Matemaattisten aineitten ryhmäNurmon yläasteella
Mitä?
Nurmon yläasteella on syksyllä 2009aloittanut ensimmäinen matemaattisiinaineisiin erikoistunut opetusryhmä.
Ensi syksynä 7-luokan aloittaa uusivastaava ryhmä.
Miksi?
Tavoitteena on koota yhteenmatemaattisista aineista kiinnostuneitaoppilaita ja näin päästä näissä oppiaineissaopiskelemaan syvemmin peruskoulunoppisisältöjä.
Miten?
7-luokalla kaikilla oppilailla on yksi vuosiviikkotuntitietotekniikkaa. Matikkaryhmäläisillä tällä tunnillakeskitytään tietotekniikan ohella matematiikkaanesim. Excel-taulukkolaskentaohjelmaahyväksikäyttäen.
8- ja 9-luokilla matemaattiset aineet korvaavatyhden valinnaisaineen. Valinnaisaineita valitaan siiskaksi, ja kolmannen valinnaisaineen kohdallaopiskellaan matemaattisia aineita.
Tuleeko ylimääräisiä tunteja?
Matikkaryhmäläisille ei tulelukujärjestykseen oppitunteja enempääkuin muillekaan.
Matematiikassa, fysiikassa ja kemiassa eijuurikaan mennä peruskoulunopetussuunnitelman oppisisältöjen yli, vaansyvennetään niitä esim. tekemälläkäytännön kokeita.
Mitä opiskellaan
8- ja 9- luokilla valinnaisaineisiin kuuluuyksi jakso kemiaa, yksi fysiikkaa ja yksimatematiikkaa.
8 luokalla tehdään kemiassa ja fysiikassahieman haastavampia oppilastöitä, kuintavallisilla tunneilla.
9 luokalla opetellaan lisäksi tarkemminfysiikan ja kemian laskutehtäviä.
Mitä opiskellaan
Matematiikassa haetaan vahvaa pohjaa jalaskurutiineja lukion matematiikanopiskelua varten. 9- luokalla voidaanopiskella jo joitakin lukion oppisisältöihinkuuluvia asioita.
Lisäksi  tehdään yritysvierailuja.
Vierailukohteita vovat olleet esim. Seilab-laboratorio Seinäjoella ja Olkiluodonydinvoimala.
Oppilaiden mielestä mukavaa onollut:
Superpallon ja sädetikkujen teko
Aurinkogrilli
Bakteeriviljelmät
”CSI- rikoslabra-työ”
Yritysvierailut
Oppituntien rentous
Luokan rauhallisuus
Kaikki haluavat opiskella
Onko opiskelu raskasta javaikeaa?
Opiskelusta ei ole tarkoitus tehdä yhtäänraskaampaa.
Luokan tasosta riippuen voidaan myöstavallisilla matematiikan, fysiikan ja kemiantunneilla ottaa enemmän asiaa, muttaarvostelu on sama kuin tavallisillakinluokilla.
Pääsyvaatimuksia?
Matematiikan numeron on viimeisessätodistuksessa 9 tai 10.
Kaikkien aineiden keskiarvo n. 8,5.
Lisäksi vaaditaan tietenkin kiinnostustamatemaattisia aineita kohtaan.
Jos kiinnostusta on, mutta kaikkipääsyvaatimukset eivät täyty, kannattaahakemus lähettää silti. Vaatimuksistavoidaan tarvittaessa joustaa.
Kuinka haetaan?
Matemaattisiin aineisiin painottuvaan ryhmäänhaetaan vapaamuotoisella hakemuksella, joka onoltava koululla perjantaina 31.1 mennessä.
Hakemuksen voi lähettää sähköpostillateemu.tassi@edu.seinajoki.fi
Tai postitse osoitteeseen
Nurmon yläaste / rehtori
Toukotie 3
60550 Nurmo
Tieto valituille lähetettään myöhemmin keväällä