TOIMINTAKYVYNEDISTÄMINENJA KOTIKUNTOUTUS
Kotka Vellamo 16.9.2014
Mitä toimintakyky on?
Kykyä selviytyä päivittäisistä toiminnoista ja elämän haasteista
Fyysinen (ADL, IADL)
Psyykkinen (kognitio, mieliala, elämänhallinta)
Sosiaalinen (sosiaalinen verkosto, yksinäisyys, sosiaalinenaktiivisuus)
Riippuvaista ihmisen omista kyvyistä ja motivaatiosta sekä myösympäristön mahdollisuuksista ja sosiaalisesta tuesta
Toimintakyvyn heikentyminen
Patologia  (sairaus, esim. nivelrikko)
-> Fysiologiset vauriot  (esim. lihaskato)
-> Toiminnan rajoitus  (esim. hidastunut kävely)
-> Toiminnan vajaus  (vaikeudet ADL-toiminnoissa)
Akuutti   ”katastrofaalinen” heikentyminen
Kuntoutuksen vaikutukset näkyvät nopeasti
Krooninen tila, progressiivinen heikentyminen
Kuntoutuminen näkyy hitaasti
Toimintakyvyn edistäminen
Tärkeää jokaisen asiakkaan kohdalla
Puutu asioihin ajoissa
Kuntouttava /toimintakykyä edistävä työote!
Asiakkaan omatoimisuus!
Auta, ohjaa, älä passaa
Kannusta ja kehu, motivoi!
Anna aikaa asiakkaalleAsiakkaan omat tavat ja voimavarat tärkeitä
Mummon_kahvipaussi[1].jpg
Toimintakyvyn edistämistä
Liikkuminen osa päivittäistä toimintaa
Kävely ja alaraajojen lihasvoimien harjoittaminen!
Päivittäisillä käynneillä liikkumisen harjoittamista yksinkertaisillaohjeilla esim. tuolista ylösnousu
Ei vaadi paljoa aikaa
Pienikin liike on hyödyksi -> mitä huonokuntoisempi, sen nopeamminvaikutukset näkyy.
Jatkuva liikkumisen arviointi-> tiedetään mihin asiakas pystyyUlkoilun tärkeys
mummo_kruisaa[1].jpg
Muista myös:
Ravitsemuksen seuranta  (D-vitamiini, proteiini)
Apuvälineet
Huomioi kotiympäristö (kaatumisen ehkäisy)
H:\aamujumppafinal22.4.jpg
H:\lihasvoimafinal22.4.jpg
Mitä kotikuntoutus on?
Asiakkaan kotona tapahtuvaa kuntoutusta, jolla tuetaan kotonapärjäämistä ja ylläpidetään / parannetaan toimintakykyäkokonaisvaltaisesti
Yhteistyössä omaisten ja kotihoidon kanssa
Asiakkaina mm. kotihoidon ja omaishoidon asiakkaita, sairaalastakotiutuvia, ”raihnaisia” kuntalaisia
Monimuotoista
Kotikuntoutusta voi toteuttaa myös lähihoitaja
Tutkitusti vaikuttavaa
Kotikuntoutuksen toteutus
Suunnitellaan yksilöllisesti, lähtökohtana asiakkaan toiveet jatavoitteet
Vaikuttavuutta arvioidaan toimintakykymittareilla, testauksetalussa ja lopussa
Kotikuntoutusjaksot 5 – 15 kertaa, 1 – 3 kertaa viikossa.Käyntikerran kesto 30 min – 1,5 h.
Kotikuntoutus käytännössä
Kävelyn ja tasapainon harjoittelua
Liikeharjoittelua välineitä apuna käyttäen
Ulkoilua, porraskävelyä
Polkulaite
ADL-toimintojen harjoittelua
Motivointia omatoimiseen harjoitteluun ja liikkumiseen
Psyykkisen ja sosiaalisen toimintakyvyn kuntoutus
Toimintakyvyn ylläpysyminenkotikuntoutuksen jälkeen?
Asiakas voi jatkaa kuntoutusta esim. ryhmässä
Ohjataan omat harjoitteet asiakkaalle
Asiakkaan, omaisten ja kotihoidon henkilökunnan sitoutuminenharjoittelun jatkumiseen
Asiakkaan motivointi ja kannustaminen liikkumiseen ja omatoimiseenharjoitteluun
Tarvittaessa tehdään harjoituksia asiakkaan kanssapäivittäisten käyntien aikana
Toimintakyvyn ylläpysyminenkotikuntoutuksen jälkeen?
Kuntouttamisen jatkaminen toimintakykyä edistävällä työotteellatärkeää
Kuntoutuksen tulokset vanhuksilla näkyvät vasta puolen vuodenharjoittelun jälkeen
Jatkuva arviointi
Uusi kotikuntoutusjakso vuosittain tai useammin
KIITOS!
Mummo_jumppaa-468x163[1].jpg