SUOMEN UIMALIITTO ry.
Finska Simförbundet rf.
Uimarin Polku
OK:n kehityslajiliittoprojektin yksi huippu-uinnin keskeinen hanke
Ohjenuora ja laaja viitekehys uintivalmennuksen suunnittelulle,toteuttamiselle ja arvioinnille
Takaa sen, että uimaria ohjaa osaava ja laadukas valmennus kokohänen uinti-uransa ajan ja että hänellä on käytössään parhaatmahdolliset harjoitusolosuhteet
Oleellinen osa Uimaliiton koulutusohjelmaa
Vaikuttaa myönteisesti uintiharjoitusten ja -toiminnan yhteisöllisyyteen
Uimarin polkua tullaan jalkauttamaan myös seuratasolle tänä vuonnaalkavan huippuseura-yhteistyöprojektin yhteydessä.
Uimarin polun kautta suuntaamme yhdessä tekemisen kulttuuriin,jossa osaaminen kehittyy ja jakautuu
Huippu-uinnissa mukana olevien toimijoiden tavoitteena tulee olla kaikentekemisen laadun parantaminen ja keskenäisen vuorovaikutuksenkehittäminen
Uinnin aloittaminen alle 8-vuotiaat
herkkyysajat_pieni.png
Uinnin aloittaminen alle 8-vuotiaat
Avainasiat
-Ilo ja innostus
-Perusliikuntataitojen opettelu
Valmentajan rooli
-Lajitaitoja kehittävää leikinomaista toimintaa
Uimarina kasvu
-Ryhmässä toimiminen ja liikunnasta nauttiminen
Lajitaidot
-Monipuolista liikkumista vedessä, sukellus, kelluminen , liuku
Uinnin aloittaminen alle 8-vuotiaat
Fyysiset ominaisuudet
-Liikunnan määrä ja monipuolisuus luo valmiuksia taitojen oppimisellemyöhemmässä ikävaiheessa
Harjoitusmäärät
-1-2 tuntia ohjattua allasharjoittelua / vk (Uintia 2 krt/vk)
-2-3 tuntia ohjattua taitopanotteista kuivaharjoittelua  / vk
Kilpaileminen
- Harjoitusten sisällä leikkimielisiä kilpailuja
7-9-vuotiaat
herkkyysajat_pieni.png
7-9-vuotiaat
Avainasiat
-Lajitaitojen opettelu
-Perusliikuntataitojen opettelu
Valmentajan rooli
-Monipuolisuus, vesielementin omaksuminen
-Tasovalmennusjärjestelmän osa
-Turvallinen ja rohkaiseva toimintaympäristö
Uimarina kasvu
-Harrastaminen säännöllistä, ystävät
7-9-vuotiaat
Lajitaidot
-Uintiasento, hengitys uinnissa
-Vetojen ja potkujen liikeradat ja rytmit
-Erilaiset hypyt veteen
Fyysiset ominaisuudet
-Liikunnallisten perustaitojen ja urheilullisuuden kehittäminen
-Liikkuvuus
-Koordinaation, rytmitajun ja tasapainon kehittäminen
Harjoitusmäärät
-2-3 tuntia viikossa ohjattua allasharjoittelua (Uintia 3 krt/vk)
-3-4 tuntia viikossa ohjattua taitopainotteista kuivaharjoittelua
-Ensimmäiset kilpailut
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
herkkyysajat_pieni.png
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
Avainasiat
-Keskeisten laji- ja perusliikuntataitojen hallinta
Valmentajan rooli
-Tasovalmennusjärjestelmän osa
-Tavoitteellinen ja pitkäjänteinen harjoittelu alkaa
-Valmentajan pitkäntähtäimen ajattelu avainasemassa
Uimarina kasvu
-Harjoittelemaan oppiminen
-Tavoitteellinen oppiminen ja harjoittelun merkityksen ymmärtäminen
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
Lajitaidot
-Lajien kokonaissuoritusten opettelu
-Vetojen ja potkujen liikeradat
-Kokonaissuorituksen rytmi, vartalon kierto ja aaltoliike
-Startit ja käännökset
Fyysiset ominaisuudet
-Nopeus , monipuolinen nopeusharjoittelu altaassa ja kuivalla
-Nopeusvoima, oman kehon paino, hyppelyt, kuntopallo
-Koordinaation, rytmitajun ja tasapainon kehittäminen jatkuu
-Paljon monipuolista harjoittelua altaassa ja kuivalla
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
Testit ja seuranta
-Osaamistavoitteet
-Uimaliiton testipatteri
-Innovaatio
Harjoitusmäärät
-6-8 tuntia viikossa ohjattua allasharjoittelua (Uintia 5-6 krt/vk)
-3-5 tuntia viikossa ohjattua taitopainotteista kuivaharjoittelua
9-11-vuotiaat tytöt ja 9-12-vuotiaat pojat
Kilpaileminen
-5-7 kansallista kilpailua vuodessa
-Pääkisoina valtakunnalliset ikäkauden pääkilpailut
-Kilpailutapahtuman hallinta, halu kilpailla
-Uidaan kaikkia lajeja ja matkoja
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaatpojat
herkkyysajat_pieni.png
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaatpojat
Avainasiat
-Harjoittelemaan oppiminen
-Lajiharjoittelun määrän lisääminen
Valmentajan rooli
-Henkilökohtainen urasuunnittelu, yksilöllinen valmennus
-Ominaisuuksien kartoittaminen
-Harjoittelun kuormitusta muokattava yksilöllisesti kehitysvaiheen mukaan
