ouluvaakuna
V
V
V
V
V
V
V
V
Kuuden suurimman kaupungin lasten päivähoidon palvelujen jakustannusten vertailu 2009
Kuuden suurimman kaupungin lastenpäivähoidon palvelujen ja kustannustenvertailu 2013(päivitetty 17062014)
V
V
V
V
Päivähoitoikäiset (10kk – 6v) ikäryhmittäin 31.12.2013Kuusikon kunnissa sekä muutos vuodesta 2012
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
1
Päivähoitoikäisten (10kk – 6v) lasten määrän muutosvuosina 2009–2013, kun vuosi 2009=1
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
2
Päivähoitoikäisten lasten (10 kk – 6v.) osuus väestöstävuosien 2009 – 2013 lopussa
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
3
0 – 7-vuotiaiden lasten määrä ikäluokittain 31.12.2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
4
Päivähoitoikäisten kielitausta väestörekisteritietojen mukaan  31.12.2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
5
Vieraskielisten* osuus (%) päivähoitoikäisistä väestörekisteritietojenmukaan vuosina 2009 - 2013
* Muut kuin suomen- ja ruotsinkieliset
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
6
Päivähoitoikäisten (10kk – 6v) lasten jakautuminen pienten lastenhoitojärjestelmään joulukuussa 2013(ei sisällä avoimen varhaiskasvatuksen palveluja)
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
7
Päivähoitoikäisten (10kk – 6v) lasten jakautuminen varhaiskasvatuksenpalveluihin joulukuussa 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
8
Pienten lasten hoitojärjestelmän kokonaiskustannukset  2013sekä muutos vuodesta 2012
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
9
Pienten lasten hoitojärjestelmän vuosittaiset kustannuksetpäivähoitoikäistä (10kk – 6v) lasta kohden vuosina 2009 -2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
10
Pienten lasten hoitojärjestelmän DEFLATOIDUT¹ vuosikustannuksetpäivähoitoikäistä (10kk – 6v) lasta kohden vuosina 2009-2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
11
¹ Julkisten menojen hintaindeksi sosiaalitoimelle, Tilastokeskus 4/2014 (ennakkotieto)
Kunnan järjestämän ja tukeman päivähoidon sekä kotihoidon tuenosuudet (%) pienten lasten hoitojärjestelmän kokonaiskustannuksistavuonna 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
12
Lapsia kunnallisissa päiväkodeissa joulukuussa 2013 sekä muutosvuodesta 2012
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
13
Alle 3-vuotiaiden lasten osuus (%) kunnallisen päiväkotihoidon lapsistavuosina 2009 - 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
14
Kunnallisten päiväkotien vuosikustannukset laskennallista lasta1)kohden sekä muutos vuodesta 2013
1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2013 tietojen keruulle.
Lasten määrä on vuosien 2012 ja 2013 joulukuun keskiarvo lukuun ottamatta Oulua, jonka osaltalasten määrä on kuntaliitoksesta johtuen 31.12.2013 lukumäärä.
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
15
Kunnallisten päiväkotien kustannukset laskennallista lasta 1) kohdentarkemmalla erittelyllä
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
16
1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2013 tietojen keruulle.
Lasten määrä on vuosien 2012 ja 2013 joulukuun keskiarvo lukuun ottamatta Oulua, jonka osaltalasten määrä on kuntaliitoksesta johtuen 31.12.2013 lukumäärä.
Kustannukset menolajeittain kunnallisen  päiväkotihoidonlaskennallisen lapsen 1) vuosikustannuksista 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
17
1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2013 tietojen keruulle.
Lasten määrä on vuosien 2012 ja 2013 joulukuun keskiarvo lukuun ottamatta Oulua, jonka osaltalasten määrä on kuntaliitoksesta johtuen 31.12.2013 lukumäärä.
Kunnallisen päiväkotihoidon ulkoisten tukipalvelujen kustannuksetlaskennallista lasta 1) kohden vuonna 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
18
1) Laskennallinen lapsi ks. Lasten päivähoidon määritelmät ja perusteet vuoden 2013 tietojen keruulle.
Lasten määrä on vuosien 2012 ja 2013 joulukuun keskiarvo lukuun ottamatta Oulua, jonka osaltalasten määrä on kuntaliitoksesta johtuen 31.12.2013 lukumäärä.
Hoitajan kotona tapahtuvan ja kolmiperhepäivähoidon sekäryhmäperhepäivähoidon vuosikustannukset lasta¹ kohden 2013 sekäniiden muutos vuodesta 2012
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
19
1) Lasten määrä on vuosien 2012 ja 2013 joulukuun keskiarvo lukuun ottamatta Oulua, jonka osaltalasten määrä on kuntaliitoksesta johtuen 31.12.2013 lukumäärä.
Kunnallisessa perhepäivähoidossa olevien lasten osuus (%) kaikistakunnan järjestämässä ja tukemassa päivähoidossa olevista lapsista2009 - 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
20
Tukea tarvitsevien lasten osuus kunnan järjestämässä ja tukemassapäivähoidossa olleista lapsista joulukuussa 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
21
Yksityisen hoidon tuen kunnalliset lisät joulukuussa 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
22
Lapsia yksityisen hoidon tuella joulukuussa 2013 sekämuutos vuodesta 2012
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
23
Yksityisen hoidon tuella olleiden lasten lukumäärä hoitomuodoittain joulukuussa 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
24
Yksityisen hoidon tuen vuosikustannukset lasta1) kohden, muutosvuodesta 2013 sekä kunnallisen lisän osuus kustannuksista
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
25
1) Lasten määrä on vuosien 2012 ja 2013 joulukuun keskiarvo lukuun ottamatta Oulua, jonka osaltalasten määrä on kuntaliitoksesta johtuen 31.12.2013 lukumäärä.
Kotihoidon tuella olevien lasten osuus (%) päivähoitoikäisistä lapsistajoulukuussa 2009 – 2013
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
26
Kotihoidon tuen vuosikustannukset (€) lasta1) kohden 2013,muutos vuodesta 2012 sekä kunnallisen lisän osuus kustannuksista
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
27
1) Lasten määrä on vuosien 2012 ja 2013 joulukuun keskiarvo lukuun ottamatta Oulua, jonka osaltalasten määrä on kuntaliitoksesta johtuen 31.12.2013 lukumäärä.
Kunnalliseen kerhotoimintaan osallistuneiden lasten¹ lukumäärävuonna 2013 sekä muutos edelliseen vuoteen
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
28
¹ Lapset, jotka ovat saaneet päätöksen kerhopaikasta
Päiväkotien vuokraneliöt 2013, yhteenveto
Päivähoidon Kuusikko-vertailu2013
29