SHORT_THL_LOGO_RGB_large.jpg
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
1
Perusterveydenhuolto 2012
Kaisa Mölläri, Sanna-Mari Saukkonen ja Sami Fredriksson
banneri_7b (1)
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Perusterveydenhuollon tilastoraportti 2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
2
Tilastoraportti tuotetaan HILMO-hoitoilmoitusrekisterin ja AvoHILMOtietojen pohjalta. Raportti sisältää perusterveydenhuollon avohoidon,suun terveydenhuollon ja terveyskeskusten vuodeosastohoidon tietoja
AvoHILMO-tietoja saatiin aikaisempaa enemmän päivittäisentiedonsiirron välityksellä
Kotisairaanhoidon ja kotihoidon kirjaamistavoissa on tapahtunut vielämuutoksia vuosien 2011 ja 2012 tilastoissa, johtuen AvoHILMOnkäyttöönotosta sekä kotisairaanhoidon ja kotihoidon kirjaamis-käytännöistä.
Avohoitokäynneissä käyntisyy -kirjauksia on tehty aikaisempaakattavammin
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Perusterveydenhuollon avohoitokäynnitammattiryhmittäin vuosina 2001–2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
3
 
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Viisi yleisintä terveyskeskusten avosairaanhoidonlääkärikäyntien käyntisyytä ICD-10- ja ICPC-2 -tautiluokituksen mukaan vuonna 2012, kirjaustenlukumäärä
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
4
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Äitiys- ja lastenneuvola sekä koulu- ja opiskelu-terveydenhuollon sairaan- ja terveydenhoidonkäynnit vuonna 2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
5
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Terveyskeskuskäynnit palvelumuodoittain jaikäryhmittäin vuonna 2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
6
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Terveyskeskusten asiakkaiden osuus väestöstäikäryhmittäin vuonna 2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
7
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Terveyskeskusten suun terveydenhuollon käynnitammatti- ja ikäryhmittäin vuonna 2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
8
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Suun terveydenhuollon toimenpidekirjauksetammattiryhmittäin 2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
9
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Terveyskeskusten vuodeosastojen potilaat, hoitojaksotja -päivät 2002–2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
10
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Terveyskeskusten vuodeosastojen potilasmäärät jahoitopäivät yli 75-vuotiailla sukupuolittain 2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
11
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Terveyskeskusten pitkäaikaispotilaat hoidon kestonmukaan jaoteltuna 2006–2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
12
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Terveyskeskusten vuodeosastojen hoitopäivien määrätdiagnoosiryhmittäin vuosina 2003–2012
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
13
Lähde: THL, Perusterveydenhuollon tilastoraportti
SHORT_THL_LOGO_WEB_186x80px.jpg
Perusterveydenhuollon tilastoraportti 2012
Perusterveydenhuollon avohoitokäyntejä oli noin 24,5 miljoonaa. Asukastakohden käyntejä oli 4,5.
Terveyskeskuskäynneistä yhä suurempi osuus kohdistui muilleammattihenkilöille kuin lääkäreille. Käyntejä lääkärille oli 6,8 miljoonaa jamuiden ammattihenkilöiden luokse noin 17,7 miljoonaa. 
Suun terveydenhuollon käynnit olivat edelleen pääasiasiassa käyntejähammaslääkäreiden vastaanotolla. Terveyskeskusten suunterveydenhuollossa oli yhteensä yli 4,9 miljoonaa asiakaskäyntiä vuonna2012.  
Terveyskeskusten vuodeosastoilla hoidettiin vuonna 2012 noin 151 000asiakasta. He olivat keskimäärin 76-vuotiaita. Vuodeosastojen hoitopäivätvähenivät vuodesta 2011. Ero hoitopäivien määrässä sukupuolten välillä onkaventunut.
Yleisimmät vuodeosastohoidon hoitosyyt olivat verenkiertoelinten sairaudetja psykiatriset sairaudet.
 www.thl.fi/tilastot/perusterveydenhuolto, Tilastoraportti 29/2013
20.6.2014
Perusterveydenhuolto 2012
14