-Koulun ja harjoittelun yhteensovittaminen
Uimarina kasvu
-Omien vahvuuksien tunnistaminen ja kehon muutosten ymmärtäminen
-Halu menestyä, kehittyä ja onnistua
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaatpojat
Uimarina kasvu
-Harjoittelemaan oppiminen, harjoituspäiväkirja
-Palautteen vastaanotto
-Ravinto
Lajitaidot
-Siirtymävaiheiden tekniikat (käännöksestä uintiin, uinnistakäännökseen…)
-Vartalon liike johtaa raajojen toimintaa
-Tekniikan ylläpito kehon mittasuhteiden muuttuessa
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaatpojat
Fyysiset ominaisuudet
-Kasvupyrähdys vaikeuttaa kehon hallintaa
-Liikkuvuus, liikeratojen ylläpito
-Monipuolinen nopeusharjoittelu jatkuu
-Kestävyys, aerobisen suorituskyvyn merkittävä kehittäminenkasvupyrähdyksen aikana
-Voimaharjoittelun opetteleminen, yksilöllisen kehityksen mukaanaloitetaan perusvoima harjoittelua
Testit ja seuranta
-Samat kuin edellä
-Taloudellisuus
12-14-vuotiaat tytöt ja 13-15-vuotiaatpojat
Harjoitusmäärät
-11-14 tuntia uintiharjoittelua viikossa harjoittelukaudesta riippuen (Uintia6-8 krt/vk)
-3-5 tuntia oheisharjoittelua viikossa
-Suunnitelmallista harjoittelua 44-46 viikkoa vuodessa
Kilpaileminen
-6-8 kansallista kilpailua vuodessa
-Kauden pääkilpailuna valtakunnalliset ikäsarjan pääkisat
-1-2 liittojohtoista kv kisaa
-Oman seuran kv kisamatka
-Kauden kisoissa uidaan kaikkia lajeja mutta pääkisoissa keskitytäänpäälajeihin, kilpailutaktiikat ja kilpailuun valmistautuminen
15-17-vuotiaat tytöt ja 16-18-vuotiaatpojat
herkkyysajat_pieni.png
15-17-vuotiaat tytöt ja 16-18-vuotiaatpojat
Avainsanat
-Kilpailemaan oppiminen
-Erikoistuminen ja yksilöllisyys
Valmentajan rooli
-Yksilöllisyyden ja kehittymisen huomioiminen harjoitusohjelmassa
-Asiantuntijapalvelut
-Opiskelun ja harjoittelun yhteensovittaminen
-Kansainvälinen osaaminen
15-17-vuotiaat tytöt ja 16-18-vuotiaatpojat
Uimarina kasvu
-Ympärivuotisen harjoittelun yhdistäminen muuhun elämään
-Johdonmukainen toiminta tavoitteiden saavuttamiseksi
-Oman kehon tuntemusten seuranta
-Vastuunottaminen omasta harjoittelusta ja hyvinvoinnista
Lajitaidot
-Voimantuoton kasvun mahdollistamat muutokset lajitekniikoihin
Fyysiset ominaisuudet
-Perusvoiman hankinta
-Aerobisen suorituskyvyn kasvattaminen ja anaerobisen harjoittelunaloittaminen
15-17-vuotiaat tytöt ja 16-18-vuotiaatpojat
Testi ja seuranta
-Taloudellisuus, lihastasapaino, voima
Harjoitusmäärät
-12-22 tuntia viikossa uintiharjoittelua kauden etenemisen mukaan
-Uintia 8-11 krt/vko
-3-12 tuntia viikossa oheisharjoittelua
-Suunnitelmallista harjoittelua 46-48 viikkoa vuodessa
Kilpaileminen
-7-10 kansallista kisaa, kauden päätapahtumana ikäkauden valtakunnallisetpääkilpailut
-3-4 kv kisaa, osa liittojohtoisia
-Oman kilpailuun valmistautumisen löytäminen, kilpailuanalyysi, oma taktiikka
Yli 17-vuotiaat tytöt ja yli18-vuotiaatpojat
herkkyysajat_pieni.png
Yli 17-vuotiaat tytöt ja yli18-vuotiaatpojat
Avainsanat
-Voittamaan oppiminen
-Ammattimainen toiminta kaikilla osa-auleilla
Valmentajan rooli
-Kilpailusuorituksesta johdetut tavoitteet ohjaavat valmennustoimintaa
-Asiantuntijapalvelut osa tiimiä
Uimarina kasvu
-Huippu-urheilu elämäntapana
-Sitoutuminen pitkäjänteisiin tavoitteisiin
-Vuorovaikutus valmentajan ja sidosryhmien kanssa
Yli 17-vuotiaat tytöt ja yli18-vuotiaatpojat
Lajitaidot
-Oman päälajin kaikkien osioiden kehittäminen ja hallinta
Fyysiset ominaisuudet
-Nopeus, uintinopeuden lisääminen taidon ja voiman kehittymisen kautta
-Lajinomaisen kesto ja nopeusvoiman hankinta
-Aerobisen ja anaerobisen suorituskyvyn parantaminen
-Taloudellisuus
Testit ja seuranta
-Parhaat mahdolliset testi- ja seurantamenetelmät
-Kuormittumisen seuranta
Yli 17-vuotiaat tytöt ja yli18-vuotiaatpojat
Harjoitusmäärät
-10-20 tuntia uintiharjoittelua viikossa
-Harjoitusmäärä riippuvainen yksilöstä ja päälajista
-5-12 tuntia oheisharjoittelua viikossa
-Uintia 6-12 krt/vko
-Suunnitelmallista harjoittelua 48-49 viikkoa vuodessa
Kilpaileminen
-Tarpeellinen määrä kansallisia ja kansainvälisiä kisoja
-Tavoitteena kansainväliset arvokilpailut
-Oman kilpailusuorituksen arviointi kilpailuanalyysin avulla