Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
KUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖNTYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014–2015 (2017)NEUVOTTELUTULOSKUNNALLISEN TUNTIPALKKAISEN HENKILÖSTÖNTYÖEHTOSOPIMUKSEN 2014–2015 (2017)NEUVOTTELUTULOS
JHL:n HALLITUS 25.10.2013Hannu Salminen / Dan Koivulaakso
1
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
TTES sopimuskausi 1.3.2014 – 31.12.2015(31.1.2017)
Sopimuksen kesto kuten KV-TES
20 euron korotus laskennallisesti 12 senttiä per tunti. Lisäksikorotukset työkokemuslisiin, henkilökohtaisiin lisiin sekäurakkapalkkoihin 1.7.2014.
Kustannusvaikutus 1,045%
0,4 % 1.7.2015vuosilomamääräysten muutos 0,1% => 0,3 % yleiskorotus.
 
2
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Palkkaryhmät
1.7.2014 tai lähinnä sitä alkavan palkanmaksukaudenalusta perustuntipalkkojen sekä nuorten työntekijöidenpalkat määräytyvät seuraavasti:
 
Palkkaryhmäeuroa/tunti
I A12,26 -14,28
I B10,91 – 12,91
I C10,10 – 11,52
II A9,67 – 10,61
II B9,48 – 10,16
III9,24 – 9,94
IV8,55
O8,79
N < 187,98 – 8,20
3
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Palkkaryhmien korotukset
4
Henkilökohtaisia perustuntipalkkoja korotetaan seuraavasti
PalkkaryhmäPerustuntipalkan korotus
I A13 senttiä
I B13 senttiä
I C12 senttiä
II A12 senttiä
II B12 senttiä
III12 senttiä
IV12 senttiä
O12 senttiä
N < 1812 senttiä
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Urakkapalkkaus 1.7.2014 lukien
Urakkapalkkoja, lukuun ottamatta yksityisen alanhinnoitteluja, korotetaan keskimäärin prosenttia.
TTES:n liitteen 4 osaurakkahinnoittelun tavoiteansioitakorotetaan 1 %.
5
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Osaurakkahinnoittelun tavoiteansiot
Tavoiteansiot 1.7.2014 lukien, euroa/tunti
 
Taso I 16,12-19,96
Taso II14,44-17,85
Taso III13,87-16,25
Taso IV13,24-15,48
Taso V12,31-14,36
Taso VI11,24-13,07
6
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Korotukset lisiin
Työkokemuslisiä korotetaan 1.7.2014 lukien 1 sentilläsiten, että työkokemuslisä on:
2 palvelusvuoden jälkeen 0,49 euron
4 palvelusvuoden jälkeen 0,96 euron
7 palvelusvuoden jälkeen 1,43 euron suuruinen.
Henkilökohtaisia lisiä korotetaan 1.7.2014lukien1 sentillä.
7
Julkisten ja hyvinvointialojen liitto JHL
Muutokset vuosilomamääräyksiin
Vuosiloman sairauslomakarenssit poistuvat
Työajan muuttuessa kesken lomanmääräytymiskaudentai sen jälkeen ennen vuosiloman pitämistä, lasketaanlomapalkka kertomalla keskimääräinen työaika KTA:lla jaloman kestolla.Sen päälle lasketaan korotusosa kertomalla 0,5 * KTA *lomanpitohetken työvuoroluettelon mukainen työaika.
8