kansi_yliopisto
Suomalaisen avun maisemakuvaa
Dos., akatemiatutkija Anne Birgitta Pessi, HY
29.10.2008, Kansalaisareena
rgb-vaaka-logo
Aineistot
Ydin: haastattelut keväällä 2008 (N=1000): ikä 15–70 v.Edustava otos suomalaisista, pois lukien Ahvenanmaa.
Täydentävä paneeliaineisto (N=2530 ) kesällä 2008
Tulokset murtavat myyttejä!
Seuraavassa 10 teesiä/viestiä tulosten pohjalta
rgb-vaaka-logo
I Suomalaiset ovat aktiivisia auttajia
Puolet auttaa vähintäänkin kuukausittain. Naiset ovatmiehiä auttamisaktiivisempia. Iällä ei ole merkitystä eikäsillä, missä päin Suomea asuu. Paikkakunnan kokokuitenkin vaikuttaa: avuliaimmat suomalaiset löytyvätpääkaupunkiseudulta.
rgb-vaaka-logo
II Myös rahan antaminen aktiivista
Myös rahan antaminen keräyksiin on aktiivista (73 %).Eniten suomalaiset ovat lahjoittaneet rahaasotaveteraaneille, lapsille sekä kansainvälisiin kriiseihin.
rgb-vaaka-logo
III Apua eri puolille
Valtaosa avusta suuntautuu lähipiiriin: 91 %suomalaisista on auttanut lähipiiriinsä kuuluvia.Suomalaiset auttavat niin naapureitaan kuintuntemattomiakin ihmisiä yhtä paljon (58 % auttanut).
Useampi kuin kolmannes on mukanavapaaehtoistoiminnassa.
rgb-vaaka-logo
IV Auttamisen kohde riippuu iästä
Iäkkäimmät ovat aktiivisimpia vapaaehtoistoimijoita jalähipiirin auttajia
25–59-vuotiaat naapuriavun ja rahankeräyksien aktiiveja
Nuorimmat suomalaiset (15–34-v.) tuntemattomienihmisten auttajia.
rgb-vaaka-logo
V Pääkaupunkiseutu yllättää
Uusimaa ja pääkaupunkiseutu profiloituvatauttamisaktiivisena alueena;
Esim. rahaa annetaan enemmän kuin muualla. Muutamaata selkeästi enemmän ollaan valmiita tukemaan mm.ikäihmisiä ja kehitysmaita sekä Suomessa asuviapakolaisia.
rgb-vaaka-logo
VI Auttamisen ilo motivoi
Peräti 91 % suomalaisista on sitä mieltä, että auttaminentuottaa hänelle iloa tai että hän tuntee myötätuntoa.
Keskeisiä auttamismotiiveja ovat myösmyötätunto ja auttamisen oikeus, velvollisuus.
rgb-vaaka-logo
VII Nuoret auttamisen eturintamassa
Erityisen auttamisvalmiita ovat nuoret: he ovat muitaikäryhmiä valmiimpia auttamaan teoilla lähes kaikkiakohderyhmiä.
Nuorille keskeisimpiä auttamismotiiveja on – ilon lisäksi –auttaminen oikeana tekona, velvollisuutena kuten myöselämäntapana.
rgb-vaaka-logo
VIII Vastuun ja avun kasvua peräänkuulutetaan
Omaan vastuuseen, lähipiirin tukeen jalähimmäisvastuuseen luotetaan selvästi ostettaviapalveluja tai julkista sektoria enemmän. Kuntaan luottaaedes melko vahvasti alle puolet. Järjestöihin neljännes,valtioon vähiten.
Suomalaiset peräänkuuluttavat vahvasti yksilön omanvastuun kasvua hyvinvoinnista. Myös julkisen sektorin,lähipiirin ja yleisen lähimmäisvastuun roolin kasvuasuomalaisten hyvinvoinnissa peräänkuulutetaanvoimakkaasti.
rgb-vaaka-logo
IX Myös synkempiä kuvia
Enemmistö on sitä mieltä, että sosiaaliturva onvähentänyt suomalaisten oma-aloitteellisuutta ja omaavastuuta. Sosiaaliturvan ‘rappeuttavaa’ vaikutustapainottavat erityisesti suuret ikäluokat.
Suomalaisten kuva keskinäisen avun tulevaisuudestaon synkähkö: yli puolet suomalaisista uskoohalukkuuden tukea lähipiirin ulkopuolisia olevanlaskusuunnassa, ja samoin reilu kolmannes uskoo innontukea omaa lähipiiriä olevan vähenemässä.
rgb-vaaka-logo
X Valmius auttaa myös tulevaisuudessa
Valtaosa (68 %) suomalaisista on valmis auttamaanmyös tulevaisuudessa teoilla (esim. vapaaehtoistyö)
Rahalliseenkin auttamiseen on valmis lähes sama määrä(59 %).
rgb-vaaka-logo
Koko raportti saatavilla ilmaiseksi
Raporttia voi tilata maksutta osoitteesta avustus@ray.fi
Tai imuroida kokonaisuudessaan sivuilta ww.ray.fi
 avustustoiminta tiedotteet (Juhlavuoden kansalaiskyselyjentulokset kansiin)
 “RAY:n julkaisut verkossa” julkaisu 19