Kardiomyopatiapotilaanfysioterapia; näkökulmia yksilö- ja ryhmäkuntoutuksentoteuttamiseen
Jyväskylä 23.4.2010Jyväskylä 23.4.2010
ft Anu Pykäläinenft Anu Pykäläinen
Kardiomyopatiapotilaan kuntoutuksen viisikeskeistä elementtiä  (http://www.karpatiat.net)Kardiomyopatiapotilaan kuntoutuksen viisikeskeistä elementtiä  (http://www.karpatiat.net)
1. Tiedon saanti omasta sairaustyypistä, sen syistä,ilmenemistavoista, vaikeusasteesta, hoitomuodoista jaennusteesta. Myös omaisten olisi tärkeää saada ainakinosa tästä tiedosta.1. Tiedon saanti omasta sairaustyypistä, sen syistä,ilmenemistavoista, vaikeusasteesta, hoitomuodoista jaennusteesta. Myös omaisten olisi tärkeää saada ainakinosa tästä tiedosta.
2. Tiedon muuttaminen arjen taidoksi niin, että potilas itseoppii hoitamaan itseään ja tarkkailemaan oireitaan.2. Tiedon muuttaminen arjen taidoksi niin, että potilas itseoppii hoitamaan itseään ja tarkkailemaan oireitaan.
3. Vertaistuki, joka antaa mahdollisuuden kokemustenjakamiseen ja näkökulmaa sairauden kanssaselviytymiseen.  (Ryhmien etu)3. Vertaistuki, joka antaa mahdollisuuden kokemustenjakamiseen ja näkökulmaa sairauden kanssaselviytymiseen.  (Ryhmien etu)
4. Psykologinen tuki; autetaan potilastavoittamaan pelkonsa ja hahmottamaan jäljelläolevia voimavarojaan. Selvitetään usein myöstyökykyä ja työssä jaksamista, toisinaan myösahdistusta tai depressiota.4. Psykologinen tuki; autetaan potilastavoittamaan pelkonsa ja hahmottamaan jäljelläolevia voimavarojaan. Selvitetään usein myöstyökykyä ja työssä jaksamista, toisinaan myösahdistusta tai depressiota.
5.  Sosiaaliturvan ja terveydenhuoltojärjestelmäntunteminen. Mitä paremmin potilas tunteemiten hänen sairauttaan hoidetaanterveydenhuollon eri tasoilla sekä mitä oikeuksiaja velvollisuuksia hänellä potilaana on, sitävarmempaa ja helpompaa hänen on asioidaammattihenkilökunnan kanssa.5.  Sosiaaliturvan ja terveydenhuoltojärjestelmäntunteminen. Mitä paremmin potilas tunteemiten hänen sairauttaan hoidetaanterveydenhuollon eri tasoilla sekä mitä oikeuksiaja velvollisuuksia hänellä potilaana on, sitävarmempaa ja helpompaa hänen on asioidaammattihenkilökunnan kanssa.
