TERVETULOA YHTEISHAKUVANHEMPAINILTAAN!
-Musiikkiesitys ja alkusanat rehtori Virpi Lehmusvaara
-Sotungin lukio esittäytyy
-Helmi Liiketalousopisto esittäytyy
-Heltechin esittäytyy
- Länsimäen koulun opinto-ohjaajaan yleinen yhteishaku-info
YHTEISHAKU 27.2-16.3.2012
Hakuaika päättyy viimeisenä päivänäkello 16:15
LÄNSIMÄEN KOULUN YHTEISHAUNKULKU
Henkilökohtaiset ohjauskeskustelut ja mahdolliset huoltajatapaamiset
Oppitunneilla vierailijat ja avoimet ovet
Demohaku joulu-tammikuussa.
Next-step messut 31.1-1.2.2012
AINEVALINTAKORTIT/JOUSTAVA HAKU PAPERIT:  Kaikki mahdollisetlisälomakkeet palautettava hakuajan loppuun mennessä (16.3) suoraanoppilaitokseen (joustavan haun liitteet, ainevalintakortit, musiikki, tanssi, media,ja liikunta-alan lomakkeet yms.)Vantaan lukioiden ainevalintakortit vie opo!
Tiedonsiirtolomakkeet toiselle asteelle.
Yhteishaku tehdään yhdessä koulussa heti väliarvioinnin saamisen jälkeen 9.3(mahdollisesti kotona. Opolle ilmoitettava!)
Opinto-ohjaaja pystyy seuraamaan oppilaan tekemää hakua ja Opinto-ohjaajantulee huoltajan tiedustellessa kertoa oppilaan hakukohteet
Hallintolain soveltamisesta
Sähköistä hakemusta ei tarvitse täydentää allekirjoituksella, josasiakirjassa on tiedot lähettäjästä eikä asiakirjan alkuperäisyyttä taieheyttä ole syytä epäillä
 Hallintolaki edellyttää huoltajan kuulemista
– Itse haku ei edellytä huoltajan allekirjoitusta
– Oppilaitos voi järjestää huoltajan kuulemisen parhaaksikatsomallaan tavalla, esim. Täytetyn hakemuksen tulostaminenhuoltajalle ja allekirjoituksen pyytäminen huoltajalta
Miten haetaan?
Yhteishaussa voidaan hakea enintään viiteenkoulutukseen
Peruskoulun päättäneet hakevat pk-pohjaisiinkoulutuksiin tai er-pohjaisiin koulutuksiin(peruskoulupohjaisiin erityisryhmiin)
Hakutoivejärjestys on sitova – hakuajan päätyttyätoiveita ei voi muuttaa
Ensimmäisestä ja toisesta ammatillisestahakutoiveesta saa lisäpisteitä
Hakija saa kutsun mahdollisiin pääsykokeisiinvalintakoeryhmän ylimmältä hakutoiveelta, johonhakijan pisteet riittävät
Valinta aina ylimpään hakutoiveeseen, johonhakijan pisteet riittävät alimmat hakutoiveetperuuntuvat eikä hakija voi tulla valituksi niihin.
Hakutoiveiden muuttaminen
Hakutoiveita voi muuttaa vain hakuaikana (16.3. kello 16:15 asti)
Muutoksen voi tehdä ainoastaan hakija (ei siis opo eikä hakijan huoltaja)
Hakutoivemuutos tehdään lähettämällä hakutoivemuutospyyntö hakijanomasta hakemukseen merkitystä sähköpostiosoitteesta osoitteeseenkouluta@oph.fi
Hakija saa aina kuittauksen sähköpostiinsa, kun muutos on tehtyhakemukseen
Jos hakija tekee hakutoivemuutoksen, muutospyynnössä on mainittava
Hakijan nimi
Hakemusnumero
Uudet hakutoiveet selkeästi lopullisessa järjestyksessä
Henkilötunnusta ei saa ilmoittaa sähköpostissa
Pääsy-, soveltuvuus- jakielikokeet
Kokeet järjestetään 23.4.-25.5.
