Kuvat palvelusuunnittelussaYksi esimerkki osallisuuden vahvistamisesta
Täysivaltainen osallisuus – vammaisalan tulevaisuusseminaari
21.5.2013, Järvenpää
Miia Koski kehittämissuunnittelija, Vammaispalveluhankkeen Etevan osahanke
Osallisuuden määrittely
OLEMINEN
Olemisen tasollaasiakas on mukanapalaverissaan.
 
Tarjotaan ns. puitteetolla mukana.
Asiakas on osallinenpalaverissa, silläympärillä on muitaihmisiä
TOIMINTA
Kun henkilöllä ontosiasiallinenmahdollisuus toimiapalaverissa esim.kertoa asioistaankuvilla, pääkohtiaomastayksilökeskeisestäsuunnitelmastaan taipääkohtia omasta tuentarpeen arvioinnistaanja vaikuttaa siihen,miten ja mitä asioitakäsitellään, on hänosallisena toiminnantasolla.
KOKEMUS
Kun henkilö käyttäätodellisia vaikuttamisenmahdollisuuksia (häntulee ymmärretyksi jakokee, että hän jahänen asiansa onpalaverinkeskipisteenä), hän onosallinen myöskokemuksen tasolla.
Me työntekijät olemme erityisessä roolissa edellytyksien luomisessa – voimme joko mahdollistaatai rajoittaa osallisuutta.
Lue lisää: Osallisuuden ja asiakaslähtöisyyden edistäminen Pirkanmaan VammaisKaste – osahankkeessa. Selvitys. Pikassos.http://files.kotisivukone.com/kastetesti.kotisivukone.com/osallisuus_selvitys_pikassos.pdf

kaaret.png                           113740C9Hohto             7C2693E2:
Kuvat palvelusuunnittelussa –osallisuutta toiminnan tasolla
Asiakkaita kuulevien menetelmien tietoinenmukaan otto asiakastyöhön (palvelusuunnittelu)
Asiakaspalaverikäytäntöjen uudistaminen
\\verkko\Omat\KOSKIMI1\My Pictures\Kuvat palvelusuunnittelussa.jpg
Teoksessa: ”Koen itse olevani tekijä”  Kohti yksilöllistä elämää ja osallisuutta.Vammaispalvelujen valtakunnallinen kehittämishanke. Julkaisupäivä 5.6.2013
Uusi ote työhön
”Kuvallinen palvelusuunnitelmakansio on mielestäni tärkeä saavutus. Vielätärkeämpänä näen omalla kohdallani tapahtuneen näkökulman muutoksen:suhtaudun asiakkaaseen vielä asiakaslähtöisemmin kuin ennen. Työssäni huomioinparemmin asiakkaan oman näkökulman. Konkreettisesti se näkyy siten, ettäpalavereissa menen istumaan asiakkaan viereen, oli mukana kuvakansio tai ei.Kohdistan kysymykseni ja sanani ensisijaisesti asiakkaalle, vasta sitten muilleosanottajille. Pyrin myös tietoisemmin valitsemaan sanani niin, että asiakasymmärtää minua paremmin. Palavereissa asiakas on nykyään keskiössä - eisivuosassa. Tämä näkyy myös asiakkaan uudenlaisena avautumisena, hän kertoopaljon enemmän asioistaan kuin ennen ja ilmaisee omia mielipiteitään.
Kannustan kokeilemaan kuvien käyttämistä asiakastyössä. Kuvakommunikaatiota eitarvitse tuntea etukäteen. Minullekaan se ei ollut ennen tuttua, mutta olen oppinutkohtalaiseksi kuvakommunikoijaksi. Harjoitusta se vaatii, mutta tekee työnpalkitsevammaksi. ”
Anna Tähtinen, sosiaalityöntekijä, Nurmijärven kunta.Teoksessa: ”Koen itse olevani tekijä”  Kohti yksilöllistä elämääja osallisuutta. Vammaispalvelujen valtakunnallinenkehittämishanke. Julkaisupäivä 5.6.2013