Peruskoulun tukiammatinvalinnassa
Vanhemman rooli nuorten ammatinvalinnassa
5.5.2014 Tredu, Sammonkatu
Matilda Sorsa (Hatanpään koulu)
Ammatinvalinta – mistäkannattaa aloittaa?
1. Taidot ja kiinnostuksen kohteet
Mikä on nuorelle tärkeää?
Missä nuori on hyvä?
Harrastukset, lempiaineet koulussa
Käytännönläheistä vai teoreettista?
2. Mahdollisuudet
Mihin on mahdollista päästä?
Mikä ala sopii taitoihin ja kiinnostuksen kohteisiin?
3. Päätöksenteko
Loppuelämän päätös vai etappi seuraavaa päätöstä varten?
Mitä vaihtoehtoja on?
Kuka päätöksen tekee?
Oppilaanohjaus ammatinvalinnantukena
Oppimisen ohjaus
Kasvun ja kehityksen tukeminen
Ura- ja jatko-opintojen ohjaus
Työelämään tutustuminen
Työelämätaidot
Yhteisvalinta
Kaikki valmistavat ammatinvalinnan kysymyksiin liittyviinvalmiuksiin, joita nuori päätöksen edessä tarvitsee!
Työelämätiedon kerääminen
Oppilaan ja huoltajan apuna
Koulujen opot
itsetuntemus ja koulutustietous, valintaprosessi
jatko-opintopäivät, myös iltatilaisuus vanhemmille
Koulujen opettajat
omaan aineeseen liittyvä tieto jatko-opinnoista ja opiskelusta
Sukulaiset ja tuttavat
kokemukset
Media ja netti
ajantasainen tieto, mainokset, sosiaalinen media
Hyödyllisiä linkkejä
Toponetti.fi (Tampereen seudun ohjaussivusto)
Ammattipolku.fi (Polkuja erityistä tukea tarvitseville Pirkanmaalla)
Kovat Koot
Kuuntele
Keskustele
Kiinnostu
Kunnioita
Kannusta
Kysele ja Kyseenalaista
Kiritä
Yhteishaku 2015
Hiihtoloman jälkeen
1-5 hakutoivetta
 Nuoren valinta – vanhempien kuuleminen
Pisteytykset ja tarkemmat ohjeet oman koulun opolta
HUOM! Muuttuneetvalintaperusteet yhteishaussa
Peruskoulun päättämisvuonna tai esim. ammattistartin taikymppiluokan jälkeen hakevat +6 p.
Ei vielä opiskelupaikkaa 2. asteella +8 p.
Mahdollisiin pääsykokeisiin kutsutaan KAIKKI hakijat (max.10 p.)
Lukion jälkeen ei voi hakea peruskoulupohjaisille linjoille
Ammatillisen tutkinnon tai korkeakoulututkinnonsuorittanut ei voi hakea yhteishaussa (aikuiskoulutuksiinomat valintaperusteensa)
Muita valintaperusteita: 1. hakutoive +2 p., yleinenkoulumenestys max. 16 p., painotettavat arvosanat max. 8 p.,sukupuoli hyvin sukupuolittuneilla aloilla, harrastuneisuus jaurheilumenestys tietyillä aloilla, työkokemus.
KIITOS!
matilda.sorsa@tampere.fi