Jos koulutukseen järjestetään pääsy-, soveltuvuus- tai kielikoe,kutsu kokeeseen lähetetään hakijalle kirjeitse 12.4. alkaen
Pääsy- ja soveltuvuuskokeisiin kutsutaan koulutuksen järjestäjänpäättämä määrä hakijoita (esim. 3 kertaa Aloituspaikat)
Jos hakija hakee useampaan saman valintakoeryhmän hakutoiveeseen(esim. sosiaali- ja terveysalan pt), hänet kutsutaan kokeeseen ylimpäänhakutoiveeseen, johon hänen pisteensä riittävät. Hakijan saama koetulossiirtyy myös kaikkiin saman¨valintakoeryhmän muihin hakutoiveisiin.
Opiskelijavalintojen tulokset
Tiedot valinnasta postitetaan aikaisintaan 14.6alkaen
Tiedot oppilaitosten nettisivuilla tai ovissa
HUOM! Opiskelupaikka on otettava vastaan
viimeistään 28.6.2012
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.02.55.png
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.14.32.png
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.22.58.png
dia_10.jpg
dia_11.jpg
dia_12.jpg
dia_13.jpg
dia_14.jpg
dia_15.jpg
dia_18.jpg
dia_17.jpg
AMMATILLINEN KOULUTUS
Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan hakijoiden valintapistemäärän ja
hakijoiden esittämän hakutoivejärjestyksen perusteella. Valintapisteitä
saa seuraavasti:
1)peruskoulun suorittamisesta hakeutumisvuonna tai lisäopetus aiemmin
2)kaikkien aineiden keskiarvosta
3)kolmen parhaan taitoaineen keskiarvosta
4)työkokemuksesta
5)ensimmäisestä hakutoiveesta 3 pistettä sekä toisesta yksi piste
6)sukupuolen perusteella, jos 30% vähemmistönä
7)mahdollisesta pääsy- tai soveltuvuuskokeesta
LUKIOKOULUTUS
Opiskelijaksi ottaminen suoritetaan lukuaineiden arvosanojen keskiarvon
osoittamassa järjestyksessä. Keskiarvo lasketaan sadasosan tarkkuudella.
Mikäli useammalla hakijalla on sama keskiarvo, otetaan tällöin huomioon
hakutoivejärjestys
ja sen jälkeen tarvittaessa hakijoiden kaikkien aineiden keskiarvo.
Jos koulutuksen järjestäjä käyttää opiskelijavalinnassa pääsy- tai soveltuvuus-
kokeita, saadaan kokeiden tulokset ottaa valinnassa huomioon siten, että niiden
vaikutus on enintään puolet enimmäispistemäärästä 20.
Esim. lukuaineiden ka 8,25  8,25 pistettä + pääsykoe 7,50 p. = 15,75 pistettä
JOUSTAVA HAKU (30 % hakijoista)
Erityinen syy, jonka perusteella hakija voidaan valita ammatillisen tutkinnon
opiskelijaksi tai sen pääsykokeisiin vaikka pisteet eivät riittäisi normaalihaussa.
Esimerkkejä erityisistä syistä:
 terveydelliset syyt (esim. sairaus vähentää aloja joille voi hakea)
 oppimisvaikeuden (esim. lukivaikeus) vuoksi suoritukset jääneet alle oman tason
 tai esim. yksilöllistetyt oppiaineet yksittäisissä tai kaikissa aineissa
 sosiaaliset syyt (esim. lastensuojelun asiakkuus)
 työllistymisen turvaaminen (esim. perheyritys opiskeltavalta alalta)
 ammatillisen peruskoulutuksen puuttuminen
 koulutodistuksen vertailuvaikeus (usein ulkomainen todistus)
 harrastustoimintaan liittyvät syyt (hakija harrastaa haettavaa alaa)
 urheilijan joustava haku (esim. tarve päästä kouluun, joka lähellä harrastuspaikkaa)
 muut syyt (esim. hakenut jo aiemmin ja/tai suorittanut yksittäisiä opintoja alalta)
Piste- ja keskiarvorajat (wera opetushallitus)
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.37.31.png
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.39.06.png
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.43.23.png
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.46.02.png
dia_20.jpg
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.28.45.png
Näyttökuva 2012-01-17 kohteessa 18.31.51.png
Kiitos!