blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Kantasolututkimuksen juridiset jaeettiset ulottuvuudet
Laura Walin
FT, oik. yo
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Kantasolututkimuksen juridiset jaeettiset ulottuvuudet
Kehitysbiologian lyhyt oppimäärä juristeille
Oikeustila Suomessa
Eettistä arviointia
Kantasolututkimuksen hankalat käsitteet
Eurooppalaista oikeusvertailua
Lainsäädännön kehittäminen
Tutkimuskysymyksiä
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Ihmiselämän alkuvaiheet
zygote
primitive streak
embryo_6week
infant
tsygootti
blastokysti5-7 päivää
alkiojuova
14 päivää
sikiö
6 viikkoa
vasta-
syntynyt
blasto
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
kantasoluviljelma
Mitä kantasolut ovat?
Erilaistumattomia soluja
Erilaistumispotentiaali: voivat oikein indusoitunamuodostaa monenlaisia soluja
(Toti), pluri- tai multipotentteja
Alkion sisäsolumassan solut
Sikiön ituradan solut
Aikuisella esimerkiksi hajuepiteelissä,luuytimessä, pieniä määriä useissa kudoksissa
© Väestöliitto
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Mitä kantasoluilla voidaan tehdä?
Solu- ja kudossiirteet
Aivorappeumasairaudet
Selkäydinvauriot
Diabetes
Syövän aiheuttamat vauriot
Lääkekehitys, toksisuustestaukset
Kehitysbiologinen perustieto
Hedelmättömyyshoitojen kehitys
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Mistä kantasoluja saadaan
zygote
blasto
embryo_6week
8CELL12
arnold
Totipotentit solut
Pluripotentit
kantasolut
Multipotentit
kantasolut
8-soluinen
alkio
blastokysti
5-7 päivää
sikiö
6 viikkoa
tsygootti
aikuinen
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Terapeuttinen kloonaus
thera_diagram2
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Lainsäädäntö Suomessa I
Yleiset ihmisoikeussopimukset
Kirjoitettu ennen kantasolujen löytymistä, vaikea soveltaa
Suomen perustuslaki 731/1999
1 §: Ihmisarvon loukkaamattomuus (HE 309/1993)
7 §: Oikeus elämään
16 §: Tieteen, taiteen ja ylimmän opetuksen vapaus
 
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Lainsäädäntö Suomessa II
Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta 488/1999
Lääketieteellisen tutkimuksen määritelmä
Alkion määritelmä
3 §: ihmisarvon loukkaamattomuuden periaate
11 §: edellytykset: TEO:n hyväksymä laitos, alkio < 14 vrk
12 §: sukusolujen luovuttajien kirjallinen suostumus
13 §: alkioita ei saa luoda tutkimustarkoituksiin, alkio < 14 vrk
15 §: periytyvien ominaisuuksien muuttaminen kielletty (paitsi joskyseessä periytyvä vaikea sairaus)
25 §: laiton alkioiden ja sukusolujen tutkimus max. 1 vuosivankeutta
26 §: laiton perimään puuttuminen max. 2 vuotta vankeutta
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Lainsäädäntö Suomessa III
Kudoslaki 101/2001
1 §: Soveltamisala: tässä laissa säädetään…ihmisenalkioiden käyttämisestä muuhun tarkoitukseen kuinhedelmöityshoitoon tai lääketieteelliseen tutkimukseen
6.2 §: Alkioita saa käyttää vain hedelmöityshoitoon tailääketieteelliseen tutkimukseen
HE 93/2000
Alkion määritelmä = tutkimuslaissa
”Alkioilla ei ole lääketieteellistä käyttöä ihmisen hoidossa”
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Biolääketiedesopimus ETS 164
31 allekirjoitusta, joista 18 ratifioinut
Ketä suojaa: ”everyone”, ”dignity and identityrespected…as soon as life began”
Art. 18:1 ”if embryo research allowed, adequateprotection of the embryo”
Art 18:2 ”creation of embryos for researchpurposes prohibited”
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Biolääketiedesopimuksenlisäpöytäkirjat
Kloonauksen kieltävä lisäpöytäkirja ETS 168
Creation of a genetically identical human being is prohibited
Sisältää tumansiirtotekniikat
The scope of ”human being”: domestic law
Valmisteilla: biolääketieteellinen tutkimus
koskee vain alkio- ja sikiötutkimusta in vivo
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Lainsäädäntö Suomessa IV
Hedelmöityshoitolaki? Tekeillä 20 vuotta
HE 76/2002
ihmisarvon loukkaamattomuus: ihmistä, sukusoluja taialkioita ei saa käyttää kauppatavarana
4 §: Kielletty sellaisten alkioiden käyttö joiden
perimään on puututtu
saatu aikaan toisintamalla
joita on käytetty tutkimustoiminnassa
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
YK:n kloonauksen kieltäväsopimus
Sopimus ollut tekeillä yli 2 vuotta
Kielletäänkö vain lisääntymistavoitteinenkloonaus vai myös terapeuttinen kloonaus
Viime marraskuussa 20/191 lievemmän, 60/191tiukemman sopimuksen kannalla
Asialistalla YK:n yleiskokouksen 6. komiteankokouksessa 21.-22.10.2004
Islamilaiset maat avainasemassa
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Soft law -materiaali
Lääkärien eettiset ohjeet
alkio- ja kantasolututkimusta voi tehdä myös biologi
Komission neuvoa-antava etiikkatyöryhmä EGE
Pohjoismainen bioetiikkakomitea
ESF
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Kantasolututkimuksen eettinenkysymys
blastokysti
Mikä on alkion moraalinenstatus  - mistä alkio alkaa?
