rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
Asiakaslehtitutkimus 2009
Heikki Nikali ja Arja Kaikkonen, Itella Oyj
Riitta Siikaranta ja Annika Fock, Rian Oy
Aikakausmedian Asiakaslehtiryhmä
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
C:\Documents and Settings\sit\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\AM9YH47I\MCj04380870000[1].wmf
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
Tavoite
Selvittää asiakaslehtien roolia ja merkitystä,lukemista ja tunnettuutta.
Kohteena sekä yritys- että kuluttaja-asiakaslehdet
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
C:\Documents and Settings\sit\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C8E27IC0\MCj04371170000[1].wmf
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Asiakaslehtimarkkinat
Tutkimuksessa 84 kuluttaja-asiakaslehteä (B2C)
ja 156 yritysasiakaslehteä (B2B)
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
C:\Documents and Settings\sit\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\C8E27IC0\MCj04370220000[1].wmf
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Kuluttaja-asiakaslehti-tutkimus (B2C)
Lukeminen ja tunnettuus
Muoto ja jakelu
Merkitys vastaanottajalle
Tietojen keruu 11/2008-02/2009
B2C-tutkimus, N=1 047, nettipaneeli, puhelinrekrytoidutnettivastaajat sekä puhelinhaastattelut
Suomen väestöä vastaavasti
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
 %
         Asiakaslehtien tunnettuus TOP 15
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
 %
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
   Lähes joka neljäs lukeekannesta kanteen
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Miten mieluiten haluattesaada asiakaslehden
Luettavaksenne?
Miten mieluiten haluattesaada asiakaslehden
Luettavaksenne?
 %
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
Omaan kotiin leppoisasti lukien
N=1047
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
N=1047
Missä muodossamieluiten luetteasiakaslehteä?
Missä muodossamieluiten luetteasiakaslehteä?
 %
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kosketeltavan paperisena
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Mitä seuraavistaasiakaslehden mukanavoi mielestänne olla?
Mitä seuraavistaasiakaslehden mukanavoi mielestänne olla?
N=1047
 %
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
      Näytteet ja liitteet kiinnostavat
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Mitkä ovat mielestänne parhaattavat saada tietoa eri yrityksistä?
Mitkä ovat mielestänne parhaattavat saada tietoa eri yrityksistä?
N=1047
 %
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
   Ylivertainen viesti yritykseltä
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
n=937
Miten kanta-asiakkuudenetuna saatava lehtivaikuttaaasiakassuhteeseenne?
Miten kanta-asiakkuudenetuna saatava lehtivaikuttaaasiakassuhteeseenne?
 %
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
        Aktivoi ja saa aikaan toimintaa
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
n=937
 %
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
Auttaa ostopäätöksissä
Kooste kysymyksistä:mitä saan, mitäkoen…
Kooste kysymyksistä:mitä saan, mitäkoen…
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
n=937
 %
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
          Helppo, luotettava ja monipuolinen
Mielestäni tämälehti on…
Mielestäni tämälehti on…
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
n=937
%
Kuluttaja-asiakaslehdet
Kuluttaja-asiakaslehdet
   Ilmoitukset ohjaavat ostamaan
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Yritysasiakaslehdet (B2B)-tutkimuksen tulokset
Lukeminen
Muoto ja jakelu
Merkitys vuorovaikutuksessa
Tietojen keruu 11/2008-02/2009
B2B-tutkimus, N = 205, puhelinrekrytoidut nettivastaajat sekäpuhelinhaastattelut
Kohteena kattavasti eri toimialojen ja eri kokoisten yritysten B2B-lehtien lukijoita
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
N=205
%
Yritys-asiakaslehdet
Yritys-asiakaslehdet
           Joka neljäs lukee suurimman osan
 
 Yritysasiakaslehteä luetaan keskimäärin  19 minuuttia, 38% yli 20 minuuttia
 Palataan 1,7 kertaa, reilu puolet yli   kaksi kertaa
 Seurataan keskimäärin 5,2 lehteä,
   kolmannes yli 6:tta
 Mieluisin lehti saa kouluarvosanan 8,   viidennes antaa kiitettävän
 
 
 Yritysasiakaslehteä luetaan keskimäärin  19 minuuttia, 38% yli 20 minuuttia
 Palataan 1,7 kertaa, reilu puolet yli   kaksi kertaa
 Seurataan keskimäärin 5,2 lehteä,
   kolmannes yli 6:tta
 Mieluisin lehti saa kouluarvosanan 8,   viidennes antaa kiitettävän
 
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
N=205
%
Yritys-asiakaslehdet
Yritys-asiakaslehdet
Työpaikalle postitse
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Missä useimmiten luette asiakaslehtiä?
Missä useimmiten luette asiakaslehtiä?
N=205
%
Yritys-asiakaslehdet
Yritys-asiakaslehdet
            Yritysasiakaslehti luetaan työpaikalla
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Missä muodossa mieluiten luette
asiakaslehteä?
Missä muodossa mieluiten luette
asiakaslehteä?
N=205
%
Yritys-asiakaslehdet
Yritys-asiakaslehdet
Paperi pitää pintansa
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
%
N=205
Yritys-asiakaslehdet
Yritys-asiakaslehdet
           Yritysasiakaslehti ja netti vahva pari
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
N=205
Yritys-asiakaslehdet
Yritys-asiakaslehdet
        Yritysasiakaslehti aktivoitiedonhankintaan
Yritysasiakaslehti saa….
Yritysasiakaslehti saa….
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Päätulokset
1.Asiakaslehti on myynnin väline
2.Ilmoitukset asiakaslehdessä oleellinen osa lehteä
3.Asiakaslehti aktivoi tiedonhankintaan
4.Mainonta pistää toimimaan
5.Kuluttajat lukevat 26 minuuttia, yritysasiakkaat 19 minuuttia
6.Syventää luottamusta
7.Tekee yritystä tunnetuksi, paras yhdessä netin kanssa
8. Vahvistaa asiakassuhdetta
9.Postitse saatu paperiversio suosituin olomuoto
10.B2C-asiakaslehdet mieluiten kotiin, B2B-lehdet työpaikalle
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
peruspohja2
rian_logo_eitausta_300dpi_80x30new
http://jopo.kyweb.org/files/2007/11/itella_logo_rgb.jpg
Kiitos mielenkiinnosta!
C:\Documents and Settings\sit\Local Settings\Temporary Internet Files\Content.IE5\BUX8GTTL\MCj04375230000[1].wmf