Juha Kauppinen Consulting oy
Työntekijäkysely
Tietoja
2.4.2008
Juha Kauppinen Consulting oy
Vastanneet 1.4.2009 (suluissa tiedot kaikista työntekijöistä)
Vastanneita yhteensä 224  eli 76 %
Seurakunnissa työskenteleviä 60 % (57)
Yhtymässä työskenteleviä 40 % (43)
Miehiä 33 % (35)
Alle 35-vuotiaita 19 % (18)
Yli 50-vuotiaita 30 % (35)
Kattava otos, ei vinoumia, luotettavuus+/- 2 %
Juha Kauppinen Consulting oy
Ryhmien väliset erot
Kuva työympäristöstä, ongelmista jatyöskentelytavoista hyvin samanlainen
Näkemys tehtävän ratkaisun perusteluistahyvin samanlainen
Nuorissa ja alle 10 vuotta työskennelleissäon kantaa ottamattomia muita enemmän
Seurakuntien työntekijät ja nuoret haluavatsäilyttää nykytilan hieman muita useammin
Juha Kauppinen Consulting oy
Toimintatavat(suluissa seurakunnissa työskentelevät)
                                              Puolesta
Lisää koko kaupungin tapahtumia    55% (46)
Yksi työpiste hyvä                             46 % (55)
Liikuttava koko kaupungin alueella   63% (55)
Seurakuntarajat esteinä               30% (25)
Jäseniä palvellaan tasapuolisesti      45% (47)
Lisää koko kaupungin tapahtumia, valmiusliikkua yli rajojen tarpeen vaatiessa,rajoja ei nähdä esteinä
Vastaan
22 %
41 %
27 %
51 %
32 %
Juha Kauppinen Consulting oy
Organisaatio ja johtaminen(suluissa seurakunnissa työskentelevät)
                                              Puolesta
Työntekijöitä kohdellaan tasapuolisesti      27% (27)
Hallinto liian moniportainen                        79 % (79)
Johtaminen ei toimi                                    63% (62)
Jännitteitä yhtymän ja seurakuntien välillä 59% (60)
Yhtymän kehittäminen ratkaissut ongelmat 9% (8)
Strategia johtaa yhdenmukaisuuteen          28% (34)
Kohtelu ei tasapuolista, hallinto moniportainen,johtaminen ei toimi, jännitteitä,kehityshankkeet eivät ole toimineet
Vastaan
61 %
11 %
20 %
16 %
46 %
39 %
Juha Kauppinen Consulting oy
Rakenneratkaisun suhdeympäristöseurakuntiin
Kaikki:
Ratkaistava nyt 58 %
Odotettava liitoksia 24 %
Oululaisten ratkaistavaitse rakenteensa
Seurakunnissatyöskentelevät:
Ratkaistava nyt 54 %
Odotettava liitoksia 28%
Juha Kauppinen Consulting oy
Montako seurakuntaa Oulussa tulisi olla?(suluissa seurakunnissa työskentelevät)
Nykyiset neljä 36 (39)
Enemmän kuin neljä 7 (8)
Yksi 35 (27)
Yhtymä hieman suositumpi vaihtoehto
Juha Kauppinen Consulting oy
Voidaanko ongelmat ratkaista yhtymääkehittämällä?
Voidaan varmasti 20 %
Voidaan todennäköisesti 39 %
Ei voida 20 %
Yhtymän kehittämiseen uskotaan
Juha Kauppinen Consulting oy
Missä rakenteessa hengellistä elämäätuetaan parhaiten(suluissa seurakunnissa työskentelevät)
Nykyiset neljä 19 (26)
Enemmän kuin neljä 11 (13)
Yksi 30 (23)
Sama kannatus yhtymällä ja yhdelläseurakunnalla
Juha Kauppinen Consulting oy
Missä rakenteessa hengellistä elämäätuetaan parhaiten resurssien vähetessä(suluissa seurakunnissa työskentelevät)
Nykyiset neljä 16 (20)
Enemmän kuin neljä 8 (11)
Yksi 40 (36)
Resurssien vähetessä yksi seurakunta tuleeselkeästi paremmaksi vaihtoehdoksi
Juha Kauppinen Consulting oy
Missä rakenteessa työntekijöistä huolehditaanparhaiten resurssien vähetessä(suluissa seurakunnissa työskentelevät)
Nykyiset neljä 19 (24)
Enemmän kuin neljä 8 (9)
Yksi 34 (30)
Yksi seurakunta hieman paremmaksikoettu vaihtoehto
Juha Kauppinen Consulting oy
Ratkaisun perusteet(tärkeä tai melko tärkeä)
Palvelujen tasapuolinen tarjonta 95 %
Ratkaisun taloudellinen kestävyys 93 %
Johtamisjärjestelmän toimivuus 90 %
Töiden mielekäs järjestely 89 %
Hallinnon selkeys 88 %
Seurakuntalaisten kokemus jäsenyydestä 84 %
Olemassa olevat toimitilat 70 %
Kaikki tärkeitä perusteluja
Juha Kauppinen Consulting oy
Yhtymän ja yhden seurakunnankehittämiskohteet
Vastaajat nimesivät laajasti kehittämiskohteitamolempiin malleihin.
Ehdotusten yhteenvetoa ei ole vielä tehty