j0110837
j0116512
LapsenKYMMENEN KÄSKYÄvanhemmille
LapsenKYMMENEN KÄSKYÄvanhemmille
Minä olen vasta lapsiMinä olen vasta lapsi
ja olen olemassasinun kauttasi.ja olen olemassasinun kauttasi.
Älä hylkää minua,sillä minulla ei ole muitavanhempia.Älä hylkää minua,sillä minulla ei ole muitavanhempia.
pq_22
ÄÄ
ll
ää
 t t
uu
rr
hh
aa
aa
nn
 m m
oo
ii
tt
ii
m
i
n
u
a
,
s
i
l
l
ä
 m
i
t
ä
 e
n
e
m
m
ä
n
m
i
n
u
a
 m
o
i
t
i
t
,
s
i
t
ä
 v
ä
h
e
m
m
ä
n
 s
a
n
a
s
i
m
i
n
u
l
l
e
 m
e
r
k
i
t
s
e
v
ä
t
.
3
MM
uu
ii
ss
tt
aa
 p p
yy
hh
ii
tt
tt
ää
ää
 a a
ii
kk
aa
aa
myös minulle,sillä miten käytät aikaasi niinjaat sydämesi.myös minulle,sillä miten käytät aikaasi niinjaat sydämesi.
Jollet sinä rakasta minua,minusta ei tule ihmistä.Jollet sinä rakasta minua,minusta ei tule ihmistä.
6
Kunnioita poikaasi ja tytärtäsi,Kunnioita poikaasi ja tytärtäsi,
jotta oppisinkunnioittamaan elämää sekäitsessäni ettämuissa ihmisissä.
1
Älä tapa tunteitani,Älä tapa tunteitani,
ajatuksiani tai yrityksiänivähättelemällä, olemallavälinpitämätön, uhkailemalla taipilkkaamalla, sillä minunpienet asiani ovat minulle suuria– etkä sinäkään osannutpienenä kaikkea.ajatuksiani tai yrityksiänivähättelemällä, olemallavälinpitämätön, uhkailemalla taipilkkaamalla, sillä minunpienet asiani ovat minulle suuria– etkä sinäkään osannutpienenä kaikkea.
9
ÄÄ
ll
ää
 t t
ee
ee
 a a
vv
ii
oo
rr
ii
kk
oo
ss
tt
aa
,,
s
i
l
l
ä
 m
i
n
ä
 k
ä
r
s
i
n
 s
i
i
t
ä
.
7
Älä varasta elämääniÄlä varasta elämääni
asettamallakannettavakseni sinuntäyttymättömiä toiveitasi,kaunojasi tai pettymyksiäsi, silläminun on tehtävä omaterehdykseni.asettamallakannettavakseni sinuntäyttymättömiä toiveitasi,kaunojasi tai pettymyksiäsi, silläminun on tehtävä omaterehdykseni.
10
Älä anna väärää todistusta todellisuudestaÄlä anna väärää todistusta todellisuudesta
tyrkyttämällä minulle omaakatsomustasi, sillä minun tuleesaada uskoa, vaikka sinä et uskoisija toivoa, vaikka sinä et toivoisi.
Varsin pian minä tulenhuomaamaan, että sinä et olekaikkitietävä, eikä se vähennäsinun arvoasi, jos olet antanutminulle mahdollisuuden.
2
Älä himoitseÄlä himoitse
aa
ss
ii
oo
ii
tt
aa
,,
jj
oo
tt
kk
aa
 e e
ii
vv
ää
tt
 o o
ll
ee
 s s
ee
nn
 a a
rr
vv
oo
ii
ss
ii
aa
,,
ss
ii
ll
ll
ää
 s s
ii
nn
uu
nn
 h h
aa
ll
uu
ss
ii
 e e
ii
vv
ää
tt
vv
oo
ii
 o o
ll
ll
aa
 v v
aa
ii
kk
uu
tt
tt
aa
mm
aa
tt
tt
aa
mm
ii
nn
uu
nn
 e e
ll
ää
mm
ää
ää
nn
ii
..
4
Älä anna minulle kaikkeaÄlä anna minulle kaikkea
mitä minä haluan, sillävapaamielisyytesi on useinvälinpitämättömyyttä,anteliaisuutesi huonoaomaatuntoa, suvaitsevuutesiihanteittesi sortumisestasyntynyttä voimattomuutta,taipuvaisuutesi mielipiteettömyyttäsekä joustavuutesiperiaatteettomuuttaja mukavuudenhalua.
Tapio Ahokallio, Kirkon lapsityön viikon vihkonen 1996.Tapio Ahokallio, Kirkon lapsityön viikon vihkonen 1996.
Slide10