aalto_HSE_eng.jpg
Johdanto yritysverotukseen
OTK / OTM Ilkka Lahti
Syksy 2014
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
2
2
Yritystulo
Yritystulon pääomatulo-osuus erotetaan yritystoimintaasidotun varallisuuden perusteella
Laki varojen arvostamisesta verotuksessa (nettovarallisuus)
Yritystuloa kolmessa eri muodossa
yksityinen liikkeen- ja ammatinharjoittaja (toiminta omissa nimissäilman yhtiötä / toiminimi)
henkilöyhtiöt (ay, ky)
yhteisö (oy, osuuskunta)
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
3
3
Tulolähteet ja tulolajitYksityinen elinkeinonharjoittaja
POT
AT
Tulolähteet
Tulolajit
0/10/20 %
KOM osakkeiden ja kiinteistöidenluovutusvoitot
EVL
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
4
4
Tulolähteet ja tulolajitHenkilöyhtiöt
TVL
EVL
MVL
POT
AT
Tulolähteet
Tulolajit
20 %  elv-tulolähteen
varoista
Elinkeinoyhtymässämahdollisettulolähteiden tappiot
vahvistetaanyhtymälle (TVL 16.2 §)
Verotusyhtymässä mahdollisetMVL ja TVL tulolähteiden tappiotjaetaan osakkaille (TVL 15 §)
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
5
5
Tulolähteet ja tulolajitYhteisöt (esim. osakeyhtiö)
TVL
EVL
MVL
POT
AT
Tulolähteet
Tulolajit
8 % osakkeen
matemaattisesta
arvosta
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
Oy
Kuolinpesä
Ay / Ky (henkilyhtiö)=
Elinkeinoyhtymä ja
verotusyhtymä
Luonnollinen
henkilö
Tulo jaettava aina
pääomatuloihin
 tai ansiotuloihin
(TULOLAJI)
Pot;
vero 28 % (kirja)
Nyk. 30 / 32 %
At;
progressiivinen
EI JAKOA pot / at
(TULOLAJEIHIN)
Yhteisöverokanta
26 % (oppikirja)
Nyk. 20 %
EI verovelvollinen,
Ainoastaan
laskentayksikkö.
Yhtymässä laskettu
tulo verotetaan
yhtymän osakkailla.
TVL
EVL
MVL
Tulojen ja menojen erotus
aina TULOLÄHTEESSÄ
TVL
EVL
MVL
Tulojen ja menojen erotus
aina TULOLÄHTEESSÄ
Tulojen ja menojen erotus
aina TULOLÄHTEESSÄ
TVL
EVL
MVL
Oy
Kuolinpesä
Luonnollinen
henkilö
Tulolähteet ja tulolajit – kertaus
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
7
7
Palkkaa vai yritystuloa?
Maksajalla on velvollisuus todeta
jos palkkaa = ennakonpidätys ja ta:n sotu
jos yritystuloa ja enpe-rekisterissä = ei ennakonpidätystä
riippumaton siitä missä yritysmuodossa toimintaa harjoitetaan
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
8
8
Palkkaa vai yritystuloa…
Työsuhteen tunnusmerkistöä
työnantajan oikeus johtoon ja valvontaan
ta:n suorittama vastike: sairaus- ja loma-ajan palkka, muutedut
ta järjestänyt vakuutukset, välineet ja tarvikkeet, puuttuuyrittäjäriski
toiminta on itsenäistä toiminnallisesti ja taloudellisesti
vastuut, velvoitteet itse kannettava ns. ”yrittäjäriski”
aikaisempi palkkatyösuhde ta:han
mahdollisesti palkattua henkilökuntaa
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
9
Omana kysymyksenä työvoimanvuokraus
Työnantaja luovuttaa palveluksessaan olevantyöntekijän korvausta vastaan suorittamaan toisenteettämää tämän elinkeinotoimintaan liittyvää työtä.
Vuokralleantaja maksaa palkan ja huolehtiityönantajavelvoitteen vaikka työn johto vuokralleottajalla
Edellyttää aitoa yritystoimintaa
Ei yhdenmiehenyhtiössä yrittäjän työpanoksen vuokraamista
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
10
10
Yritysmuotojen verotus
Toiminimen perustaminen helppoa ja nopeaa
Veroilmoitus toimitetaan omalla lomakkeella, mutta verotushenkilöllä
Avoin yhtiö /kommandiittiyhtiö perustetaan erikseen
Veroilmoitus omalla lomakkeella
Yhtiön voitto jaetaan verotettavaksi vastuunalaisilleyhtiömiehille, at/pot –jako
Osakeyhtiön perustaminen vaatii pääoman
Yhtiön ja osakkaiden varallisuuspiiri erillisiä
Yhtiön veroilmoitus omalla lomakkeella
Osakeyhtiötä verotetaan itsenäisesti yhteisöverokannalla
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
11
11
Voitonjako eri toimintamuodoissa
Toiminimi
voidaan ottaa verovapaita yksityisottoja
ei voi maksaa palkkaa toiminimen haltijalle
Verotus yhtiömiehellä (at/pot –jako)
0 % / 10 % / 20 % evl-nettovaroista (oppikirja 10 / 20 %)
Ay/Ky
voidaan ottaa verovapaita yksityisottoja
yhtiömiehille voidaan myös maksaa palkkaa
Verotus osakkaalla (at/pot –jako)
20 % evl-nettovaroista
Oy
ei voida laillisesti ottaa yksityisottoja  peitelty osinko
voidaan nostaa palkkaa
voidaan nostaa osinkoja (at/pot –jako)
8 % yhtiön nettovaroista (oppikirja 9 %)
Nettovarallisuuden kaikki yrityksen varat ja velat
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
12
12
Esimerkki 1
PALKANSAAJA
 
