Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
J.Liisanantti
Anestesiologian ja tehohoidon erikoislääkäri
OYS Tehohoito
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Kriittisesti sairas?
Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen
Miksi joku on kriittisesti sairasheräämössä?
Kriittisesti sairaan potilaan hoidossakäytettäviä metodeja
Verikaasuanalyysi
Keuhkovaltimokatetri
Elintoimintojen tukihoidot
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Kriittisesti sairas?
Kriittisesti sairaana voidaan pitää potilasta,jolla on yksi tai useampi henkeä uhkaavaelintoimintahäiriö
Elintoimintahäiriön tulee olla hoidettavissa/sentulee olla ohimenevä
Vrt st.premortem acuta
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Kriittisesti sairaan potilaan tunnistaminen
Hengitys
Hengitysfrekvenssi, happisaturaatio, hengitystyö
Verenkierto
Pulssitaajuus, pulssipaine, verenpaine
p>map
Diureesi
Tajunta
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Miksi joku on kriittisesti sairas pitää leikata?
Trauma
Sepsis (maha)
Pre-eklampsia
RAAA
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Miksi joku on kriittisesti sairas heräämössä?
-Leikkauksessa potilaalle tulee
-Neuroendokriininen stressireaktio
-Tulehduksen välittäjäaineita vapautuu
-Vasodilataatio, sydänlihaslama, hyytymistekijöidenaktivoituminen, katekoliamiinien pitoisuuksien nousu
-Neste- ja elektrolyyttihäiriöitä
-Anemia, hyytymistekijävajetta
-Hypotermia
-Postoperatiivisessa tilanteessa potilas onyleensä huonommassa kunnossa kuin ennenleikkausta.
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Miksi joku on kriittisesti sairas heräämössä?
-Preoperatiivinen valmistelu
-hemodynamiikka
-Anemia ja hyytymisstatus
-Kanylointi, puudutukset
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Verikaasuanalyysi
Kertoo veren happi ja hiilidioksidiosapaineet
Kertoo metaboliasta (hapen tarjonnanriittävyys)
Jos happea ei riittävästi tarjolla kudoksiin,energiametabolia menee maitohappokierrolle
pH laskee
BE menee miinuksille
Potilas yrittää kompensoida hyperventiloimalla
Milloin?
Hypovolemia, sepsis/SIRS, sydämen pumppausvaje
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Verikaasuanalyysi
Toistuvat mittaukset antavat trendin, onkopotilas paranemassa vai ei
Toistuvat mittaukset ovat turhia koska
Kaikki maksaa
Infektioriski
Käytettävissä on hengitysfrekvenssi,happisaturaatiomittaus ja etCO2 hengityksenarvioimiseksi
Verenkiertoa voi arvioida epäsuorasti
Diureesilla, kapillaarireaktiolla,
 p vs.map
 cvp x p / map
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Keuhkovaltimokatetri miksi?
Saadaan mitattua sydämen minuuttivirtaus
Miksi?
Saadaan mitattua kiilapaine
Miksi?
Saadaan mitattua sekoittuneen laskimoverenhappisaturaatio
Miksi?
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Keuhkovaltimokatetri
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Keuhkovaltimokatetri
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Keuhkovaltimokatetri eihoida/paranna/pelasta potilasta
Se voi kyllä tappaa potilaan
CI/CO –arvo on aina suhteutettavatilanteeseen
Kiilapaine on hyvä mittari kertomaankeuhkovaltimon kiilapaineesta, mutta se eikerro potilaan nesteen tarpeesta
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Hengitys
Tavallisin elintoimintahäiriö
Kompensaatio
Lisääntynyt hengitystyö
Tarve hyperventiloida
»Asidoosi
»Hyperventiloidessa kuoleentilan ventilaatio kasvaa
Huonontunut mekaniikka, kompliassi
»Esim pöhö, kipu
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Hengitys
Pari ventilaattorimuistisääntöä
Kertahengitystilavuus on 6-8ml/kg
Minuuttiventilaatio säädetään frekvenssillä
»Huomioitava I:E-suhde, jonka tulisi olla 1:2-1:1,5
Jokainen potilas ansaitsee 5H2Ocm PEEP:n
»Säädä PEEP niin että SpO2 yli 92%
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Verenkierto
Pumppausvajaus
CI/CO matala, asidoosi, huono diureesi, laktatemia,matala rr
Optimoi esikuorma
»Täyttö
Optimoi jälkikuorma
Aloita lääkitys
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Matala verenpaine
Hypovolemia
SIRS
Pumppausvajaus
Lääkitys
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Matala verenpaine
NA on alfareseptori agonisti
Supistaa verisuonia
Käytetään verenpaineen nostamiseen jos vasodilataatio
Erittäin huono lääke hoitamaan
»Hypovolemiaa
»Vasemman kammion pumppausvajausta
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Munuaisten akuutti toiminnan vajaus
Diureesia ei tule jos
Prerenaalinen vika
»Hypotensio, alentunut sydämen minuttivirtaus
»Vasokonstriktio
Renaalinen vika
»Akuutti munuaisvaurio
Postrenaalinen vika
»Virtsanjohdinten tukos/vamma
»Katetrin tukos/vamma
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Munuaisten akuutti toiminnan vajaus
Mitä jokainen munuainen haluaa?
Riittävää verenpainetta
»Map 60-70
Riittävää verenvirtausta
»CI >2,5
Riittävää hemoglobiinia
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Munuaisten akuutti toiminnan vajaus
Mitä kukaan munuainen ei halua
Varjoainetta
Furesista silloin kun ei ole verenpainetta ja ylimääräistänestettä VERENKIERROSSA
Ketoriinia/buranaa/z-vitamiinia/furesista silloin kun vointiei ole hyvä
Miksi diureesia ei tule?
Hypovolemia
»Ei parane furesiksella tai NA:lla
»Paranee nesteellä
hypotensio
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Elintoimintahäiriöiden tukeminen
Labroja joiden pitäisi kiinnostaa
verikaasuanalyysi
Antaa trendin potilaan voinnista
»Laktaatti antaa paljon informaatiota
1pop crp ei kerro mitään
TNI määritys herkkä, mutta nouseva trendi ei olehyvästä
Maksaentsyymien 5-10x nousu /vrk
Kuka pystyy tulkitsemaan thx-kuvankäytettävissä olevalla ohjelmalla jamonitorilla?
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Tehohoitopotilas heräämössä, ongelma?
Kyllä
Niukasti tehohoitajia ja tehohoitolääkäreitä
Niukasti rutiinia
Niukasti välineitä
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Tehohoitopotilas heräämössä, ongelma?
Ei
Heräämö- ja anestesiahoitajia yllin kyllin
Kyky reagoida nopeasti, improvisoida ja tehdätyötehtäviä, jotka eivät ole täysin tuttuja
Salin anestesialääkäreitä
Kyky reagoida nopeasti, improvisoida ja tehdätyötehtäviä, jotka eivät ole täysin tuttuja
Kriittisesti sairaan potilaanhoitaminen
Tehohoitopotilas heräämössä, ongelma?
Ei
Jos muistetaan olla hättäilemättä
Jos muistetaan käyttää järkeä
»Mikä potilasta vaivaa?
Jos muistetaan tehdä yksi asia kerrallaan
Ratkotaan yksi ongelma kerrallaan
Jos muistetaan tarvittaessa kilauttaa kaverille
Jos muistetaan että kaikille potilaille on olemassaoikea hoitopaikka