osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Yhteishakuinfo23.1.2014
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Sähköinen yhteishakuwww.opintopolku.fi
Valtakunnallinen oppilasvalinta ammatilliseenkoulutukseen, lukioon sekä kotitalousopetukseen
5 hakutoivettavain yhteen valitaanhakutoivejärjestyksen mukaisesti
Koko maan koulutustarjonta, valintaperusteet,hakemiseen liittyvät ohjeet
sekä
HAKEMINEN
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Aikataulu
HAKUAIKA 24.2. – 14.3.2014 (klo15 mennessä)
Valinnan tulokset aikaisintaan 12.6.2013 kirjeitse
Opiskelijan varmistettava opiskelupaikanvastaanottaminen viimeistään 26.6.2013oppilaitoksen ilmoittamalla tavalla
Jälkiohjauskirjeet ilman opiskelupaikkaa jääneillepostitetaan aikaisintaan 12.6.2013
Lisähaku 16.6.-25.7.2014 suoraan oppilaitokseen.Tietoja Opintopolku.fi sivulta.
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Yhteishaussa EI haeta
Perusopetuksen lisäopetukseen eli 10.luokille jaammattistartille (Hakuaika 16.6-25.7, Opintopolku.fi)
Erityisoppilaitoksiin, esim. JärvenpäänKoulutuskeskus
Oppisopimuskoulutukseen
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Valintaperusteet ja pisteytysAmmatillinen koulutus
Hakijalle annetaan 6 lisäpistettä, jos hän on suorittanut
Perusopetuksen oppimäärän hakuvuonna (9lk:n)
-Perusopetuksen lisäopetuksen (10.lk, ammattistartti)
-Ammatilliseen koulutukseen valmentavan tai ohjaavankoulutuksen (esim. MaVa)
-Kotitalousopetuksen
-Kansanopiston vuoden mittaisen linjan
Hakijalle annetaan 8 lisäpistettäjos hänellä ei olehakuaikana voimassa olevaa koulutuspaikkaa
-Ammatillisessa koulutuksessa
-Lukiokoulutuksessa
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
…jatkuu
Yleinen koulumenestys (max16p)
Kaikkien aineiden keskiarvo (paremmasta keskiarvosta palkitaanaiempaa enemmän, myös painotettavissa arvosanoissa)
Painotettavat arvosanat (max8p)
Kolmen parhaan arvosanan keskiarvo seuraavista: liikunta,kuvataide, käsityö, kotitalous ja musiikki
Pääsy- tai soveltuvuuskoe (max10p)jos järjestetään
Sukupuoli  (0 tai 2p) (hakijoista max 30% samaa sukupuolta)
Työkokemus (max3p)
Ks.erikseen musiikki-, tanssi ja liikunta-ala, urheilijanammatillinen koulutus, sirkusala ja kuvallisen ilmaisunperustutkinto. Mahdollisuus saada lisäpisteitä.
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
…jatkuu
Hakijalle annetaan 2 pistettä ensimmäiseksiasetetusta hakutoiveesta (vain jos se on ammatillinenkoulutus)
(Muista hakutoiveista EI saa enää pisteitä)
Pääsy- tai soveltuvuuskokeisiin kutsutaan KAIKKIhakukelpoiset hakijat (1-10 pistettä, 0=hylätty)
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
…jatkuu
Yhteenveto pisteytyksestä:
Ei koulutuspaikkaa   8p.
9lk,lisä- valmentava – ja kotitalousopetus     6p.
Yleinen koulumenestysmax 16p.
Painotettavat arvosanatmax  8p.
Ensimmäinen hakutoive   2p.
Pääsy- tai soveltuvuuskoemax 10p.
Sukupuolimax   2p.
Aiemmat opinnot, harrastukset yms
(vain tietyt alat)max    3p.
Työkokemusmax   3p.
