KIRJASAMPO
Tampere 21.9.2009
Mikä?
Yhteisöllisiä ominaisuuksia jasemanttista webiä hyödyntäväkaunokirjallisuusaiheinenverkkopalvelu
Tiedonhaun apuväline
Kuka? Kenelle?
Turun kaupunginkirjasto
Palvelun sisällöt, koulutus, tiedotus
Vaasan kaupunginkirjasto ja KITKA –projekti
Kirjailijatieto
Kirjastot.fi
Käyttöliittymä, palvelun ylläpito
TKK
Semanttiset työkalut ja tekninen tuki
BTJ
Uutuustiedot
Opetusministeriö
Rahoitus
Kirjastoammattilaisille
Kaunokirjallisuuden lukijoille
Opiskelijoille
Miksi?
Sisällönkuvailu
Pitkä häntä
Ontologiat (esim. KAUNO, KOKO)
Kaunokirjallisuuskokoelmat esiin
Kerran tallennettu tieto aina kaikkienkäytössä, hiljaisen tiedon jakaminen
Ulkoisten verkkolähteiden hyödyntäminen
Kirjallisuus ja kirjailijat laajemmassakulttuurikontekstissa
Miten?
Luettelointityökalu Kaunokki-Saha
Kaunokirjallisuuden erityispiirteet huomioivametadataskeema
Pohjana Helmetin kaunokirjallisuusaineisto
Roma –tietokannan sisällönkuvailutiedot
Pikin ja Kainetin tietoja hyödynnetty
Osakohteet
Projektiryhmä tallentanut lähes 16000 novellia
Suosittelujen tallentaminen (sukulaisteokset)
Ulkoisten lähteiden tallentaminen
Semantic auto-completion
Lukija - käyttäjätoiminnot
Monipuoliset haut (fasettihaku, perinteinen)
Arviot (sanalliset, tähdet)
Tägit l. vapaat asiasanat
Kirjallisuusaiheiset keskustelut
Lukijan omat kirjahyllyt
Oma profiili
Kysy kirjastonhoitajalta
Frank-paikannus
Nyt
Teos- ja kirjailijatietojen tallentaminen jatäydentäminen
Arvostelevan kirjaluettelon digitointi
Tiedotus ja koulutus
Käyttöliittymä rakenteillahttp://kauno.kirjastot.fi/
Semanttinen web
Wikipedia semanttisestawebistä
   Humans are capable of using the Web to carry outtasks such as finding the Finnish word for"monkey", reserving a library book, and searchingfor a low price for a DVD. However, a computercannot accomplish the same tasks without humandirection because web pages are designed to beread by people, not machines. The semantic webis a vision of information that is understandableby computers, so that they can perform more ofthe tedious work involved in finding, sharing,and combining information on the web.
Limitations of XML-based Literal Metadata
<artifact>   <id> NBA:H26069:467 </id>   <target> cup and plate </target>   <material> porcelain </material>   <creationLocation> Germany</creationLocation>   <creator> Meissen </creator></artifact>
This metadata cannot answer the following questions:
Find all vessels?
Find all ceramic products?
Find artifacts manufactured in Europe?
Does the city of Meissen manufacture ceramics?
kuppiJaVati
How RDF(S) solves problems of XML and LiteralValues?
<artifact:artifact rdf:about=”&artifact;NBA_H26069_467
       artifact:target_literal="cup and plate"
artifact:material_literal="porcelain
artifact:creator_literal="Meissen
artifact:creationLocation_literal=”Germany”>
   <artifact:target rdf:resource="&artifacts;cups"/>
   <artifact:target rdf:resource="&artifacts;plates"/>
   <artifact:material rdf:resource="&materials;porcelain"/>
   <artifact:creationLocation rdf:resource="&locations;Germany"/>
   <artifact:creator rdf:resource="&actors;Meissen"/>
</artifact:artifact>
kuppiJaVati
NBA_H26069_467
loc:Germany
cups
creationLocation
loc:Germany
loc:partOf
rdfs:subclassOf
vessels
target
target
plates
rdfs:subclassOf
...
...
...
Find all vessels?
Find all ceramic products?
Find artifacts manufactured in Europe?
Does the city of Meissen manufacture ceramics?
Kulttuurisampo