Uusi Väylä Ammattiin
Uusi Väylä Ammattiin
Päättyy 31.12.2010
Hallinnoijana Tornion Työvoimalasäätiö
Kumppanit:
Meri-Lapin Työhönvalmennussäätiö
Bovallius ammattiopisto (ent. Kuhankosken erityisammattikoulu)
Ammattiopisto Lappia
Opetusalan koulutuskeskus OPEKO, nyk. Educode Oy
Meri-Lapin Te-toimisto ja Työvoiman palvelukeskus
Simon ja Tervolan työpajat
Puretaan pajoilla tehtävät työt opetussuunnitelmiavastaaviksi siten, että opintojen tai opintosisältöjenopiskeleminen on mahdollista
Kirjaaminen
Opetellaan tarkastelemaan omaa työtä erilaisesta/uudesta näkökulmasta
Opetussuunnitelmapohjaiset sovellukset jatoimintatavat osaksi työpajan perustoimintaa/opinnollistaminen
Mitä pajoilla tehdään?
Ajantasainen koulutus työelämään hakeuduttaessa jajatkuva kouluttautuminen työelämässä on tämänpäivän reaaliteetti
Pajatoiminnan sisällöllinen kehittäminen
Työpajatyön yleisen imagon nostaminen (perustuentodellisiin laatukriteereihin)
Pajatyön työtehtävät pitää tunnistaa ammatillisiataitoja edistäviksi → tunnustaminen
Vailla virallista tunnustusta pajatyö jää useinammatillisesti ja koulutuksellisesti irralliseksi jaksoksi
Miksi?
Missä vaiheessa opiskelu?
Lähtökohtana, että asiakkaan eli pajaopiskelijanhyvinvoinnin osa-alueet (fyysinen, psyykkinen,sosiaalinen) ovat siinä kunnossa, että ajatuksetvoidaan kääntää opintielle ja työllistymiseen
Keskeyttämisuhan alla olevat, oppilaitoksen kirjoillaolevat opiskelijat
Projektin tavoitteita
Oppilaitosten ja työpajojen yhteistyön syventäminen
Työpajatoiminta osaksi koulutus- ja urapolkujenrakentumista → oppilaitos vastaa opetuksellisistakriteereistä työpajan toimiessa oppimisympäristönä
Valmennuksen hahmottuminen osaksi ammatillistakoulutusta
→ Tavoitteena luoda toimintamalli, jossa sekäoppilaitosten että työpajojen toiminnot tarjoavat yhdessäselkeän palvelun sitä tarvitseville
Miten? Suunnitellut keinotja toteutustavat
Toimijaverkoston tiivistäminen kohti yhteistyömuotoja
Avainhenkilöiden sitoutuminen organisaatioidenväliseen yhteistyöhön
Yhteistyömallien rakentaminen: eri tahojen keskensovittavan toimintatavan vakiinnuttaminen käytäntöön
Nykytilanne
Osa pajatöistä on purettu, osa työn alla
Työ ei varsinaisesti ole ”valmis” vaan kehitystyö onjatkuvaa myös projektin jälkeen
Toimintamalli on luotu ja se on sopimuksellista
Pajaopiskelijoita on ollut sekä oppilaitoksesta, ettäpajoilta