 Bruttotulot37 000
 Ansiotulo vähennysten jälkeen35 000
 
Ansiotulon progressiivinen vero 22,5 % / 35 000       8 294 
 
Vero yhteensä  8 294
Kaikissa esimerkeissä on oletettu, että henkilö asuu Helsingissä ja kuuluu kirkkoon.
Veron määrät on laskettu suoraan ilman erityisiä vähennyksiä www.vero.fi sivulla olevallaveroprosenttilaskurilla (2014), ja veroprosentti on laskurin ilmoittama.
Palkasta menee perusprosentin lisäksi työeläkevakuutusmaksu ja työttömyysvakuutusmaksu.
Esimerkit eivät ole täysin vertailukelpoisia, sillä tietyissä tilanteissa yritystoimintaan sidotunvarallisuuden määrä vaihtelee. Palkansaajalta ei edellytetä toimintaan sidottua varallisuutta!
Ay ja KY sekä osakeyhtiö voivat maksaa yrittäjälle myös palkkaa, mikä vaikuttaa verotuksen tasoon.
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
13
13
Esimerkki 1b
PALKANSAAJA
 
 Bruttotulot 137 000
 Ansiotulo vähennysten jälkeen 135 000
 
Ansiotulon progressiivinen vero 40,5 % / 135 000    54 120 
 
Vero yhteensä   54 120  
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
14
14
Esimerkki 2
TOIMINIMI 
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 35 000
Pääomatuloa 20 % x 40 000   8 000
Ansiotuloa 35 000 – 8 000 27 000
Pääomatulon vero 30 % x 8 000     2 400
Ansiotulon vero 17 % x 27 000      4 508
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   6 908
 
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
15
15
Esimerkki 2 b
TOIMINIMI 
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 1 000 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Pääomatuloa 20 % x 1 000 000(n. 680 000 riittäisi)    135 000
Ansiotuloa                0
Pääomatulon vero 30/32 % x 135 000      42 200
Ansiotulon vero                   0 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ      42 200
 
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
16
16
Esimerkki 2 c
TOIMINIMI 
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Pääomatuloa 20 % x 40 000    8 000
Ansiotuloa 135 000 – 8 000127 000
Pääomatulon vero 30 % x 8 000      2 400
Ansiotulon vero 39,5 % x 127 000     50 125 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ  52 525
 