Liikuntaohjauksen haasteitaLiikuntaohjauksen haasteita
Paljon yksilöllisesti huomioitavia rajoitteita ->liikuntaohjaus ”räätälöitävä” yksilöllisestisopivaksiPaljon yksilöllisesti huomioitavia rajoitteita ->liikuntaohjaus ”räätälöitävä” yksilöllisestisopivaksi
liikuntaohjaus ryhmässä erittäin haastavaa, eritasoisiaohjattavialiikuntaohjaus ryhmässä erittäin haastavaa, eritasoisiaohjattavia
päivittäiset vaihtelut voinnissapäivittäiset vaihtelut voinnissa
oireet viiveellä/palautumisen seurantaoireet viiveellä/palautumisen seuranta
Työikäisiä, aktiivinen elämänvaihe, minkäjohdosta fyysiset rajoitteet voidaan kokeavahvemmin toimintakykyä rajoittavinaTyöikäisiä, aktiivinen elämänvaihe, minkäjohdosta fyysiset rajoitteet voidaan kokeavahvemmin toimintakykyä rajoittavina
tärkeää löytää sopiva kuormitustaso arkeen sekälaadultaan ja määrältään oman kunnon tasoinenliikuntatärkeää löytää sopiva kuormitustaso arkeen sekälaadultaan ja määrältään oman kunnon tasoinenliikunta
riittävän levon merkitysriittävän levon merkitys
Toimintakyvyn muutos -> mahdollisetmielialaongelmatToimintakyvyn muutos -> mahdollisetmielialaongelmat
henkisen tuen tarvehenkisen tuen tarve
motivoiminenmotivoiminen
LiikuntaohjausLiikuntaohjaus
Vajaatoimintapotilaiden liikuntaohjeistukset:Vajaatoimintapotilaiden liikuntaohjeistukset:
Käypä hoito –suositus: liikunta sydämenvajaatoiminnan hoidossaKäypä hoito –suositus: liikunta sydämenvajaatoiminnan hoidossa
Sydänliiton Pro-sarjan opas ”Sydämenvajaatoiminta ja liikunta”Sydänliiton Pro-sarjan opas ”Sydämenvajaatoiminta ja liikunta”
Koulutusluentomateriaali 11/2009vajaatoimintapotilaan fysioterapia Meinilä)http://www.sydanfysioterapeutit.fiKoulutusluentomateriaali 11/2009vajaatoimintapotilaan fysioterapia Meinilä)http://www.sydanfysioterapeutit.fi
  
Rytmihäiriöpotilaiden liikuntaohjeistukset:Rytmihäiriöpotilaiden liikuntaohjeistukset:
Käypä hoito –suositus: liikunta sydämenrytmihäiriöissäKäypä hoito –suositus: liikunta sydämenrytmihäiriöissä
Sydänliiton Pro-sarjan opas ”Sydämenrytmihäiriöt ja liikunta”Sydänliiton Pro-sarjan opas ”Sydämenrytmihäiriöt ja liikunta”
Koulutusluentomateriaali 11/2009tahdistinpotilaan liikunta (RL Hasu)http://www.sydanfysioterapeutit.fiKoulutusluentomateriaali 11/2009tahdistinpotilaan liikunta (RL Hasu)http://www.sydanfysioterapeutit.fi
Ohjauksen perustanaOhjauksen perustana
  
taustalla oleva sairaustaustalla oleva sairaus
muut sairaudetmuut sairaudet
lääkityslääkitys
tahdistintahdistin
oireetoireet
NYHA-luokkaNYHA-luokka
ejektiofraktioejektiofraktio
kliininen rasituskoekliininen rasituskoe
minuutin kävelytestiminuutin kävelytesti
Sairauden vaikutus fyysiseen suorituskykyynSairauden vaikutus fyysiseen suorituskykyyn
tietoisuus omasta tilanteesta -> seuranta -> rasituksen sopivasäätelytietoisuus omasta tilanteesta -> seuranta -> rasituksen sopivasäätely
Missä vaiheessa liikuntaaMissä vaiheessa liikuntaa
Milloin ei liikuntaaMilloin ei liikuntaa
Realistiset tavoitteetRealistiset tavoitteet
Minkälaista liikuntaa, minkä verran, miten edetäänharjoittelussa (kurssilla konkreettinen harjoitteluohjatusti)Minkälaista liikuntaa, minkä verran, miten edetäänharjoittelussa (kurssilla konkreettinen harjoitteluohjatusti)
Arjen kuormitusArjen kuormitus
Riittävä lepo, rentoutuminenRiittävä lepo, rentoutuminen
Motivaatio!!!Motivaatio!!!
