xkansi_tk_kayttaytymis
Luku- ja tenttivihjeet 6
Eero SalmenkiviOpettajankoulutuslaitos
rgb-vaaka-logo
Luento 6, artikkelit
Paras materiaali tähän osioon ovat voimassaolevat OPS-perusteet,
Tulevien (2016) OPS-perusteiden luonnokset sekä
OPS:n rakennetta käsittelevät diat
Aihepiiriä käsittelee artikkeleista ”Oheiskirjallisuudessa”oleva Salmenkivi (2004) Elämänkatsomustieto peruskoulunOPS-perusteissa.
rgb-vaaka-logo
Luento 6, tenttikysymyksiä teema-alueistayleensä
Esittele teema-alueet, joihin elämänkatsomustietoperusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa jakautuu.Luonnehdi kuhunkin teema-alueeseen liittyen tavoitteita, joitapidät sen opetuksessa tärkeimpinä.
Valitse yksi teema-alueista, joihin elämänkatsomustietoperusopetuksen opetussuunnitelman perusteissa jakautuu.Selvitä, mitä pidät kyseisen teema-alueen tärkeimpinäkysymyksinä ja kerro miksi ne ovat tärkeitäelämänkatsomustiedossa. Luonnehdi teema-alueeseen liittyentavoitteita, joita pidät itse sen opetuksessa tärkeimpinä.
rgb-vaaka-logo
Luento 6, tenttikysymysten analyysia
Esittele teema-alueet, joihin elämänkatsomustieto perusopetuksenopetussuunnitelman perusteissa jakautuu. Luonnehdi kuhunkin teema-alueeseen liittyen tavoitteita, joita pidät sen opetuksessa tärkeimpinä.
2006: Teemat oli osattu hyvin. Tavoitteiden muotoileminen olivaikeampaa. Suvaitsevaisuus oli ehkä selkein seikka, jota olisi voinutesittää tavoitteena, mutta joita ei juuri ollut:. Itsetuntemuksessa jakulttuuri-identiteetissä sekä identiteetin kehittyminen että kulttuurientuntemusta olisivat olleet hyviä tavoitealueita. Yhteisössä jaihmisoikeuksissa demokratia ym. aika vähällä (ihmisoikeudet hyvin).Ihminen ja maailmassa kestävä kehitys oli hyvin, mutta kosmologiset(luonnollinen–yliluonnollinen ym.) harvoin mukana.
2011: Teemat (ihmissuhteet ja moraalinen kasva, itsetuntemus jakulttuuri-identiteetti, yhteisö ja ihmisoikeudet, ihminen ja maailma) oliosattu huterasti. Se, että nimityksissä on pientä horjuvuutta, ei oleratkaisevaa, mutta koska teemat joka tapauksessa kietoutuvat yhteen,merkitsi erhe tässä helposti myös vajavaista tavoitteiden asettelua.Usein tavoitteita tosin oli muotoiltu varsin ansiokkaasti. Joskus oli kyllävaikea erottaa, mikä oli teeman kuvailua ja mikä tärkeimpinä pidettyjätavoitteita.