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
17
17
Esimerkki 3
TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 35 000
Puoliso APuoliso B
Pääomatuloa ½ x 8 000  4 000  4 000
Ansiotuloa ½ x 27 00013 50013 500
Pääomatulon vero 30 % x 4 000    1 200  1 200
Ansiotulon vero 6 % x 13 500       770     770
Verot ovat yhteensä     1 970  1 970
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ     3 940
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
18
18
Esimerkki 3 b
TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 1 000 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Puoliso APuoliso B
Pääomatuloa ½ x 135 000  67 500  67500
Ansiotuloa            0          0
Pääomatulon vero 30/32 % x 67 500    20 600  20 600
Ansiotulon vero 0 % x 0             0           0
Verot ovat yhteensä     20 600  20 600
 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ     41 200
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
19
19
Esimerkki 3 c
TOIMINIMI (puolisoiden harjoittamana)
Elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Puoliso APuoliso B
Pääomatuloa ½ x 8 000  4 000  4 000
Ansiotuloa ½ x 127 00063 50063 500
Pääomatulon vero 30 % x 4 000    1 200   1 200
Ansiotulon vero 30,5 % x 63 500 19 307 19 307
Verot ovat yhteensä   20 507 20 507
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   41 014
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
20
20
Esimerkki 4
AVOIN YHTIÖ 
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on 35 000
Yhtiömies AYhtiömies B
70 % tuloksesta24 500
30 % tuloksesta10 500
60 % nettovarallisuudesta24 000
40 % nettovarallisuudesta16 000
Pääomatuloa 20 % x 24 000   4 800
Ansiotuloa 24 500 - 4 80019 700
Pääomatulon vero 30 % x 4 800 1 400
Ansiotulon vero 12 % x 19 700  2 314
Verot yhteensä 3 714
Pääomatuloa 20 % x 16 000  3 200
Ansiotuloa 10 500 – 3 200  7 300
Pääomatulon vero 30 % x 3 200     960
Ansiotulon vero 1 % x 7 300       54
Verot  yhteensä  1 014 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   4 728
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
21
21
Esimerkki 4 c
AVOIN YHTIÖ 
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on 135 000
Yhtiömies AYhtiömies B
70 % tuloksesta94 500
30 % tuloksesta40 500
60 % nettovarallisuudesta24 000
40 % nettovarallisuudesta16 000
Pääomatuloa 20 % x 24 000    4 800
Ansiotuloa 94 500 - 4 80089 700
Pääomatulon vero 30 % x 4 800  1 400
Ansiotulon vero 35 % x 89 700 31 116
Verot yhteensä32 516
Pääomatuloa 20 % x 16 000  3 200
Ansiotuloa 40 500 – 3 20037 300
Pääomatulon vero 30 % x 3 200     960
Ansiotulon vero 23 % x 37 300  8 410
Verot  yhteensä  9 370 
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   41 886
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
22
22
Esimerkki 5
KOMMANDIITTIYHTIÖ 
Yhtiön elinkeinotoiminnan nettovarallisuus on 40 000
Yhtiön elinkeinotoiminnan tulos on 35 000
Vastuunalainen yhtiömies AÄänetön yhtiömies B
B:n pääomasijoitukselle maksettu korko 20 % x 30 000   6 000
Pääomatuloa 20 % x 30 000   6 000
Ansiotuloa 6 000 – 6 000         0
Pääomatulon vero 30 % x 6 000      1 800
Ansiotulon vero            0
Verot yhteensä     1 800
A:n osuus tuloksesta 29 000
Pääomatuloa 20 % x 10 000  2 000
Ansiotuloa 29 000 – 2 00027 000
Pääomatulon vero 30 % x 2 000     600
Ansiotulon vero 17 % x 27 000  4 508
Verot yhteensä  5 108
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ  6 908
aalto_HSE_eng.jpg
23
Oyj
Oy 1
Oy 2
POT
15 %
vapaata
85 %
verotettavaa
   8 % nettovarallisuudesta Oy 1
75 %
vapaata
25 %
verotettavaa
osinko
POT osingot yhteensä
> 8 % nettovarallisuudesta Oy 1
> 8 % nettovarallisuudesta Oy 2
   8 % nettovarallisuudesta Oy 2
osinko
150.000 asti
25 %
vapaata
75 %
verotettavaa
8 %:n ylimenevä osaAT
Jne…
Osinkoverotus v. 2014 alkaen
15 %
vapaata
85 %
verotettavaa
150.000 ylittävä osa
23
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
24
24
Esimerkki 6
OSAKEYHTIÖ
Yhtiön verotus:
Yhtiön nettovarallisuus on 40 000
Yhtiön verotettava tulo35 000
Yhtiön vero 20 % x 35 000  7 000
Osinkona jaetaan koko voitto28 000
 