Ohjauksen sisältöpääpiirteissäänOhjauksen sisältöpääpiirteissään
AkuuttivaiheAkuuttivaihe
Diagnoosin saamisen yhteydessäDiagnoosin saamisen yhteydessä
oikean tiedon antaminenoikean tiedon antaminen
hengitys/rentoutuminenhengitys/rentoutuminen
liikkumisen/liikunnan merkitysliikkumisen/liikunnan merkitys
rohkaisurohkaisu
liikkumisen/liikunnan turvallinen alkuunsaattaminenliikkumisen/liikunnan turvallinen alkuunsaattaminen
Polikliininen ohjaus/KuntoneuvolaPolikliininen ohjaus/Kuntoneuvola
mittaukset/fyysisen kunnon kartoitusmittaukset/fyysisen kunnon kartoitus
oman liikuntaohjelman laatiminenoman liikuntaohjelman laatiminen
liikuntapäiväkirjaliikuntapäiväkirja
seurantaseuranta
tukituki
jatkuvuusjatkuvuus
Kelan kuntoutus- jasopeutumisvalmennuskurssitKelan kuntoutus- jasopeutumisvalmennuskurssit
Petrea (kolme kurssia vuonna 2010)Petrea (kolme kurssia vuonna 2010)
PP (yksi kurssi vuonna 2010)PP (yksi kurssi vuonna 2010)
vrk aloitusjakso, johon liittyy kahdenvuorokauden pituinen läheisten jaksovrk aloitusjakso, johon liittyy kahdenvuorokauden pituinen läheisten jakso
väliyhteydenottoväliyhteydenotto
vrk seurantajakso (3-4 kk:n kuluttua)vrk seurantajakso (3-4 kk:n kuluttua)
B-lausunto ja kuntoutushakemus KelalleB-lausunto ja kuntoutushakemus Kelalle
Työelämässä olevat, sinne palaavat taikuntoutustuella olevat 18-64 –vuotiaatkardiomyopatiaa sairastavat henkilöt, joillaon vähintään puoli vuotta diagnoosista.Työelämässä olevat, sinne palaavat taikuntoutustuella olevat 18-64 –vuotiaatkardiomyopatiaa sairastavat henkilöt, joillaon vähintään puoli vuotta diagnoosista.
Sairaus ja oireet ovat pysyneet vakaanaainakin kolme kuukautta.Sairaus ja oireet ovat pysyneet vakaanaainakin kolme kuukautta.
Kuntoutujien arvioidaan hyötyvänaktivoivasta ryhmäkuntoutuksesta.Kuntoutujien arvioidaan hyötyvänaktivoivasta ryhmäkuntoutuksesta.
TavoiteTavoite
Tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvynpalauttamisen tukeminen sekä terveiden elämäntapojenomaksuminen, sydänsairauksiin liittyvien ongelmienhallinta, kuntoutujan psyykkinen tukeminen jasydänsairaudesta annetun tiedon syventäminen. Lisäksitavoitteena on arjessa ja työelämässä selviytymisentukeminen ja lähipiirin sosiaalisten verkostojenhyödyntämisen parantaminen. Tavoitteena on myösparantaa omaisten ja läheisten valmiuksia tukeasydänsairasta.Tavoitteena on kuntoutujan työ- ja toimintakyvynpalauttamisen tukeminen sekä terveiden elämäntapojenomaksuminen, sydänsairauksiin liittyvien ongelmienhallinta, kuntoutujan psyykkinen tukeminen jasydänsairaudesta annetun tiedon syventäminen. Lisäksitavoitteena on arjessa ja työelämässä selviytymisentukeminen ja lähipiirin sosiaalisten verkostojenhyödyntämisen parantaminen. Tavoitteena on myösparantaa omaisten ja läheisten valmiuksia tukeasydänsairasta.
Kuntoutuskurssin sisällöstäKuntoutuskurssin sisällöstä
Moniammatillinen työryhmä: th, ft,psykologi, rt, sos.tt,kardiologi/sisät.erik.lääkäri.Moniammatillinen työryhmä: th, ft,psykologi, rt, sos.tt,kardiologi/sisät.erik.lääkäri.
YksilötapaamisetYksilötapaamiset
RyhmätapaamisetRyhmätapaamiset
Tavoitekeskustelut(yksilöllisesti/ryhmässä)Tavoitekeskustelut(yksilöllisesti/ryhmässä)
Fysioterapeutin osuusFysioterapeutin osuus
  
   Tavoitteena on kuntoutujan aktivoiminenliikuntaan ja itsehoitoon sekä voimavarojenkäyttöön oman hyvinvoinnin edistämiseksi.   Tavoitteena on kuntoutujan aktivoiminenliikuntaan ja itsehoitoon sekä voimavarojenkäyttöön oman hyvinvoinnin edistämiseksi.