 katolinen kirkko: at themoment of conception(persoona)
  oikeussubjektius: syntymä
  biologisia rajoja: genominainutlaatuisuus, alkiojuova,plastisuus, hermoston kehitys
© Väestöliitto
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Hankalat käsitteet I:Bio(lääke)tiede
Alkio – mikä se on?
Suomi: hedelmöityksen tuloksena syntynyt solujoukko, joka ei olekiinnittynyt naisen elimistöön
Ruotsi: befruktade ägg
Norja: (epäsuorasti) fertilized eggs
Tanska: befrugtede mennesklige æg
Iso-Britannia: <14 vrk = esialkio
Toimisiko esialkion käsite myös Suomen tutkimuslaissa?
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Hankalat käsitteet II: Etiikka
Ihmisarvo
Mitä se on?
Kenellä se on?
Miten sitä loukataan?
Miten sitä suojellaan?
Kenen ihmisarvoa kantasolututkimus loukkaa?
Miten alkion ihmisarvoa suojellaan?
HE 309/1993: ”Ihmisarvoa loukkaavat lääketieteellisetkokeilut”
Välineellistäminen, kauppatavara
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Oikeudellisia kysymyksiä I:Suomalainen lainsäädäntö
Mitä biolääketiedesopimus oikeastaan kieltää jamitä sallii?
Ihmisarvoa loukkaavat toimet määriteltävälainsäädännöllä (Lötjönen 2004)
Ovatko tutkimuslain määritelmät onnistuneita?
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Oikeudellisia kysymyksiä II:Eurooppalainen oikeusvertailu
Suomi, Ruotsi, Tanska, Norja, (Hollanti)
Miten (minkä lain osana) säädelty
Minkälaiset määritelmät
Mikä on sallittua, mikä on kiellettyä
Minkälaiset rangaistussäädökset
Toimiiko laki suhteessa tulevaisuudenkantasoluhoitoihin
Onko looginen suhteessa aborttilainsäädäntöön
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Kantasolututkimus eri laeissa
Suomi: Laki lääketieteellisestä tutkimuksesta
Ruotsi: Lag om åtgärder i forsknings- ellerbehandlingssyfte med befruktade ägg frånmänniska + Proposition: stamcellforskning
Norja: Lov om medicinskt brug av bioteknologi
Tanska: Lov om kunstig befruktning
Hollanti: Embryos Bill
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Onko kantasolututkimus sallittu?
Ruotsi: lakiehdotus sallisi terapeuttisen kloonauksen
Suomi: onko terapeuttinen kloonaus sallittu?
Hollanti: moratorioratkaisu vuonna 2002
Tanska: alkio- ja kantasolututkimus sallittu
Norja: Alkiotutkimus on kielletty, alkioperäistenkantasolujen tutkimus on kielletty
ONKO KANTASOLUPOHJAISET HOIDOT SALLITTU?
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Oikeudellisia kysymyksiä III:Kantasolut tuotteena
Direktiivin 98/44/EY tulkinta
Omistusoikeuskysymykset, suostumukset (HeLa-solut)
Valmisteilla oleva kudosdirektiivi 2004/23/EY ja senimplikaatiot
USAn väljempien patenttisäännösten vaikutus?
blastokysti
© Laura Walin 14.10.04
Lääkintäoikeus ja oikeuslääkintä
Tutkimuskysymyksiä
Rangaistussäännökset alkio- jakantasolututkimuksen yhteydessä
Aborttisääntely vs. alkiotutkimussääntely
Sääntelyn oikea tapa ja taso – ollaanko liiannopeita?
Alkio- ja kantasolututkimus bio-oikeudellisenamallina