8 -luokan biologian maasto-opiskelua
Tavoitteet:
Lajintuntemus
Metsätyyppien tunnistus
Ekosysteemin toiminnan ymmärtäminen
Maastossa liikkuminen ja elämyksellisyys
Tutkimusvälineiden käyttö ja maastotutkimus
Luokassa opitun soveltaminen käytäntöön
Vuorovaikutustaidot
Opettajien yhteistyö
Kokeissa osa kysymyksistä liittyy maastotyöskentelyyn, osa lajistosta tentitään jomaastossa.
Toteutus:
Osa 8 –luokan kurssista opiskellaan maastossa.
Opettajat sopivat etukäteen, mitkä kurssin osiot opetetaan luokassa ja mitkämaastossa.
Opettajat tekevät yhdessä luokassa opiskeltavista osioista tarkansisältösuunnitelman. Opiskeltavat sisällöt ovat yhdessä sovitut,opetusmenetelmät ovat kunkin opettajan päätettävissä.
Oppilaat jaetaan pienryhmiin ja ryhmät kiertävät opettajalta toiselleleirikoulutyöskentelyssä.
Leirikoulua on toteutettu kahdella tavalla:
a)leirikoulussa on kaksi luokkaa kerralla, kahtena eri päivänä
- oppilaan työpäivät ovat tässä toteutuksessa lyhempiä kuin b -kohdassa
b)leirikoulussa on kaksi luokkaa kerralla yhtenä päivänä
Leirikouluun voi yhdistää myös maantiedon, sekä fysiikan ja kemian maasto-opiskelua.
Biologian opettajien ollessa leirikoulussa, 8 -luokan tunneista vapautuvatopettajat hoitavat heidän tuntinsa, jonka perusasteen rehtori organisoi.
Sisältö:
Oppilaat ovat opiskelleet leirikoulussa:
Eri metsätyyppejä
Maaperän rakennetta
Hyönteisiä ja muita selkärangattomia
Kuivan- ja tuoreen kangasmetsän sekä lehdon puu- ja pensaslajistoa, sekäkenttäkerroksen kasvilajistoa
Sammalien ja jäkälien lajistoa ja merkitystä metsäekosysteemissä
Suoekosysteemi
Sukkessio
Yhteenveto:
Lisää/vaatii opettajien yhteistyötä.
Opiskelun mielekkyys lisääntyy sekä oppilailla että opettajilla.
Oppilaat oppivat mielestään asiat maastossa hyvin.
Oppilaat osaavat muodostaa ekosysteemin toiminnan kokonaiskuvan.
Oppilaiden vuorovaikutustaidot lisääntyvät.
Oppilaiden ja opettajien vuorovaikutus lisääntyy.