keltainen.jpg
9.luokkalaisten yhteishaku 2013
Kartanonkosken koulu 25.10.2012
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
2
Päättöarviointi
Päättöarviointi
- kuvaa miten oppilas on opiskelun päättyessä saavuttanutperusopetuksen oppimäärän tavoitteet eri oppiaineissa
- päättöarvosana perustuu oppilaan osaamiseen vuosiluokilla8 –9
- kotitalouden, käsityön ja kuvataiteen päättöarvosanatoppilas on saanut jo 7.luokan keväällä
- historian ja musiikin päättöarvioinnit on annettu 8.luokankeväällä
- päättöarvioinnin kriteerit määrittelevät tieto- ja taitotasonarvosanalle 8: oppilas osoittaa keskimäärin oppiaineenkriteereiden edellyttämää osaamista
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
3
Todistukset
Päättötodistus
- annetaan 1.6.2013
- suoritukset kaikissa numeroin arvosteltavissa aineissa tuleeolla vähintään välttävä eli viitonen (5)
- käyttäytymisen arvosanaa ei merkitä päättötodistukseen
- valinnainen kieli voidaan arvioida hyväksytty –merkinnällähuoltajan pyynnöstä (kirjallisena) (ei koske ruotsin kieltä)
Välitodistus
- annetaan helmikuun 2013 alussa
- arvioidaan samoin kriteerein kuin päättöarviointi
- voi sisältää kuitenkin hylättyjäkin arvosanoja
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
4
Yhteishaun tärkeät päivämäärät 2012
Helmikuu 2013
-25.2. – 15.3.2013 Yhteishaku ammatilliseen koulutukseen jalukiokoulutukseen
Maaliskuu 2013
- haku päättyy 15.3.2013 klo 16.15
Huhti - ja toukokuu 2013
- soveltuvuuskokeet ja haastattelut
Kesäkuu 2013
-13.6.2013 Lukioihin ja ammatilliseen koulutukseen valittujennimet julkaistaan
- opiskelupaikka varmistettava kotiin postitse tulevan ohjeenmukaisesti.
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
5
www.haenyt.fi
-lukiokoulutukseen ja ammatilliseen koulutukseen haetaanyhteishaun kautta
- sähköinen lomake osoitteessa www.haenyt.fi
- hakemus tallennetaan hakujärjestelmään viimeistään15.3.13 klo 16.15 mennessä
- hakemuksen voi jättää myös paperisena
- hakemukseen merkitään viisi (5) hakutoivetta
- hakutoiveita ei voi vaihtaa enää yhteishaun päättymisenjälkeen
- hakutoiveet huomioidaan siinä järjestyksessä kuin oppilason ne merkinnyt hakulomakkeeseen
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
6
-valinnoista tulee keskustella yhdessä huoltajan kanssa jakoulussa opinto-ohjaajan kanssa
- opiskelijavalintaan vaikuttavat:
 1. Perusopetuksen oppimäärä/lisäopetus hakuvuonna 3 p.
 2. Yleinen koulumenestys (keskiarvo, kaikki aineet) 0-16 p.
 3. Painotettavat arvosanat 0-8 p.
 4. (Työkokemus 0-5 p.)
 5. Ensimmäinen/toinen hakutoive 3/1 p.
 6. Sukupuoli (vähemmän kuin 30% hakijoista sama sp) 0/2p.
 7. Mahdollinen soveltuvuuskoe 1-10 p.
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
7
Hakeminen lukioon
Lukioon opiskelijat valitaan lukuaineitten keskiarvon perusteella:
-äidinkieli
-ruotsi
-vieraat kielet
-uskonto/et
-historia
-yhteiskuntaoppi
-matematiikka
-fysiikka
-kemia
-biologia
-terveystieto
-maantiede
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
8
Tietoa koulutuksesta
Tietoa koulutuksesta, valintaperusteista ja koulutukseen
hakeutumisesta
- Opetushallituksen opas: Koulutusopas 2013
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
9
Jos opiskelupaikka jää saamatta
-Jos et saa opiskelupaikkaa –opas ilmestyy keväällä 2013
- Opas löytyy myös netistä www.vantaa.fi > opetus jakasvatus > esitteet ja oppaat
- Opetushallitus lähettää kirjeen kaikille ilman opiskelupaikkaajääneille oppilaille 13.6.13 jälkeen
- Ohjauskeskus Kipinä
- Työ- ja elinkeinotoimisto
- Kesän täydennyshaku 5.7. – 12.7.12 ammatilliseen jalukiokoulutukseen. Tulokset ilmoitetaan elokuun alussa.
peruspohja.jpg
20.11.2014
Kartanonkosken koulu Taru Vento
10
Tutustumiskäynnit toisen asteenoppilaitoksiin
-tutustumiskäynnit sovitaan ennalta huoltajan ja opinto-ohjaajan kanssa
- oppilas täyttää lomakkeen, jonka huoltaja vahvistaa omallaallekirjoituksellaan -> huoltaja on tietoinentutustumiskohteista
- tutustumiskäynnit voi toteuttaa kahteen oppilaitokseenkoulupäivän aikana -> opinto-ohjaaja merkitsee käynnitWilmaan
- mahdollisen ylimääräisen käynnin huoltaja anoo etukäteenopinto-ohjaajalta kirjallisesti
- oppilaitoksen esittelytilaisuuksia on myös iltaisin sekähuoltajille että nuorille