   Sydän- ja verenkierto –elimistön turvallinen jamonipuolinen harjoittaminen, omanliikuntaohjelman laatiminen/toteuttaminen.   Sydän- ja verenkierto –elimistön turvallinen jamonipuolinen harjoittaminen, omanliikuntaohjelman laatiminen/toteuttaminen.
YksilöohjausYksilöohjaus
Nykyliikunta, rasitukseen liittyvät oireet, tules-ongelmat, odotukset, tavoitteet -> ohjausNykyliikunta, rasitukseen liittyvät oireet, tules-ongelmat, odotukset, tavoitteet -> ohjaus
Mittaukset: mm. ylävartalon liikkuvuus,rintakehän liikkuvuus, hengitys,hengenahdistusindeksi, puristusvoima ->palauteMittaukset: mm. ylävartalon liikkuvuus,rintakehän liikkuvuus, hengitys,hengenahdistusindeksi, puristusvoima ->palaute
FIT-indeksi (x2)FIT-indeksi (x2)
palaute/ohjaus minuutin kävelytestinpohjaltapalaute/ohjaus minuutin kävelytestinpohjalta
välitehtävä/ jatkotavoitteetvälitehtävä/ jatkotavoitteet
tarv. jatkosuositukset, SV3Ftarv. jatkosuositukset, SV3F
OpetuskeskustelutOpetuskeskustelut
Kardiomyopatia ja liikuntaKardiomyopatia ja liikunta
Stressin hallinta ja rentoutuminenStressin hallinta ja rentoutuminen
Hengityksen fysiologia harjoitusHengityksen fysiologia harjoitus
Ryhmätyöt liikunnasta purkuRyhmätyöt liikunnasta purku
Työelämän tukiverkostot (työft)Työelämän tukiverkostot (työft)
Ryhmäkeskustelu liikuntaharrastuksenjatkamisestaRyhmäkeskustelu liikuntaharrastuksenjatkamisesta
läheisille: turvallisen ja tehokkaan liikunnanperiaatteetläheisille: turvallisen ja tehokkaan liikunnanperiaatteet
RentoutusryhmätRentoutusryhmät
Toiminnallisia ryhmiä, missä esim.kehontuntemusharjoituksia,rentoutumista, hengitysharjoituksiaToiminnallisia ryhmiä, missä esim.kehontuntemusharjoituksia,rentoutumista, hengitysharjoituksia
Liikuntaryhmät: sisäliikunta, ulkoliikunta,allasvoimistelu, kuntosaliharjoitteluLiikuntaryhmät: sisäliikunta, ulkoliikunta,allasvoimistelu, kuntosaliharjoittelu
minuutin kävelytesti sekä aloitus- ettäseurantajaksollaminuutin kävelytesti sekä aloitus- ettäseurantajaksolla
Yksilöllisesti koettuaYksilöllisesti koettua
  ” Aluksi oli fyysisesti hyvin huono kunto ja henkinenlamaannus, tulevaisuutta ei tuntunut olevan.”  ” Aluksi oli fyysisesti hyvin huono kunto ja henkinenlamaannus, tulevaisuutta ei tuntunut olevan.”
”Elämä voitti, kävelylenkit aluksi muutama sata metriäkotinurkilla, mutta huono ja voimaton olo yllätti välillä,pelästytti. Alussa ei olisi kunnon puolesta pystynytmihinkään, mutta kunnon noustua pystyi ajattelemaanpitemmälle.””Elämä voitti, kävelylenkit aluksi muutama sata metriäkotinurkilla, mutta huono ja voimaton olo yllätti välillä,pelästytti. Alussa ei olisi kunnon puolesta pystynytmihinkään, mutta kunnon noustua pystyi ajattelemaanpitemmälle.”
