Perehdyttäminen
Järjestökoulutus 18.11.2010
Pieti & Korhonen Co
Perehdyttäminen
Perehdytys on paras osaamisen siirtämisen keino.
Toimintatavat, kulttuuri ja hiljainen tieto siirtyvätluontevimmin tätä kautta.
Hyvin toteutettuna perehdyttäminen innostaatoimintaan ja lisää yhteisöllisyyttä.
Toiminnan selkeys lisää toimijoiden jaksamista jatähän myös hyvä perehdytys tähtää.
Miksi (järjestön kannalta)
Toimijat pääsevät nopeammin sisälle järjestöntoiminnan saloihin.
Innostuneita toimijoita
Turvaa järjestön toiminnan laatua.
Tarjoaa mahdollisuuden oppia uutta ulkopuoleltatulevalta henkilöltä  hyödyntää tulokkaan tuoreitasilmiä ja näkemyksiä.
Miksi (toimijan kannalta)
Auttaa pääsemään mahdollisimman tehokkaasti kiinnitoimintaan.
Auttaa toimijaa rajaamaan mitä hänen tehtäviinsäkuuluu sekä mitkä hänen mahdollisuutensa javelvollisuutensa ovat.
Mahdollistaa uusien toimijoiden kaipaaman hiljaisentiedon siirtymisen kokeneemmilta toimijoilta uusille.
Antaa tunteen, että minusta välitetään. 
Miten perehdytetään
Suunnitelmallisuus
”Selvät” perehdyttäjät
Aihealue kohtaiset perehdyttäjät
Yleiset perehdyttäjät
Kaikkia perehdytetään, hyvin! Prkl! ÄRRR!
Tai parrakas Tapio (mörökölli) sinut perii!
Ajankohta…
Alkuvuodesta rennosti esim. saunaillassa
Vanhempien toimijoiden hyväksikäyttäminenperehdyttämisessä (jo rekryvaiheessa)?
Myös yksikön johtaja tms. on hyvä pyytää paikalle.
Que?!
Tärkeää on, että uusi toimija saa tarpeeksi tietoajärjestöstä ja toiminnasta, jotta hän kiinnostuu siitä jaettä hänen olisi helppo tulla mukaan toimintaan.
Perehdytyksessä on hyvä mainita myös, että kukaan eiole vapaaehtoisuuden vanki: toiminnassa voi ollamukana sen verran kuin itsellään on mahdollisuuksiasekä aikaa.
Luottamustoimen mukana tulee vastuita javelvollisuuksia, jotka tulee hoitaa
Mutta myös tulee niitä etuoikeuksia ja mainetta &mammonaa, 10 neitsyttä ja karkkipussi
Da perehdytys
Perehdyttämisessä tulisi olla:
uusiin toimijoihin tutustuminen
järjestöön perehdyttäminen (toiminta-ajatus, arvot,mitä järjestö tarjoaa ja mitä toiminta antaa)
toimijan tehtävät ja mahdollisuudet
mitä toimijalta odotetaan
vaikuttamis- ja kehittämismahdollisuudet (toiminnanvaikuttavuus, ”maalit”)
sidosryhmät
mitä itse haluat tehdä?
Perehdytys työkaluja
Toimintasuunnitelmat ja -kertomukset
Perehdytyskansiot
Legendat
Pehmonalle