Sano verbit minä-muodossa!
luvata
minä lupaan
harjoitella
minä harjoittelen
tavata
minä tapaan
kuunnella
minä kuuntelen
levätä
minä lepään
pakata
minä pakkaan
suunnitella
minä suunnittelen
Jatka lauseita sivulauseella!
Minä haluaisin mennä suomen kurssille, mutta
Opiskelijat eivät tule suomen kurssille, koska
Me emme tee kotitehtäviä, jos
Opettaja kertoo kurssilla, että
IMPERFEKTI
”NORMAALI”
o, ö, u, y i
me sanommesinä puhutme sanoimmesinä puhuit
a, ä, e, i POIS + i
minä odotanhän meneeminä odotinhän meni
”SPESIAALI”
VERBITYYPPI 1
2 tavua, 1. tavussa a
a POIS oi
minä laulanhän ajaaminä lauloinhän ajoi
”SPESIAALI”
VERBITYYPPI 2
2 samaa vokaalia
2. POIS i
minä saanme teemmeminä sainme teimme
yö -> öiuo -> oiie -> ei
he syöväthän juohe söiväthän joi
”SPESIAALI”
VERBITYYPPI 4
a, ä POIS + si
me haluammesinä heräätme halusimmesinä heräsit
”SUPERSPESIAALI”
JOSKUS VERBITYYPPI 1
si
minä lennsinä tietminä lensinsinä tiesit
huutaa, löyä, piirä, pyyä, tuntea, ymmärä…
käydä
minä kävin, sinä kävit, hän kävi
me kävimme, te kävitte, he kävivät