Englanti: aikamuodot
Normipreesensrakastaa= to love
Minä
Sinä
Hän         , se
Me
Te
He
I
You
She, he, it
We
You
they
love
love
loves
love
love
love
C:\Users\isoisilj\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1W08RYWD\MC900293192[1].wmf
C:\Users\isoisilj\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MCGE05F\MC900293194[1].wmf
Ainoa muistettava asia: yksikönkolmannen -s
Kestopreesens: tapahtuu NYTsyödä = to eat
Minä
Sinä
Hän         , se
Me
Te
He
I
You
She, he, it
We
You
they
am eating
are eating
is eating
are eating
are eating
are eating
C:\Users\isoisilj\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\1W08RYWD\MC900293192[1].wmf
C:\Users\isoisilj\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\3MCGE05F\MC900293194[1].wmf
Muistettava asia: be-apuverbi +pääverbiin -ing
Preesens: kysymyksetrakastaa= to love
Do
Do
Does
Do
Do
Do
I
you
she, he, it
we
you
they
love
love
love
love
love
love
Muista: Hänelle does, muille do+
kuka + tekemisen perusmuoto
him/her?
him/her?
him/her?
him/her?
him/her?
him/her?
Him:
Rakas-tetaanpoikaa
Her:
Rakas-tetaantyttöä
Preesens: väite -> kieltorakastaa= to love
do
do
does
do
do
do
I
you
she, he, it
we
you
they
love
love
love
love
love
love
Väitteessä: Hänelle does, muilledo +
kuka + tekemisen perusmuoto
Kiellossa: lisää do/doesn:njälkeen not
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
Him:
poikaa
Her:
tyttöä
not
not
not
not
not
not
Imperfekti (eilen)rakastaa= to love
 
I
You
She, he, it
We
You
they
loved
loved
loved
loved
loved
loved
Säännölliset verbit: lisää -ed
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
Imperfekti (eilen)syödä = eat, ate, eaten
 
I
You
She, he, it
We
You
they
ate
ate
ate
ate
ate
ate
Epäsäännölliset verbit: käytäulkoa opeteltua toista muotoa
Imperfekti: kysymyksetrakastaa= to love
Did
Did
Did
Did
Did
Did
I
you
she, he, it
we
you
they
love
love
love
love
love
love
Did + kuka + tekemisenperusmuoto
him/her?
him/her?
him/her?
him/her?
him/her?
him/her?
Him:poikaa
Her:
 tyttöä
Tää onhelppo!
Imperfekti: väite -> kieltorakastaa= to love
did
did
did
did
did
did
I
you
she, he, it
we
you
they
love
love
love
love
love
love
Väitteessä: did + tekemisenperusmuoto
Kiellossa: lisää did:n jälkeennot
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
Him:poikaa
Her:
 tyttöä
not
not
not
not
not
not
Perfekti (on tehnyt)pussata = to kiss
I
You
She, he, it
We
You
they
kissed
kissed
kissed
kissed
kissed
kissed
Säännölliset verbit: muille have,hänelle has
+
Verbiin -ed
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
have
have
has
have
have
have
Perfekti (on tehnyt): epäsäännöllisetsyödä = eat, ate, eaten
 
I
You
She, he, it
We
You
they
eaten
eaten
eaten
eaten
eaten
eaten
Säännölliset verbit: muille have,hänelle has
+
verbistä ulkoa opeteltu 3.muoto
have
have
has
have
have
have
Perfektin kieltomuoto( ei ole tehnyt)pussata = to kiss
I
You
She, he, it
We
You
they
kissed
kissed
kissed
kissed
kissed
kissed
Säännölliset verbit: lisää nothave/has:n jälkeen +
verbin 3. muoto
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
have
have
has
have
have
have
not
not
not
not
not
not
Pluskvamerfekti (oli tehnyt)pussata = to kiss
I
You
She, he, it
We
You
they
kissed
kissed
kissed
kissed
kissed
kissed
Säännölliset verbit:
had
+
Verbiin -ed
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
had
had
had
had
had
had
Pluskvamperfekti (oli tehnyt): epäsäännöllisetsyödä = eat, ate, eaten
 
I
You
She, he, it
We
You
they
eaten
eaten
eaten
eaten
eaten
eaten
Epääännölliset verbit: had
+
verbistä ulkoa opeteltu 3.muoto
had
had
had
had
had
had
Pluskvamperfektin kieltomuoto( ei ollut tehnyt)pussata = to kiss
I
You
She, he, it
We
You
they
kissed
kissed
kissed
kissed
kissed
kissed
Säännölliset verbit: lisää nothave/has:n jälkeen +
verbin 3. muoto
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
him/her
not
not
not
not
not
not
had
had
had
had
had
had
NOW YOU KNOW!!!
Well done!
C:\Users\isoisilj\AppData\Local\Microsoft\Windows\Temporary Internet Files\Content.IE5\24A1N6IR\MM900234763[1].gif