Lihastasapaino jaharjoitteluKouvola 02.10.2014 Lihastasapaino jaharjoitteluKouvola 02.10.2014
Antti Järvinen
OMT-fysioterapeutti
Kouvolan Lääkäriasema
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\granny.jpg
Lihakset toimivat oikeassajärjestyksessä.
Taloudellisesti.
Tarkoituksenmukaisesti.
=> Luonnollinen, helppoliike ja liikkuminen!
 
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\vauva.jpg
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\oldmansquat.jpg
Tällöin luut, nivelet ja lihakset kuormittuvat optimaalisella tavalla.Ihminen on myös tällöin toiminnallisesti ryhdikäs!Tällöin luut, nivelet ja lihakset kuormittuvat optimaalisella tavalla.Ihminen on myös tällöin toiminnallisesti ryhdikäs!
LihastasapainoLihastasapaino
1) Liikkuvuus
2) Lihasvoima
3) Asennon ja liikkeen hallinta
4) Hermostollinen säätely
5) Lajikohtainen lihastasapaino
Jos lihastasapainohäiriintyy…Jos lihastasapainohäiriintyy…
Virheasentoja ryhdissä
Lihaksiston liiallinenkuormitus => kireyttä jakipua
Nivelten toimintahäiriöitä
Lihasjännitystä  =>verenkierron heikkeneminenlihaksistossa
Kyky tunnistaalihasjännitystä heikkenee
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\poorsquat.png
Urheilijalla yksipuolinenharjoittelu voi aiheuttaasuoritustekniikanheikkenemistä!
Epätasapainoisessalihastyöparissa heikompilihas väsyy tai vahvempikuormittuu liiallisesti!
=> Vammautuminen!
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\syöttö.png
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\stevie.jpg
Huonolihastasapaino voi johtaa kipuun tuki-jaliikuntaelimistössä, mutta miten reagoimme siihen!
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\smoke.jpg
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\imagesE1161B4D.jpg
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\sykli.png
Functional Movement ScreeningGray Cook Michael BoyleFunctional Movement ScreeningGray Cook Michael Boyle
Kehontestausmenetelmä, jollapyritään selvittämääntarvitseeko nivelmobiliteettia ”liikkuvuutta”vai stabiliteettia”hallintaa”.
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\cook2.png
”Ihmiskeho on koostuunivelistä,  joistajokaisella on tiettyliikemalli ja ne ovatalttiita tietyilletoimintahäiriöille”
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\ranko.jpg
Nivelten harjoitustarveMobiliteetti vs. StabiliteettiNivelten harjoitustarveMobiliteetti vs. Stabiliteetti
Nilkka => mobiliteetti
Polvi => stabiliteetti
Lonkka => mobiliteetti
Lanneranka =>stabiliteetti
Rintaranka => mobiliteetti
Olkanivel => stabiliteetti
Nilkka (mob.)Nilkka (mob.)
Tyypillistä liikerajoitus
- lihasperäinen
- nivelperäinen
Aiheutettu liikerajoitus
-Jalkineet
-tuet, teippaukset
 
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\nilkka5.png
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\anklemob..png
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\legswings.jpg
Polvi (stab.)Polvi (stab.)
Sarananivel, vähänmuuta liikettä
Lonkkanivelen ongelmatkuormittavat polvea
Nilkan ongelmataiheuttavat polveenkuormitusta
Takareisien harjoittaminentoiminnallisesti tärkeää!
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\sarana.png
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\onelegged.png
Lonkka (mob.)Lonkka (mob.)
Tarvitaan myös hallintaa!
Huono liikkuvuus fleksioon taiekstensioon altistaaselkäkivulle!
Voi olla jäykkä tai heikko!
- Liikaa kahden jalan liikkeitä
- Laitteita
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\hipanatomy.jpg
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\lonkankierto.png
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\foam2.jpg
Lanneranka (stab.)Lanneranka (stab.)
Tehtävänä estää liikettä,ei tuottaa sitä!
Välittää voimat ylä- jaalavartalon välillä.
Alaselän venyttäminenhaitallista?!
Lannerangan lihaksistontehtävät:
1) Anti-Ekstensio (taakse-taivutus)
2) Anti-Rotaatio (kierto)
3) Anti-Lateraalifleksio(sivutaivutus)
4) Lonkan fleksio-neutraalilanneranka
Rintaranka (mob.)Rintaranka (mob.)
Tärkein liikesuuntafleksio-ekstensio!
Jos menetetäänliikkuvuus,kompensoidaanlannerangasta taiolkapäästä!
 Niskavaivojen syymonesti rintarangassa!
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\thranka.png
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\foam.jpg
Lapaluu (stab.)Lapaluu (stab.)
Terveen olkapäänperusta on lapaluunliikkeen hyvä hallinta!
Lapaluuta tukevat jaliikuttavat lihakset yleensäheikkoja!
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\lapaluu.png
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\pushup.jpg
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\fitball.jpg
Olkapää (mob.)Olkapää (mob.)
Liikerajoitus yleistä!
Toimii yhdessä lapaluunkanssa!
Olkapään harjoittaminen,ilman lapaluun hallintaahaitallista!?
=> Lapaluu antaa hyväntuen, jolloin olkapääliikkuu optimaalisesti!
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\martin.jpg
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\sleeper.png
Yleisimmätlihastasapainon ongelmatYleisimmätlihastasapainon ongelmat
Pakaralihasten huono aktiviteetti
Alaraajojen huono linjautuminen
Etureisien voima suhteessa takareisiin, pakaroihin jaalselän lihaksistoon
=> Kireä lonkankoukistaja estää pakaroiden toiminnan
=> ”Takaketjun” vahvistaminen tärkeää vammojenehkäisyssä!
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\croosfit.jpg
Kireät lannerangan ojentajalihakset
Estää alavatsaa aktivoitumasta
Selän ojennuksella kompensoidaan huonoapakaroiden toimintaa
Puolierot vartalon oikea ja vasemman puolen välillä
Heikko etureiden sisäosa; Vastus medialis oblique
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\tennis.jpg
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\track.png
Heikot lapaluuta liikuttavat ja tukevat lihakset
Heikko kiertäjäkalvosin (rotator cuff)
Huono ryhti seisten ja istuen
Kireyttä rintalihakset, selkälihakset, epäkäslihastenyläosa, etuolkapäät ja lapaluun kohottaja
Heikot nilkan dorsifleksorit
=> Jalan kiertyy ulospäin
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\sitting.jpg
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\baseball.jpg
Pitäisikö Suomessa siirtyäAasian malliin?Pitäisikö Suomessa siirtyäAasian malliin?
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\pönttö.jpg
Et menetä liikkuvuutta javoimaa kun ikäännyt,vaan sen takia että etkäytä niitä!Et menetä liikkuvuutta javoimaa kun ikäännyt,vaan sen takia että etkäytä niitä!
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\lifting.png
C:\Users\antti.jarvinen\Pictures\venytys.png