Kiinni tupakkaan
Tupakointi vie elinvoimaa
* Keskustelunaiheita
* Tehtävät:
Hyvän olon taulu
Keskusteluaiheita
Mitkä ovat yleisimpiä terveyden haittavaikutuksia?
Mikä näkyy ensimmäisenä?
Miten keuhkoista huomaa, että ne voivat paremmintai huonommin? Tunnistaako tupakkayskän? Mitähaittoja tupakkayskästä on?
Onko tupakoitsija hitaampi urheilija? Väsyykötupakoitsija helpommin?
Mitä muita suorituskykyä heikentäviä vaikutuksiatupakalla on? Saako tupakan kellastuttamia hampaitakoskaan valkoisiksi?
Minkä ruuan tupakoitsija haluaisi maistaa paremmin?
Onko tupakoitsija tietoinen tupakan vaikutuksestaseksiin?
Mitä vaikutuksia erektiohäiriöllä onseurustelusuhteeseen?
Hyvän olon taulu
Jokainen miettii aiheita, mistä hyvä olosyntyy. Ryhmäläiset tekevät itselleen hyvänolon taulun, johon voi kuvin ja sanoin laittaaasioita, joista tulee hyvä olo.
Kuvia voi hakea netistä tai lehdistä. Asioita voiesittää myös piirtämällä tai kirjoittamalla.
Hyvän olon taulu esitellään muulle luokalle jahyvän olon lähteitä vertaillaan.
Miksi tietystä asiasta tulee hyvä olo? Onkojokin asia ylitse muiden, mikä tuottaa kaikillehyvää oloa?