Osakkaan verotus:
 Yrittäjähuojennus (verotettavaa POT 25 % ja vapaata 75 %)
 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta
 ja enintään 150 000 €30/32 % x (25 % x 3 200 €) = 240 € (75 % verovapaa)
 
 8 %:n ylimenevästä osasta (24 800)
 75 % veronalaista ansiotuloa  18 600
 (25% verovapaata = 6 200)
Pääomatulon vero 30 % x  800                 240
Ansiotulon vero 11 % x 18 600  1 962
Osakkaan verot ovat yhteensä  2 202
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ     9 202
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
25
25
Esimerkki 6 b
OSAKEYHTIÖ
Yhtiön verotus:
Yhtiön nettovarallisuus on 1 000 000
Yhtiön verotettava tulo   135 000
Yhtiön vero 20 % x 135 000     27 000
Osinkona jaetaan koko voitto108 000
 
Osakkaan verotus:
 Yrittäjähuojennus (verotettavaa POT 25 % ja vapaata 75 %)
 8 % osakkeen matemaattisesta arvosta
 ja enintään 150 000 €30/32 % x (25 % x 80 000 €) = 6 000 € (75 % verovapaa)
 
 8 %:n ylimenevästä osasta (28 000)
 75 % veronalaista ansiotuloa  21 000
 
Pääomatulon vero 30 % x  (25 % x 80 000)           6 000
Ansiotulon vero (13 %)  2 730
Osakkaan verot ovat yhteensä  8 730
KAIKKI VEROT YHTEENSÄ   35 730
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
26
Suora / välillinen omistus
Luonnollinen
henkilö
Osinko-tulo TVL
Oyj
Oy
Tuloluovutus-voitosta*
POT
85 %
POT
8 % nettovarallisuudesta POT,
josta 150.000 € asti 75 % verovapaata
 ja tämän ylittävästä osasta 85 % veronalaista (POT)
> 8 % ylittävästä osasta 75 % veronalaista ATTI
POT 100 %
myyntihinta – hankintahinta(tai HMO)
tulo
Myyntivoitto*
Oy
Oyj
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
27
Suora / välillinen omistus
Oy
Luonnollinen
henkilö
Omistus
100 %
Voitonjako (osinkotulon verotus)
Tulo
100 %
vapaa
Tulo 25 %
vapaa
Oy
Omistus
25 %
Oyj
Omistus
0,025 %
POT
8 % nettovarallisuudesta POT,
josta 150.000 € asti 75 % verovapaata
 ja tämän ylittävästä osasta 85 % veronalaista POT
> 8 % ylittävästä osasta 75 % veronalaista ATTI
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
28
Oy:n ja osakkaan varallisuus
Oy:llä ja osakkaalla oma varallisuus
Yhtiön varoja käytettävä yhtiöjärjestyksen mukaisesti jayhtiön voitto jaetaan verotuksessa avoimena osinkona
Peitelty osinko (70 % ansiotuloa):
1.Rahanarvoinen etu osakasaseman perusteellaolennaisesti poikkeavalla hinnoittelulla
2.Omien osakkeiden lunastus osingosta menevänveron välttämiseksi
28
aalto_HSE_eng_alakulma.jpg
29
Muuta huomioitavaa
Tulon veronalaisuuden ja kulun vähennyskelpoisuudenlisäksi huomioitava
Arvopaperikauppa vain tietyissä tilanteissa elinkeinotoimintaa =vaikutusta tulolähteeseen ja tätä kautta myös kulujenvähennysoikeuteen
Huoneistojen vuokraus pääsääntöisesti TVL toimintaa /  tuloa
Nettovarallisuuden laskennassa eroavaisuuksia = vaikutustapääomatulon määrään
Osakeyhtiöllä nettovaroihin luetaan KAIKKI osakeyhtiön varat
Muissa yhtiöissä vain elinkeinotoiminnan käytössä ollut varallisuus
Yritysmuodon muutos pääsääntöisesti veroneutraali
Tmi > ay / ky > Oy, AY / Ky > tmi (ei kuitenkaan oy > ky / ay)