Kappale 20
Maataloustuotanto on Suomessa kalliimpaakuin Keski-Euroopassa, koska mm. :
1. Suomen kasvukausi  on lyhyt = vain yksi sato vuodessa.
2. Talvi  voi vahingoittaa syysviljoja.
3. Kuiva kevät ja märkä syksy vähentävät satoa.
4. Maaperä on meillä a) hapanta b) kivistä & c)vähäravinteista→ lannoitus & kalkitus
5. Talven vuoksi on oltava kunnolliset eläin- jakonesuojat.
6. Polttoaineet kohtuu arvokkaita
Viljanviljely painottuu Suomen etelärannikonja Pohjanmaan savikkoalueille.
Jääkauden sulamisvaiheen tuotoksia
Maidon ja lihantuotanto painottuu Itä- jaPohjois-Suomen alueelle, koska näilläseuduille on kannattavaa kasvattaa pelloillarehukasveja.
Kasvukausi lyhenee pohjoista kohti.
Katso kuvat 99 B.
Suomen EU-aikana maatilojen määrä onvähentynyt ja tilakoko kasvanut.
Lisää tehokkuutta tuotantoon.
1994 Suomessa 115 000 maatilaa
2009 Suomessa 65 802 maatilaa.
Metsä on Suomen tärkein luonnonvara.
Kestävän metsätalouden mukaan metsiähakataan vähemmän kuin mitä ne kasvavat.Näin puuta kasvaa enemmän kuin sitäkäytetään 101A.
Puu on uudistuva luonnonvara.
Puuaineksessa oleva hiili on pois ilmakehääpilaamasta.
A) Metsän uudistus luontaisesti .
Siemenpuista kylväytyy taimia.
B) Metsän viljelyuudistaminen .
Ihminen kylvää siemenet tai istuttaa taimet.
Metsä- ja metalliteollisuus ovat pitkään olleetSuomen talouden perustana.
Paperin valmistus kuluttaa paljon vettä,sähköä ja puuta.
Paperia kannattaa kierrättää.