Reumalääkäripula uhkaa!Mitä pitäisi tehdä?
Markku Kauppi
Reumatologi, dosentti
Reumatologian ylilääkäri, PHKS
Reumatauteja
Tulehduk-selliset
Ei-tulehdukselliset
Kulumasai-
raudet
Kiputilat
Muut
Nivelreuma
Selkäran-
kareuma
Lastenreuma
Jne…
Tulehduksellisia reumatautejahoidetaan reumaklinikoissa
Nivelreuma
Spondyloarthropatiat
- selkärankareuma
Systeemisetsidekudossairaudet
Lastenreuma
Kideart-riitit
Muut
Kansantauteja
Luu
Poole AR. 1997.Poole AR. 1997.
Krooninen tulehdus johtaa pysyviinvauriohin
Synoviitti
Tulehdusneste
Luuturvotus
Luueroosio
Bursiitti
Kipu, jäykkyys, yleisoireet
Tehottomasti hoidettu reumavammauttaa
Aktiivinen tulehdus
Pysyvät vauriot
Aktiivinen tulehdus
MutKäsiLähi
ArtriittiKäsiR
Ennuste
Ennen
Kipua
Vammaisuutta
Työkyvyttömyyttä
Avun tarvetta
Toistuvia leikkauksia
Kuolemaa
Nyt, hyvin hoidettuna
Tavoitteenaoireettomuus
Elämän laatu
Työkyky säilyy
Ei leikkaustarvetta
Ei kalliita komplikaatioita
Elinikä normaali
onnittelukukka
 Tänään 2 ryhmää reumapotilaita
1990
2013
Vammaisuus
Reuman hoito
Diagnostiikka
Neuvonta
Lääkehoito
Fysioterapia
Toimintaterapia
Sosiaaliturva
Ammatillinen kuntoutus
Ortopedia
Nivelreuman kokonaiskustannusten kehitys
Todellinen kustannusten nousu
Säästöt
Lillrank and Company, Lääketeollisuus ry 2006
Nivelreumankokonaiskustannukset
Lääkkeet
terveydenhuoltokustannukset
työkyvyttömyyseläke
Tuotantopanoksenmenetys
Lillrank and Company, Lääketeollisuus ry 2006
Miika Linna, THL, 2013
Hyvän hoidon kustannuksetovat sijoitus tulevaisuuteen
Diagnoosi nopeasti
Hoidon aloitus viivytyksettä
Asiantunteva, kustannustietoinen hoito
Työkyvyn palautus nopeasti
Työkyvyn ylläpito
Kaikki säästö ei säästä
th siirretään kiinaan
Hyvä reumanhoito säästää
Työkyky! Toimintakyky! Elämänlaatu!
Tarvitaan vähemmän:
Sairaalahoitoja, hoivapaikkoja
Leikkauksia, kuntoutusta, dialyysejä
Työkyvyttömyyseläkkeitä
Hoidot pitää kohdistaa oikein
Ammatillinen kuntoutus
Vaaditaan osaamista !
HUS:n alueen ennuste
Mistä pula johtuu?
Reumasairaudet eivät ole ”mediaseksikkäitä”
Kouluttajia on liian vähän
Koulutuspaikkoja on liian vähän
Erikoislääkärien työpaikkoja onkeskussairaaloissa tarpeeseen nähden liianvähän
Koulutusaika!
LL 6 vuotta,jonka jälkeen
Reumatologia6-9 vuotta
mummovaara
Vastuulliset vaikuttajat
Opetusministeriö ja yliopistot
Lääkärien peruskoulutus
Professoriresurssit
STM ja sairaanhoitopiirit
Erikoistumispaikat sairaaloissa
Erikoislääkärivirat sairaaloissa
Reumatologian professoreja
Helsinki: 30% täyttö kesken
Turku: 20% tulee hakuun
Tampere: 0
Kuopio: 0
Oulu: 0
Reumatologian professoreja
Helsinki: 30% täyttö kesken
Turku: 20% tulee hakuun
Tampere: 0
Kuopio: 0
Oulu: 0
KOKO SUOMESSA VAIN PUOLIKASREUMAPROFESSORI !!!
Erikoislääkäreitä
Jää eläkkeelle enemmän kuin koulutetaan
Useissa keskussairaaloissa vain yksierikoislääkärin virka. Kun viranhaltijaeläköityy, ei kukaan rohkene yksin tilalle!
Lisää virkoja tarvitaan
Lisää koulutuspaikkoja, jotta saadaanuusia erikoislääkäreitä
Ilman erikoislääkäriä
Joku muu päättää hoidot
Kalliita hoitoja ei suunnata oikein
Liian vähän hoitoja, kalliita epäonnistumisia
Liikaa hoitoja, turhia kustannuksia
Hoidot väärille potilaille, kustannuksia,komplikaatioita ja epäonnistumisia
Hoidon taso laskee ja kustannuksetnousevat
Mitä pitäisi tehdä?
Reumatologien koulutus varmistettava
Lisää professoreja, erikoistumispaikkoja jaerikoislääkärin virkoja
Reumahoitajien koulutus varmistettava
Lääkehoidon valinnat lääketieteellisinperustein
Tutkimuksen, hoidon ja kuntoutuksenresurssit turvattava
!
Ennuste on muuttunut!
Se kohenee edelleen!
Ennuste on muuttunut!
Se kohenee edelleen!
JOS...
Ennuste on muuttunut!
Se kohenee edelleen!
JOS...
Kiitos!