”Toisaalta oli tietoa liikunnan myönteisistä vaikutuksistamutta entä jos kuntoa ei ole, eikä tietoa siitä, mitensydän alkaa toipumaan.”Toisaalta oli tietoa liikunnan myönteisistä vaikutuksistamutta entä jos kuntoa ei ole, eikä tietoa siitä, mitensydän alkaa toipumaan.
    Oikean tiedon saaminen on tärkeää, koska ajatuksetlaukkaavat ties missä. Omaan napaan tuijottaminen eisaa olla kovin pitkäaikaista.”    Oikean tiedon saaminen on tärkeää, koska ajatuksetlaukkaavat ties missä. Omaan napaan tuijottaminen eisaa olla kovin pitkäaikaista.”
”Sairaalasta saadut liikuntaohjeet vastasivat hyvintarpeisiini, sillä olin epätietoinen siitä, mitä voi tehdä,millä vauhdilla ja mikä pitää jättää väliin.””Sairaalasta saadut liikuntaohjeet vastasivat hyvintarpeisiini, sillä olin epätietoinen siitä, mitä voi tehdä,millä vauhdilla ja mikä pitää jättää väliin.”
”Kuntoutuskurssilla sain käytännöllisiä neuvoja, olimielekästä erilaista ja vaihtuvaa tekemistä ja ohjelmaa.Kuntoutus jäisi yksipuoliseksi ilman fysioterapeutinasiantuntemusta.””Kuntoutuskurssilla sain käytännöllisiä neuvoja, olimielekästä erilaista ja vaihtuvaa tekemistä ja ohjelmaa.Kuntoutus jäisi yksipuoliseksi ilman fysioterapeutinasiantuntemusta.”
”Kuntoutuksen hyvä kokonaisuus syntyy siitä, ettäkurssilla on monenlaisia asiantuntijoita.””Kuntoutuksen hyvä kokonaisuus syntyy siitä, ettäkurssilla on monenlaisia asiantuntijoita.”
”Ryhmäliikunta sopii hyvin sydänpotilaille. Kohdeltiinyksilöinä ja käskettiin kuunnella omaa tilannetta.Porukassa on hauska liikkua.””Ryhmäliikunta sopii hyvin sydänpotilaille. Kohdeltiinyksilöinä ja käskettiin kuunnella omaa tilannetta.Porukassa on hauska liikkua.”
”Yksilöohjaus on omalta osaltaan tärkeää, voi ollakahden kesken ja saada ohjaus juuri itselle tärkeistäasioista.””Yksilöohjaus on omalta osaltaan tärkeää, voi ollakahden kesken ja saada ohjaus juuri itselle tärkeistäasioista.”
”kardiomyopatia oli minulle niin outo että kuntoutus oli aja että elämä jatkui yleensä mielekkäästi.””kardiomyopatia oli minulle niin outo että kuntoutus oli aja että elämä jatkui yleensä mielekkäästi.”
”Sairastunut tarvitsee monenlaista tietoaja vastaanottokykykin vaihtelee. Meneeoma aikansa, että pystyy hyväksymäänsen, että on vakavasti sairas. Kaikkiepäilyttää tai sitten kieltää sairauden.”Sairastunut tarvitsee monenlaista tietoaja vastaanottokykykin vaihtelee. Meneeoma aikansa, että pystyy hyväksymäänsen, että on vakavasti sairas. Kaikkiepäilyttää tai sitten kieltää sairauden.
  Moniammatillinen kuntoutusyhteistyö ontosi tärkeää.”  Moniammatillinen kuntoutusyhteistyö ontosi tärkeää.”
Tuki ja rohkaisuTuki ja rohkaisu
Rohkaisu sairauden kanssa elämiseenRohkaisu sairauden kanssa elämiseen
Rajoitusten hyväksyminen/niihinsopeutuminenRajoitusten hyväksyminen/niihinsopeutuminen
Kannustus itsehoitoon –omilla valinnoillavoi vaikuttaa toimintakykyyn jaelämänlaatuunKannustus itsehoitoon –omilla valinnoillavoi vaikuttaa toimintakykyyn jaelämänlaatuun
TUEN ja TOIVON antaminen!TUEN ja TOIVON antaminen!
Pietarin kirkko
            Kiitos!