pohja
YLEISPREESENS
1
pohja
2
1.It rains a lot in Ireland.                 2.  It’s raining.
Irlannissa sataa paljon.                     Ulkona sataa.
Yleispreesens ilmaisee yleistä totuutta, ei mitä tapahtuuparhaillaan.
Kestopreesens ilmaisee, mitä tapahtuu parhaillaan.
Miksi englannin kielessä on kaksi preesensiä?
Suomenna lauseet.
pohja
3
Yleispreesensin muodostus
tiedän, tiedät, tietää,
tiedämme, tiedätte, tietävät
I/you/we/they know
she/he knows
Vertaa suomen ja englannin päätteitä preesensissä.Miten englannin yleispreesens muodostetaan?
pohja
4
verbi on perusmuodon kaltainen eli päätteetönkaikissa muissa persoonissa paitsi yksikön 3.persoonassa:
know
yksikön 3. persoonassa on s-pääte:
knows
Yleispreesensin muodostus
pohja
5
1. flyflies
2. buryburies
3. pushpushes
4. vexvexes
5. matchmatches
6. gogoes
7. vetovetoes
S-pääte ja oikeinkirjoitus
Mitä muutoksia s-pääte aiheuttaa?
pohja
6
konsonantin jälkeinen  i, ja pääte on -es:  tries
suhuäänteen jälkeen pääte on -es:  teaches
o-päätteisen verbin jälkeen pääte on myös -es:  echoes
Huom. vokaalin jälkeinen y  ei muutoksia:  plays
S-pääte ja oikeinkirjoitus
pohja
7
1. I/you/we/they don’t care.
2. She/he doesn’t care.
3. We want nothing.
4. Nobody lives here.
5. You are not serious.
Kielteinen yleispreesens
Mitä havaintoja voit tehdä do-apuverbin käytöstä?
pohja
8
1.kaikissa muissa persoonissa don’t + perusmuoto
2.yksikön 3. persoonassa doesn’t + perusmuoto
3.pääverbi seuraa perusmuodossa
4.jos lauseessa on jo jokin kieltosana, verbistä ei tulekieltomuotoa
5.olla-verbin kanssa ei do-apuverbiä
Kielteinen yleispreesens
pohja
9
Let’s practise: Sano se englanniksi.
1. Raha ei kasva puissa.
    Money doesn’t grow on trees.
2. Lapset eivät ymmärrä tätä.
    Children don’t understand this.
3. Kukaan ei tiedä ikääni.
    Nobody knows my age.
pohja
10
Let’s practise: Sano se englanniksi.
4. Roy ei pidä suklaasta.
    Roy doesn’t like chocolate.
5. Minä en usko sinua.
    I don’t believe you.
6. Nämä matkalaukut eivät ole meidän.
    These suitcases aren’t ours.
pohja
11
1. What do I/you/we/they need?
2. What does s/he need?
3. Who needs more time?
4. Which jeans look the best?
5. Why are you late?
Yleispreesensin kysymys
Mitä havaintoja voit tehdä do-apuverbin käytöstä?
pohja
12
1.apuverbi ennen subjektia
2.apuverbi on do kaikissa muissa persoonissa
3.paitsi does yksikön 3. persoonassa
4.pääverbi seuraa aina perusmuodossa
5.apuverbiä do/does ei tarvita, kun kysymyssana onlauseen subjekti tai sen osa
6.olla-verbin kysymyksissä ei käytetä do-apuverbiä
Yleispreesensin kysymys
pohja
13
Let’s practise: Sano se englanniksi.
1. Mitä tämä tarkoittaa?
    What does this mean?
2. Mitä sinä tarkoitat?
    What do you mean?
3. Miksi ihmiset inhoavat käärmeitä?
    Why do people hate snakes?
pohja
14
Let’s practise: Sano se englanniksi.
4. Kuinka usein tapaat sukulaisiasi?
    How often do you meet your relatives?
5. Kuka haluaa lisää kakkua?
    Who wants more cake?
6. Missä minun nyrkkeilyhansikkaani ovat?
    Where are my boxing gloves?