xkansi_tk_kayttaytymis
Luku- ja tenttivihjeet 1
Eero SalmenkiviOpettajankoulutuslaitos
rgb-vaaka-logo
Luento 1, artikkelit
Artikkeleista tämän luennon yhteydessä luettaviksi sopii:
Tomperi , Tuukka: Elämänkatsomustiedontiedetaustasta (katsomuksen käsite ET:tämäärittämässä)
Sakaranaho, Tuula & Salmenkivi, Eero 2009.Tasavertaisen katsomusopetuksen haasteet:pienryhmäisten uskontojen ja elämänkatsomustiedonopetus Suomessa. Teologinen aikakauskirja 114 (5),450–470. (Katsomusopetuksen mallin ongelmia)
Salmenkivi, E. 2003. Elämänkatsomustiedon rajoilla.Teoksessa Elo P., Heinlahti K. & Kabata, M. (toim.)Hyvän elämän katsomustieto: Feto ry:n vuosikirja2003, 32-40. Helsinki: Feto. (katomusopetuksenkäsitteestä)
rgb-vaaka-logo
Luento 1, tenttikysymykset
Kysymyksiä tästä aihepiiristä, esim:
1.Katsomusopetuksella on elämänkatsomustiedon didaktiikanperuskurssilla tarkoitettu opetusta, joka oppilaan omasta maailmastalähtien antaa moraali- ja identiteettikasvatusta sekä opettaa erilaisiakulttuuriin, uskontoihin ja katsomuksiin liittyviä asioita. Millaisia erilaisiamalleja katsomusopetuksessa on ja on ollut käytössä maailmalla jamiten niitä on perusteltu? Esitä oma perusteltu ratkaisuehdotuksesi,miten katsomusopetus pitäisi Suomessa järjestää tulevaisuudessa.
2.Kurssilla on esitelty erilaisia katsomusopetuksen malleja. Arvioi niitäihmisoikeusnäkökulmasta.
3.Mitä maailmankatsomuksella elämänkatsomustiedon opetuksessatarkoitetaan? Mitä pidät tärkeimpinä maailmankatsomusten luokittelunperusteina?