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Harkintaan perustuva valinta
Koulutuksen järjestäjä voi ottaa hakijan henkilöönliittyvien syiden perusteella max 30% hakukohteeseenotettavista opiskelijoista pistemääristä riippumatta
(Korvaa aiemman joustavan valinnan)
Perusteina:
Oppimisvaikeudet
Sosiaaliset syyt
Koulutodistusten puuttuminen tai todistuksenvertailuvaikeudet
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Terveydelliset tekijät, Kielikoe
Lähtökohtana on, että hakijan terveydentilaan jatoimintakykyyn liittyvä seikka ei saa olla esteenäopiskelijaksi ottamiselle. Opiskelijaksi ei voidakuitenkaan ottaa henkilöä, joka ei oleterveydentilaltaan/toimintakyvyltään kykeneväopintoihin liittyviin käytännön tehtäviin/harjoitteluun
Jos hakijan äidinkieli on muu kuin opetuskieli,selvitetään hakijan valmiudet opetuskielenkäyttämiseen (kielikoe tai erikseen määritellyt muuttavat)
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Tarkista terveydelliset tekijät ainakin näilläaloilla:
nuoriso- ja vapaa-ajan ohjauksen pt
viittomakielisen ohjauksen pt
lentokoneasennuksen pt
lapsi- ja perhetyön pt (perustutkinto)
lennonjohdon pt
kuljetuspalvelujen koulutusohjelma ja lentoasemapalvelujenkoulutusohjelma
maanrakennuskuljetuksen koulutusohjelma
merenkulkualan pt
metsäkoneenkuljetuksen koulutusohjelma
ympäristöalan koulutusohjelma
sosiaali- ja terveysalan pt
hammastekniikan pt
lääkealan pt
liikunnanohjauksen pt
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Lukiovalinta
Lukuaineiden keskiarvo
Painotuslukioissa  käytetään painotettua keskiarvoa
Mahdollisuus käyttää pääsy- ja soveltuvuuskokeita(max puolet kokonaispistemäärästä)
Urheilulukiot: lukuaineiden + liikunnan arvosanojenkeskiarvo + lajiliittojen pisteet + oppilaitosten antamatsoveltuvuuspisteet
Mahdollisuus asettaa alin keskiarvoraja (useimmiten7)
Valinnainen kieli (A2,B2) on mahdollista pyytääpäättötodistukseen merkinnällä Osallistunut.
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Liitteet  ja pääsykokeet lukioon
Ainevalintakortti
Tutustu AJOISSA ko. lukion nettisivuihin ja tutustupainotuslukion  vaatimiin liitteisiin. Joidenkinhoitaminen vaatii aikaa.
Tarkista pääsykoeaika
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Mikä yhteishaussa muuttuu?
9.luokkalaiset saavat 14 pistettä
Hyvästä keskiarvosta saa enemmän pisteitä jahuonosta vähemmän kuin ennen.
Pääsy-/soveltuvuuskokeeseen kutsutaan kaikkihakukelpoiset. Ei enää karsintaa joulutodistuksenperusteella.
Joustava haku vaihtuu harkinnanvaraiseksivalinnaksi.
Ei enään ER-linjoja
Ei voi hakea enää suoraan kaksoistutkintoon.
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Ohjaus koulussa
Oppitunnit ja henkilökohtainen ohjaus, vanhemmillamahdollisuus tulla mukaan
Harjoitteluohjelma opintopolku.fi ilmestyi joulukuussa
Haun voi tehdä myös koululla ohjatusti
Harkintaa päätökseen, sillä koulutustoivemuutoksetpitää tehdä hakuajan aikana.
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Kuuntele, keskustele, tarjoanäkökulmia
Ole olemassa, kun nuoresi päättäätulevaisuudestaan
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Yhteishakujärjestelyt
DEMO-versio vkolla 6, tulostetaan allekirjoitettavaksikotiin. Palautus opolle vkolla 7.
Koululla mahdollisuus tehdä yhteishaku vkolla 9 ja10. Opot avustamassa.
Jos DEMO-version hakutoiveisiin tulee hakutoive-muutoksia, tulostetaan varsinainen haku kotiinallekirjoitettavaksi.
Opot paikalla tulosten julkistamisen aikaan. Aikatauluilmoitetaan tarkemmin Wilmassa toukokuussa.
Opo on yhteydessä kotiin, jos oppilas jää ilmanpaikkaa. Myös OPH lähettää jälkiohjauskirjeen.
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
Yhteystiedot
puh: 029 5331010 arkisin klo 9-13
osalogo.jpg                          00008C8E
Teemun Duunta         B6383045:
logo.jpg                            00008C8E
Teemun Duunta         B6383045: