YTN ry | Kampanja 2013
Tässä viimeisin versio nähtäväksenne.
Korvauksettomalle ylityölle nollatoleranssi
Ylityöllä on henkilökohtaisia ja yhteiskunnallisia vaikutuksia sekä vaikutustyöyhteisön toimintaan.
Korvaukseton ylityö on kestämätön tapa tehdä työtä kaikkien kannalta.
YTN kampanjoi vuonna 2013 monikanavaisesti, kentällä, TV:ssä,sosiaalisessa mediassa ja perinteisissä kanavissa.
Tarkoituksena on kiinnittää huomiota ylityön tekemiseen kiistattomiinhuonoihin vaikutuksiin kaikkia osallisia kohtaan.
Näin toteutetaan:
Aikataulu
kick-off viikolla 11 (13.3.)
päätös YTN Summit ja lehdistötilaisuus 19.4.
suurin medianäkyvyys 18.3.–12.4.  (sähköiset 18.3.–31.3.)
Printtimainonta (akavalaiset lehdet)  18.2. -14.4.
Verkkosivut (avattu 4.3.)
Videoita lisätään 11.3.–14.4.
MTV3, Fox 18.–31.3.
KL Optio 14.3. ja 28.3.
Blue Wings 28.3.
T&T 22.3. ja 12.4.
Talouselämä 22.3.
Facebook alkaen 4.3.
Kampanjakiertue (kenttäkierros)
18.3. klo 18Helsinki, Hotelli Presidentti
Pertti Porokari, Riikka Sipilä, Veli Vähämäki
21.3. klo 18Oulu, Sokos Hotelli Arina
Heikki Kauppi, Jukka Orava
26.3. klo 18Vaasa, Merenkurkun Insinöörien toimitilat
Timo Ruoko
26.3. klo 18Kuopio, Sokos Hotelli Puijonsarvi
Marjo Nykänen
4.4. klo 18Jyväskylä, Sokos Hotelli Alexandra
Olli Backman
4.4. klo 17Lappeenranta, Lappeenrannan kasino
Saku Laapio
9.4. klo 18Turku, Sokos Hotel Caribia
Mika Varjonen, Mia Adolfsson
11.4. klo 18Tampere, Scandic Tampere City
Lotta Savinko, Tapio Soltin
19.4.Kampanjan päätös YTN-summitin yhteydessä
Erillinen kampanjasivusto www.8tuntia.fi
linkitys näyttävästi YTN:n ja liittojen sivuilta
   työaika – harmaat ylityöt
   työuupumus, työurat, kestävyysvaje
Videot, artikkelit, kenttäkierros, taustamateriaalit)
Kampanjavideot:  You Tube, MTV3, Fox
Hallinnointi Mainostoimisto Halo
Sisältö Anu Väätäjä, TRAL
Mainonta printtimediassa:
KL Optio
Blue Wings
T&T
Talouselämä
Liittojen omat lehdet
Oheistuotteita
Rintanappeja, 5000 kpl
Roll-upit, 8 kpl (lainattavissa toimistolta)
Lakana, 2 kpl (500x150cm, lainattavissa toimistolta)
Älä kaada –mukeja, 400 kpl
Julisteet A3, 5000 kpl
Flyerit, 1500 kpl
Tuetaan seuraavaa sopimuskierrosta
Muut kampanjan aikana pidettävät tilaisuudet
ICT-Expo Messut 20.-21.3.
Todellinen työaika asematason mukaan Lähde: YTN-data 2011
37,5 h
h/vko
Nykyinen työmäärä Lähde: YTN-data 2011
Ajoittain liian suuri
44 %
Jatkuvasti liian suuri 11 %
Sopiva 42 %
Liian pieni 3 %
Eos 0,5 %
Matkustavien osuus, %Lähde: YTN-data 2011
Matkapäivien keskiarvo sopimusaloittainLähde: YTN-data 2011
Matkapäivien lukumääräasematasoittain (keskiarvo) Lähde: YTN-data 2011
Työajan seuranta Lähde: YTN-data 2010
Työhön sidonnainen aikaTuleeko olla tavoitettavissa päivittäisen työajan ulkopuolella Lähde: YTN-data 2010
Milloin saat työhösi liittyviä yhteydenottoja Lähde: YTN-data 2010
Kirjataanko ylityöt Lähde: YTN-data 2010
YTN_ylitöiden korvaaminen.pdf
YTN_matka-ajan korvaaminen.pdf
Johtopäätöksiä
Ylitöiden määrä riippuu asematasosta, mutta niitä tehdäänkaikilla tasoilla, myös toimihenkilötehtävissä
55 % kokee työmääränsä joko ajoittain tai jatkuvasti liiansuuriksi
¾ ylemmistä joutuu matkustamaan työasioissa (ka 29 pvää)
Matka-aikaa ei useinkaan korvata (54 % ei saa mitäänkorvausta, korvaustaso on parempi, mikäli asiasta sovittuTESissä
37 % osalta ei työaikaa seurata
58 % tulee olla tavoitettavissa työajan ulkopuolella
46 % osalta ylitöitä ei kirjata lainkaan
Ylitöiden ja matka-ajan korvaaminen ei ole tyydyttävällätasolla
Yhteiskunnallisia vaikutuksia
Huonon työhyvinvoinnin lasku 34 miljardia, mistä 18 mrdmenee ennenaikaiseen eläköitymiseen (yli 20 000 jäävuosittain työkyvyttömyyseläkkeelle) (Työterveyslaitos)
Ylityöt lisäävät terveysriskejä (esim. yli 10-tuntista työpäiväätekevillä 1,5-kertainen sydäntautiriski 8-tuntista päivää tekeviinverrattuna) (Työterveyslaitos, Lontoon yliopisto)
Työajan hallinnalla ja kohtuullistamisella voidaan merkittävästivaikuttaa työurien pidentämiseen
Valtiolta jää vuosittain saamatta 115 milj.euron verotulotpelkästään akavalaisten tekemien harmaiden ylitöiden takia(Akava)
YTN:n tavoitteita
Työaikalakia ryhdytään noudattamaan työpaikoilla
Työsuojeluhallinnon valvontaresursseja lisätään ja lakia rikkovattyönantajat saatetaan oikeuteen vastaamaan teoistaan (esim.Lassila&Tikanoja)
Järjestöjen kanneoikeus toteutetaan
Korvaamattomat ylityöt ovat osa harmaata taloutta.Korvaamattomalla ajalla tehdyistä työtunneista syntyvä lisäarvosiirtyy yrityksen tuloksi, joka on verotuksellisesti keveämminkohdeltua kuin ansiotyö. Asiallisesti korvaukset maksavat yrityksetjoutuvat kärsimään vääristyneestä kilpailutilanteesta suhteessakorvaamattomia ylitöitä teettäviin yrityksiin.
Tilin- ja verotarkastusten yhteydessä on otettava selvityksenkohteeksi myös ylitöiden korvaamisen asiallisuus.
Harmaan talouden määrittelyä ei ole lain tasolla laajemmin tehty.Harmaan talouden selvitysyksikköä koskevaan lakiin on kuitenkinotettu ensimmäistä kertaa harmaan talouden määritelmätarkentamaan selvitysyksikön toimivaltuuksia jatiedonsaantioikeuksia.
Laissa harmaan talouden selvitysyksiköstä (1207/2010) harmaallataloudella tarkoitetaan organisaation sellaista toimintaa, jostaaiheutuvia lakisääteisiä velvoitteita laiminlyödään verojen,lakisääteisten eläke-, tapaturma- tai työttömyysvakuutusmaksujentaikka tullin perimien maksujen välttämiseksi. Harmaa talous ontässä laissa tarkoituksella määritelty koskemaan yritystoimintaanliittyvää harmaata taloutta.
Palkattomat ylityöt liitetään mukaan hallituksen harmaantalouden torjuntaohjelmaan
Oman jäsenkunnan valveutuneisuutta lisätään. Laki ei koskepelkästään työnantajia, vaan sen noudattaminen on myösylempien toimihenkilöiden asia
Matka-ajan korvaaminen saadaan mukaan kaikkiin YTN:ntyöehtosopimuksiin
Työajan hallinta liitetään olennaiseksi osaksi erityöhyvinvointiohjelmia