehittää työpaikan oppimiskulttuuria
ja työntekijöiden koulutusta
vaikuttaa alan koulutuksen kehittämiseen
hyödyntää oppilaitoksen osaamista,
asiantuntemusta ja koulutuspalveluja
oppia tuntemaan nuorten odotuksia ja ajatusmaailmaa
TOPKAUHA
Yritykselle ja sen henkilökunnalletyössäoppiminen on mahdollisuus
olla mukana kouluttamassa osaavaa
ja työpaikkaan soveltuvaa työvoimaa
kehittää työpaikan oppimiskulttuuria
ja työntekijöiden koulutusta
vaikuttaa alan koulutuksen kehittämiseen
hyödyntää oppilaitoksen osaamista,
asiantuntemusta ja koulutuspalveluja
oppia tuntemaan nuorten odotuksia ja ajatusmaailmaa
valita työssäoppijoista uusia työntekijöitä
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista todellisessatyöympäristössä
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
tutustuttaa työelämänpelisääntöihin
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
tutustuttaa työelämänpelisääntöihin
helpottaa sitoutumista työelämäänja oman itsensä työllistämiseen,toisen palveluksessa tai  yrittäjänä
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
tutustuttaa työelämänpelisääntöihin
helpottaa sitoutumista työelämäänja oman itsensä työllistämiseen,toisen palveluksessa tai yrittäjänä
kehittää vastuuntuntoa
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
tutustuttaa työelämänpelisääntöihin
helpottaa sitoutumista työelämäänja oman itsensä työllistämiseen,toisen palveluksessa tai  yrittäjänä
kehittää vastuuntuntoa
lisää opiskelijan itsetuntoa jaitsenäisyyttä
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
tutustuttaa työelämänpelisääntöihin
helpottaa sitoutumista työelämäänja oman itsensä työllistämiseen,toisen palveluksessa tai  yrittäjänä
kehittää vastuuntuntoa
lisää opiskelijan itsetuntoa jaitsenäisyyttä
opettaa markkinoimaan omaaosaamistaan
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
tutustuttaa työelämänpelisääntöihin
helpottaa sitoutumista työelämäänja oman itsensä työllistämiseen,toisen palveluksessa tai  yrittäjänä
kehittää vastuuntuntoa
lisää opiskelijan itsetuntoa jaitsenäisyyttä
opettaa markkinoimaan omaaosaamistaan
kehittää vuorovaikutustaitoja
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
tutustuttaa työelämänpelisääntöihin
helpottaa sitoutumista työelämäänja oman itsensä työllistämiseen,toisen palveluksessa tai  yrittäjänä
kehittää vastuuntuntoa
lisää opiskelijan itsetuntoa jaitsenäisyyttä
opettaa markkinoimaan omaaosaamistaan
kehittää vuorovaikutustaitoja
tuo monipuolisia kontakteja
TOPKAUHA
Opiskelijalle työssäoppiminen
on osa ammatillista kasvua
tukee ajanmukaista ammattitaidonoppimista   todellisessatyöympäristössä
syventää ammatillista osaamista jatukee erikoistumista
lisää opiskelumotivaatiota
lisää työelämävalmiuksia
tutustuttaa työelämänpelisääntöihin
helpottaa sitoutumista työelämäänja oman itsensä työllistämiseen,toisen palveluksessa tai  yrittäjänä
kehittää vastuuntuntoa
lisää opiskelijan itsetuntoa jaitsenäisyyttä
opettaa markkinoimaan omaaosaamistaan
kehittää vuorovaikutustaitoja
tuo monipuolisia kontakteja
antaa mahdollisuudentyöllistyä työssäoppispaikkaan
TOPKAUHA
Ohjaava opettaja
 
TOPKAUHA
Ohjaava opettaja
Ohjaava opettaja on oppilaitoksen nimeämä opettaja,
joka ohjaa, ja arvioi
opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana.
 
TOPKAUHA
Ohjaava opettaja
Ohjaava opettaja on oppilaitoksen nimeämä opettaja,
joka ohjaa, ja arvioi
opiskelijaa työssäoppimisjakson aikana.
 
TOPKAUHA
Työpaikkaohjaaja
TOPKAUHA
Työpaikkaohjaaja
Työpaikkaohjaaja on henkilö, jonka työantaja on määrännyt opiskelijanvastuulliseksi kouluttajaksi ja toimii yhteistyössä koulutusta ohjaavanopettajan kanssa.
TOPKAUHA
Työpaikkaohjaaja
Työpaikkaohjaaja on henkilö, jonka työantaja on määrännyt opiskelijanvastuulliseksi kouluttajaksi ja toimii yhteistyössä koulutusta ohjaavanopettajan kanssa.
Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekäneuvoo, ohjaa ja valvoo työtehtävien suorittamista.
TOPKAUHA
Työpaikkaohjaaja
Työpaikkaohjaaja on henkilö, jonka työantaja on määrännyt opiskelijanvastuulliseksi kouluttajaksi ja toimii yhteistyössä koulutusta ohjaavanopettajan kanssa.
Työpaikkaohjaaja tutustuttaa opiskelijan työhön ja työyhteisöön sekäneuvoo, ohjaa ja valvoo työtehtävien suorittamista.
Työssäoppijan lähin tuki työpaikalla on työpaikkaohjaaja.Työpaikkaohjaajakoulutusta on tarjolla useissa eri ammatillisissaoppilaitoksissa.
TOPKAUHA
Työsuojeluvaltuutetut jaluottamushenkilöt
TOPKAUHA
Työsuojeluvaltuutetut jaluottamushenkilöt
varmistavat sen että
työssäoppiminen toteutetaan tarkoitetussa muodossa
TOPKAUHA
Työsuojeluvaltuutetut jaluottamushenkilöt
varmistavat sen että
työssäoppiminen toteutetaan tarkoitetussa muodossa
pelisäännöistä on neuvoteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa
TOPKAUHA
Työsuojeluvaltuutetut jaluottamushenkilöt
varmistavat sen että
työssäoppiminen toteutetaan tarkoitetussa muodossa
pelisäännöistä on neuvoteltu yhteistyössä henkilöstön kanssa
että työssäoppijat saavat riittävän perehdytyksen työpaikan
sääntöihin ja käytäntöihin,  erityisesti työsuojelu- ja turvallisuusohjeisiin.
TOPKAUHA
TOPKAUHA -materiaali:
• Video/DVD:TOPKAUHA
• Opas työssäoppimisesta kaupan  ja hallinnon alalla
• Opas portfolion käytöstä työssäoppimisessa
• .ppt -esitys
• www/web -sivut: web.ksl.fi/topkauha (tai) www.ksl.fi/topkauha
Materiaalia voi tiedustella:
 
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry
Hämeentie 36, 00530 Helsinki,
Puh. (09) 2294 2221
Fax. 09 726 3273,
sirkka-liisa.lahtinen@ksl.fi
TOPKAUHA
Topkauhantoteuttajina ovat:
Kansan Sivistystyön Liitto KSL ry
Palvelualojen ammattiliitto PAM ry
Kaupan Työnantajaliitto ry
Opetusministeriö
ESR